Sutarties vykdymas
Paskolos sutarčių sąlygų keitimo mokestis140 Eur
Metinės kredito įsipareigojimų nevykdymo palūkanos4% virš kredito palūkanų normos, bet ne mažiau kaip 16% nuo nesumokėtos sumos
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolos įstaigai*120 Eur
Mokestis už leidimų/sutikimų, susijusių su bankui įkeistu nekilnojamuoju turtu, išdavimą30 Eur
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų laikotarpį15 Eur
Pranešimų mokestis apie kredito sutarties laikotarpio pabaigą2,90 Eur už vieną pranešimą