Kortelės išdavimas / atnaujinimas
Mokestis
Pagrindinės ir papildomos kortelės administravimo mokestis0,56 Eur per mėn.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.

Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele, taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.

Bankas turi teisę vienašališkai keisti kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas, mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus informuodamas klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas perduodamas klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu Kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma, kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.

Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko padaliniuose arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos
Mokestis
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už prekes/paslaugas limito nustatymą*30 Eur
Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne kortelės sąskaitos valiuta 1,95%
Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė už vieną mokėjimo kortelę0,55 Eur per mėn.
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele Lietuvoje1,50 Eur
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele užsienyje6 Eur

*Nustačius nestandartinį grynųjų pinigų išėmimo bankomate limitą, jis galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo datos.

Operacijų limitai
Limitai
Bendra limito suma atsiskaitant už prekes/paslaugas (per parą)4000 Eur
Operacijų skaičius atsiskaitant už prekes/paslaugasNeribojamas

Įvykdyta pinigų išėmimo arba atsiskaitymo operacija šalinama iš panaudoto paros operacijų limito ne anksčiau nei po 25 val. nuo jos įvykdymo.