Kortelės išdavimas / atnaujinimas
Standartinės sąlygos
Kortelės administravimo mokestis0,70 Eur per mėn.
Mokestis už kortelę su individualiu dizainu (taikomas kiekvienai kortelei su individualiu dizainu)3 Eur per metus

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.

Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio darbo dieną.

Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele, taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.

Bankas turi teisę vienašališkai keisti kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas, mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus informuodamas klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas perduodamas klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma, kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.

Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko skyriuose arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas
Standartinės sąlygos
Išmokėjimas „Luminor“ ir SEB bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse 0,40% sumos (min. 0,40 Eur)
Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose2% sumos (min. 3 Eur)
Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per elektroninį kortelių skaitytuvą0,50% sumos (min. 1 Eur)
Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 EurNemokamai
Įnešimas „Luminor“ bankomatuose LietuvojeNemokamai
Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį kortelių skaitytuvąNemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą šių banko partnerių vietų sąrašą: Perlo terminalai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos
Standartinės sąlygos
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už prekes/paslaugas limito nustatymą*30 Eur
Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne kortelės sąskaitos valiuta 2,45%
Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė" už vieną mokėjimo kortelę0,55 Eur per mėn.
Nelaimingų atsitikimų draudimo mokestis mokėjimo kortelės turėtojui7,24 Eur per metus
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele Lietuvoje1,50 Eur
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele užsienyje6 Eur

*Nustačius nestandartinį grynųjų pinigų išėmimo bankomate limitą, jis galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo datos.

Operacijų limitai
Standartinės sąlygos
Bendra limito suma išsiimant grynuosius (per dieną)1500 Eur
Operacijų skaičius išsiimant grynuosiusNeribojamas
Bendra limito suma atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)4000 Eur
Operacijų skaičius atsiskaitant už prekes/paslaugasNeribojamas

Įvykdyta pinigų išėmimo arba atsiskaitymo operacija išimama iš panaudoto paros operacijų limito ne anksčiau nei po 25 val. nuo jos įvykdymo.