Riboto naudojimo sąskaitos paslauga
Mokestis
Riboto naudojimo sąskaitos* tvarkymasnemokamai
Prisijungimo prie interneto banko priemonė****nemokamai
Lėšų įskaitymas eurais iš EEE šaliųnemokamai
Lėšų įskaitymas kita valiuta taikomi gautų lėšų kita valiuta administravimo mokesčiai
Grynųjų pinigų įskaitymastaikomi grynųjų pinigų įskaitymo į sąskaitą mokesčiai banko padalinyje
Grynųjų pinigų išmokėjimas taikomi grynųjų pinigų išmokėjimo iš sąskaitos mokesčiai banko padalinyje
Visų sąskaitoje esančių lėšų pervedimas eurais į EEE šalis***taikomi pervedimo eurais banko viduje ir į EEE šalis mokesčiai kaip atliekant banko padalinyje
Visų sąskaitoje esančių lėšų USD, GBP, NOK pervedimas į kitus bankus paprastu SHA pervedimu***taikomi pervedimo kita valiuta į kitus bankus internetu mokesčiai
Vienkartinis indėlio lėšų eurais pervedimas, pasibaigus indėlio terminui, banko viduje arba į EEE šalis*** nemokamai

Nuo 2020 06 29 visoms banko sąskaitoms (prasidedančioms LTxx21400 ir LTxx40100) taikomi kainyne aprašyti banko sąskaitoms, prasidedančioms LTxx40100, taikomi mokesčiai ir sąlygos.

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
*Paslauga, skirta grąžinamoms kredito lėšoms kaupti ir / arba kreditui administruoti pagal visas Kliento ir Banko sudarytas kreditų sutartis. Taip pat gali būti naudojama ir / arba indėlio lėšoms administruoti, kai Klientas nepageidauja turėti mokėjimo sąskaitos Banke. Paslauga teikiama tik tuo atveju, jeigu Klientas neturi mokėjimo sąskaitos Banke.
**Prisijungimo prie interneto Banko priemonės: PIN, TAN kodai.
***Prašymą galima pateikti tik interneto banke.
****Kodų kortelių naudojimas bus nutrauktas nuo 2019 09 10.
Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX21400, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
*Paslauga skirta grąžinamoms kredito lėšoms kaupti ir / arba kreditui administruoti pagal visas Kliento ir Banko sudarytas kreditų sutartis. Paslauga teikiama tik tuo atveju, jeigu Klientas neturi mokėjimo sąskaitos Banke.
**Prisijungimo prie interneto Banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.

Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.