Paslaugų teikimo mokestis
Mokestis
Paslaugų teikimo mokestis*50 Eur/ mėn.

*Taikomas tik klientams, pasirašiusiems Bendradarbiavimo su privačiosios bankininkystės klientais sutartį ir kurių Banke laikomo turto rinkos vertė 3 mėnesius iš eilės yra mažiau kaip 100 tūkst. Eur.