Užpildyk trumpą paraišką ir mes susisieksime su tavimi per 1 darbo dieną

  • Suprantu, kad paslaugų teikimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka Bankas ir duomenų tvarkytojai, dalyvaujantys teikiant pasirinktą(-as) paslaugą(-as);
  • pasirašydamas šį dokumentą, patvirtinu, kad esu  informuotas apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, numatytas Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje, kurias galima rasti: luminor.lt/privatumo-politika, apie duomenų tvarkymo tikslus bei teisinį pagrindą, taip pat apie asmens duomenų tvarkytojus, asmens duomenų gavėjus ir naudojimąsi duomenų subjekto teisėmis bei atitinkamas sąlygas ir sąvokas. Luminor Duomenų saugojimo politikoje yra apibrėžtas terminas, kurį bus saugomi kredito gavėjo asmens duomenys;
  • Šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Luminor Bank AS, registracijos kodas 11315936, adresas  Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estija, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, įmonės kodas 304870069, adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.
  • Pateikus prašymą el. paštu dataprotectionLT@luminorgroup.com, Banko Duomenų apsaugos pareigūnas suteiks papildomos informacijos apie tavo asmens duomenų tvarkymą pagal šį dokumentą ir padės apginti tavo teises.
  • Patvirtinu, kad asmenų, kurie nėra klientai, šiame dokumente pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad turiu  teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Bankui pasirinktos(-ų) paslaugos(-ų) teikimo tikslais. Patvirtinu ir užtikrinu, kad šiems asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko Bankas ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarė. Patvirtinu, kad šie asmenys buvo supažindinti su Luminor Privatumo politika, kurią galima rasti: luminor.lt/privatumo-politika.

Draudikas – „Lietuvos draudimas“.

Ar sutinkate, kad Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, teikdamas pasiūlymą/konsultaciją pagal šią paraišką paskambintų jums šioje paraiškoje pateiktu telefono numeriu ir/ar parašytų pateiktu el. pašto adresu ir teiktų pasiūlymus dėl Luminor Bank AB, Luminor grupės ir partnerių paslaugų?

​Partnerių, kurių paslaugas galime siūlyti, sąrašą rasite čia.

Draudikas – „Lietuvos draudimas“.