Prekybos komisiniai

Birža Komisinis Minimalus komisinis Kaina
American Stock Exchange  USD 0.015 per share USD 14 Below 10
  USD 0.018 per share USD 14 Above 10
Euronext Amsterdam 0.1% of Trade amount EUR 10 Any
Euronext Brussels 0.1% of Trade amount EUR 10 Any
NASDAQ OMX Copenhagen 0.1% of Trade amount DKK 29 Any
NASDAQ OMX Copenhagen (First North) 0.1% of Trade amount DKK 29 Any
Deutsche Borse (XETRA) 0.1% of Trade amount EUR 10 Any
NASDAQ OMX Helsinki 0.1% of Trade amount EUR 10 Any
Euronext Lisbon 0.1% of Trade amount EUR 10 Any
London Stock Exchange (IOB) 0.1% of Trade amount USD 14 Any
London Stock Exchange 0.1% of Trade amount GBP 7 Any
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange 0.1% of Trade amount EUR 10 Any
NASDAQ USD 0.015 per share USD 14 Below 10
  USD 0.018 per share USD 14 Above 10
NASDAQ (Small Cap) USD 0.015 per share  USD 14 Below 10
  USD 0.018 per share USD 14 Above 10
New York Stock Exchange USD 0.015 per share USD 14 Below 10
  USD 0.018 per share USD 14 Above 10
New York Stock Exchange (ARCA) USD 0.015 per share USD 14 Below 10
  USD 0.018 per share USD 14 Above 10
OTC Markets Group (Pink Sheets) USD 25 when trade amount is below USD 50,000   Any
  0.15% of Trade amount when trade amount is above USD 50,000 USD 25 Any
Oslo Stock Exchange 0.1% of Trade amount NOK 62 Any
OTC Bulletin Board USD 25 when trade amount is below USD 50,000   Any
  0.15% of Trade amount when trade amount is above USD 50,000 USD 25 Any
Euronext Paris 0.1% of Trade amount EUR 10 Any
BME Spanish Exchanges 0.1% of Trade amount EUR 10 Any
NASDAQ OMX Stockholm 0.1% of Trade amount SEK 62 Any
NASDAQ OMX Stockholm (First North) 0.1% of Trade amount SEK 62 Any
SIX Swiss Exchange 0.1% of Trade amount CHF 15 Any
Vienna Stock Exchange 0.1% of Trade amount EUR 10 Any
SIX Swiss Exchange (Blue-chip) 0.1% of Trade amount CHF 15 Any
Warsaw Stock Exchange 0.3% of Trade amount PLN 72 Any
Hong Kong Exchange 0.15% of Trade amount HKD 140  Any

Biržos duomenų prenumerata

Prekyba akcijomis vyksta kainomis realiu laiku iš biržų, tačiau platformoje nemokamai pateikiamos tik 15 min. vėluojančios kainos. Norėdami ne tik prekiauti, bet ir matyti kainas realiu laiku, turite užsiprenumeruoti biržos duomenis.

Biržos duomenų – kainų realiu laiku – prenumerata gali būti nemokama, jeigu per mėnesį sudaroma ne mažiau kaip keturi akcijų sandoriai.

Akcijų biržos duomenų prenumerata

Vertybinių popierių pervedimas

Vertybinių popierių pervedimas iš kito banko/brokerio į Luminor Trade platformą

Už kiekvieną įskaitomą akcijų poziciją į Luminor Trade sąskaitą taikomas atitinkamų akcijų minimalaus prekybos komisinio mokesčio dydis (pvz. 14 USD už įskaitomą vieną JAV akcijų poziciją), bet ne mažiau kaip 57.92 EUR už visų pervestų akcijų įskaitymą.

Vertybinių popierių pervedimas į kitą banką/brokerį

Už akcijų pervedimą iš Luminor Trade sąskaitos pas kitą saugotoją taikomas fiksuotas mokestis už kiekvieną akcijų poziciją (ISIN) - 30 EUR

Informacijos apie JAV gautas pajamas teikimo IRS mokestis

Pagal JAV nustatytas taisykles, kiekvienas užsienio šalies finansų tarpininkas privalo JAV mokesčių institucijai Internal Revenue Service (toliau – IRS) pranešti duomenis apie savo klientus, kurie gavo pajamų iš JAV. Pajamomis laikomi paskirstymai iš JAV įmonių pelno – dividendai, palūkanos, kitos periodinės išmokos. Šiuo atveju JAV įmonės yra registruotos JAV įmonės arba užsienio įmonės, kurių didelė dalis pajamų uždirbama JAV. Finansinės priemonės – įmonių akcijos (stocks) ir/ar biržose registruoti fondai (ETFs).

Luminor bankas vykdo šią prievolę ir kasmet pildo bei teikia nustatytas formas IRS. Dėl minėtos atskaitomybės Luminor bankas patiria išlaidas, todėl klientams, kurie ataskaitiniais metais gavo aukščiau minėtų pajamų, nustatytas metinis mokestis už duomenų teikimą IRS.

Informacijos apie JAV gautas pajamas mokesčio dydis ir mokėjimas

Mokestis yra fiksuotas ir siekia 90,00 USD per metus.

Šis mokestis nėra taikomas naudojantis JAV pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo paslauga ir teikiant GlobeTax "W-8BEN„ formą (žr. Už JAV akcijų dividendus mokėkite 15 proc. vietoje 30 proc.). 

Mokestis nurašomas einamųjų metų II-ą ketvirtį už praėjusius kalendorinius metus. Mokestis nurašomas nuo kliento prekybos sąskaitos, trūkstant lėšų šioje sąskaitoje, nuo kliento atsiskaitomosios sąskaitos Luminor banke. Mokėtina suma JAV doleriais perskaičiuojama į kliento sąskaitos, nuo kurios nurašomas mokestis, valiutą pagal nurašymo dienos atitinkamų Lietuvos banko skelbiamą valiutų santykį.

Atsakomybės ribojimas
Aukščiau minimi JAV teisiniai reikalavimai nėra pilnai aprašyti bei gali keistis. Konkretūs  gautų pajamų informacijos teikimo reikalavimai yra nustatomi vienašališkai IRS ir (arba) kitų JAV institucijų. Luminor bankas neprisiima atsakomybės už JAV IRS ir (arba) kitų JAV institucijų nustatomus reikalavimus. Luminor bankas neteikia konsultacijų mokestiniais klausimais, nevykdo jokių veiksmų siekiant optimizuoti kliento mokamus mokesčius, išvengiant dvigubo apmokestinimo ir pan. Klientas turi pareigą pats administruoti ir mokėti mokesčius pagal jam taikomas prievoles, kaip tai yra nustatyta jo jurisdikcijoje. Prireikus papildomos informacijos mokestiniais klausimais, prašome kreiptis į mokesčių konsultantus.  

Už JAV akcijų dividendus mokėkite 15 proc. vietoje 30 proc.

Luminor Trade klientams, kurie pasinaudos kompanijos GLOBE TAX SERVICES, INC. (toliau - GlobeTax) paslauga, galima prekybai aktyvuoti JAV rinką. Tokiu būdu JAV registruotų finansinių priemonių dividendai į prekybos sąskaitą Luminor Trade platformoje bus išmokami pritaikius 15 proc. mokesčio tarifą vietoje įprastai taikomo 30 proc. tarifo, kai dividendai mokami ne JAV rezidentams.

Registracija paslaugai: 
Užsiregistruokite GlobeTax eCerts sistemoje adresu ecertsus.globetax.com.

Access Code USDOCS56
User ID Jūsų prisijungimo vardas prie Luminor Trade platformos
Paslaugos mokestis Paslaugos teikėjas yra GlobeTax ir šiuo metu taiko 35 USD mokestį trejiems metams. Daugiau apie GlobeTax ir jų teikiamas paslaugas skaitykite www.globetax.com.
Paslaugos aktyvavimas

Kai tik GlobeTax gaus iš Jūsų užpildytą reikalaujamą formą paštu ir bus įvertinta, ar Jums gali būti taikomas mažesnis tarifas, nuo kito mėnesio pabaigos JAV registruotų finansinių priemonių mokami dividendai į Jūsų prekybos sąskaitą Luminor Trade platformoje turėtų būti įskaitomi taikant mažesnį tarifą.

Atsakomybės ribojimas: Pateikta informacija neįpareigoja kliento pasinaudoti GlobeTax paslauga. Bankas neteikia konsultacijų mokesčių klausimais, klientas turi pats ar pasitelkdamas nepriklausomus mokesčių konsultantus atlikti savo jurisdikcijai ir teisinei formai taikomų mokesčių ir galimybės taikyti mežesnio tarifo mokestį tyrimą. Bankas neprisiima atsakomybės už teisės aktų ar dvigubo apmokestinimo išvengimo susitartimų pasikeitimus. Bankas neprisiima atsakomybės už įmonės GlobeTax teikiamų paslaugų kokybę, įkainių bei sąlygų pasikeitimą.

