Paskolos sutarčių įforminimas / sąlygų keitimas
Mokestis
Paskolos dokumentų paruošimo ir sutarčių įforminimo mokestis0,60% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 220 Eur
Paskolos sutarčių sąlygų keitimo mokestis*0,60% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 220 Eur

*Tuo atveju, jei paskolai galioja terminuotai nekintanti palūkanų norma ir keičiant sutartį yra nutraukiamas terminuotai nekintančių palūkanų galiojimas, tai papildomai taikomas mokestis, kuris yra toks pat, kaip ir mokestis už išankstinį kredito grąžinimą paskoloms su terminuotai nekintančia palūkanų norma (žiūrėti „Išankstinio paskolos grąžinimo mokestis“). Tokiais atvejais apskaičiuojant mokestį vietoje prieš terminą grąžinamos paskolos sumos naudojama paskolos suma, kuriai pakeičiami sutartiniai įsipareigojimai.

Terminuotai nekintančios palūkanų normos galiojimo nutraukimu laikoma:

- palūkanų normos keitimas iš terminuotai nekintančios į keičiamą kas 3,6 ar 12 mėnesių;

- terminuotai nekintančios normos keitimas į mažesnio dydžio terminuotai nekintančią palūkanų normą;

- paskolos valiutos keitimas;

- terminuotai nekintančios palūkanų normos galiojimo laikotarpio trumpinimas;

- sutartyje numatytos paskolos sumos sumažinimas (arba ne visos paskolos sumos panaudojimas).

Išankstinis paskolos su kintama palūkanų norma grąžinimas
Mokestis
Jei paskolos sutartis sudaryta po 2017.07.01Mokestis netaikomas
Jei paskolos sutartis sudaryta iki 2017.07.01mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis paskolos sutartimi.
Išankstinis paskolos su terminuotai nekintančia palūkanų norma grąžinimas
Mokestis
Banko patiriamų nuostolių kompensavimas dėl grąžinamos anksčiau laiko paskolosMokestis apskaičiuojamas pagal formulę*
Jei paskolos sutartyje nurodytas kitoks mokesčio dydisMokestis apskaičiuojamas vadovaujantis paskolos sutartimi. Banko patiriami nuostoliai (jei tokių nuostolių kompensavimas numatytas sutartyje) apskaičiuojami pagal formulę*

*Mokestis apskaičiuojamas įvertinant Banko patiriamus nuostolius dėl paskolos grąžinimo anksčiau termino.

Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

I = (Koeficientas K * P), kur:

I – išankstiniopaskolos grąžinimo mokestis;
P – prieš terminą grąžinama paskolos suma;

Koeficientas K – banko apskaičiuojamas dydis, kuris priklauso nuo finansų rinkos palūkanų pokyčio, likusio laikotarpio iki terminuotai nekintančių palūkanų galiojimo pabaigos ir paskolos sutartyje nurodytos visos paskolos grąžinimo datos.

Koeficiento K reikšmę galite apskaičiuoti pasinaudodami tam skirta skaičiuokle.

Įsipareigojimo mokestis už nepanaudotą kredito dalį
Mokestis
jei kredito palūkanų norma yra kintama0,50% nepanaudotos kredito dalies
jei kredito palūkanų norma yra terminuotai nekintanti2,50% nepanaudotos kredito dalies
Pažymų teikimas
Mokestis
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolos įstaigai*150 Eur
Mokestis už leidimų/sutikimų, susijusių su bankui įkeistu nekilnojamuoju turtu, išdavimą30 Eur
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų laikotarpį15 Eur
Sutarčių ar kitų dokumentų nuorašų teikimas6 Eur už vieną sutartį

*Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų.