Asmens draudimas
Mokestis
Asmeninis, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX4010010 Eur metams
Šeimos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100*27 Eur metams

*Draudžiama nuo 2 iki 5 asmenų