Indrė Genytė-Pikčienė savo karjerą dar studijuodama pradėjo darbu Laisvosios rinkos institute, vėliau praktinės patirties sėmėsi dirbdama tuometiniame „Vilniaus banke“ ir nekilnojamojo turto patarėjų „Resolution Advisers“ komandoje. Prieš prisijungdama prie mūsų banko analitikų komandos, buvo Lietuvos banko vyresnioji ekonomistė. 

Mūsų banke Indrė gilinasi į pasaulio ekonomikos ir finansų rinkų procesus, atlieka Centrinės Rytų Europos regiono makroekonominę ir rizikos analizę, analizuoja Lietuvos ekonomikos sektorių problematiką, rengia pristatymus ir tampriai bendrauja su verslo bendruomene bei aktyviai dalyvauja viešojoje diskusijoje ekonomikos, politikos ir socialinėmis temomis.