Dažnai užduodami klausimai

1. Kokia šios paslaugos nauda?

JAV įmonių išmokami dividendai bus apmokestinami sumažintu 15% mokesčio tarifu (standartinis 30%).

2. Kiek kainuoja registracija GlobeTax?

35 USD trejiems metams t.y. mažiau nei 12 USD už metus.

3. Jeigu užsiregistruosiu šiandien, ar man bus taikomas 90 USD mokestis už Luminor teikiamą informaciją IRS apie iš JAV gautas pajamas?

Jeigu šiais metais jau gavote dividendų iš JAV įmonių, tačiau iki pajamų gavimo nebuvote pateikę GlobeTax galiojančios W-8 BEN formos, tuomet pasibaigus mokestiniams metams Luminor bankas privalės teikti informaciją IRS apie Jūsų gautas pajamas iš JAV finansinių priemonių ir kitų metų II-ketvirtį nuskaičiuos 90 USD mokestį.

Jei visos pajamos iš JAV finansinių priemonių gaunamos po W-8 BEN pateikimo, tuomet metinis 90 USD mokestis netaikomas.

4. Kada įsigalioja ši paslauga?

Kai tik GlobeTax gaus iš Jūsų užpildytą registracijos forma paštu ir bus patvirtina, jog jums teikiama ši paslauga, po vienos savaitės Jūsų gautiems JAV įmonių dividendams bus taikomas suamžintas 15% mokesčio tarifas.

5. Kiek galioja ši paslauga?

Pateikta W-8 BEN forma įsigalioja nuo jos pateikimo einamaisiais metais ir galioja tris vėlesnius kalendorinius metus. Pvz. pasirašius ir pateikus W-8 BEN formą 2019 metais, ši paslauga galios iki 2022.12.31.  Prieš baigiantis galioti formai pasirūpinkite naujos formos pateikimu.

6. Kaip užsiregistruoti GlobeTax?

Registracijos instrukciją rasite čia.

Permokėtų mokesčių susigrąžinimo paslauga

Gautos pajamos užsienyje registruotų emitentų dažnai būna apmokestinamos papildomais mokesčiais. Luminor Trade klientai gali pasinaudoti mūsų partnerių paslauga "Tax Reclaim Service for Beneficial Owners", kuri padeda susigrąžinti dalį arba visus permokėtus mokesčius.

Saugojimo mokestis akcijoms ir ETF/ETC produktams, taikomas nuo 2019 02 01

Sąskaitoms, turinčioms akcijų arba ETF/ETC pozicijų, taikomas 0.12% metinis saugojimo arba minimalus 0.5 Eur mokestis. Minimalus akcijų saugojimo mokestis nurašomas pagrindėje sąskaitoje. Saugojimo mokestis skaičiuojamas kiekvieną dieną, tačiau nurašomas tik mėnesio pabaigoje. 

  Metinis saugojimo mokestis Minimalus saugojimo mokestis
Akcijos 0.12% nuo sumos 0.5 Eur
ETF/ETC produktai 0.12% nuo sumos 0.5 Eur

Atgal į Luminor Investor

Svarbi informacija investuotojams: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra Estijos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis. TAGATISFOND (Estijos Respublikos Garantinis fondas) užtikrina įsipareigojimų investuotojams draudimą pagal sąlygas nurodytas Estijos Respublikos Garantinio fondo sąlygose. Indėlių ir investicijų draudimas

Įspėjimas dėl rizikos! Prekyba finansų rinkose yra rizikinga, todėl, prieš pradėdami prekiauti, turėtumėte turėti pakankamai patirties ir žinių apie investavimą. Prekyba finansinėmis priemonėmis Luminor Trade® platformoje ar naudojimasis kitomis paslaugomis per platformą gali atnešti ne tik pelną, bet ir nuostolius. Finansinių priemonių sandoriai su svertu, įskaitant, bet neapsiribojant valiutos sandoriais ir išvestinių finansinių priemonių sandoriais, gali būti labai spekuliatyvūs ir pelnas ar nuostoliai gali kisti labai stipriai ir greitai. Perskaitykite visą tekstą dėl atsakomybės ribojimo ir Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymą.