Akcijų pirkimas/pardavimas
TelefonuInterneto banke
Akcijų pirkimas/pardavimas Baltijos šalių biržose*0,19% sumos (min. 20 Eur)0,19% sumos (min. 1,50 Eur)
Akcijų pirkimas/pardavimas kitose rinkose**0,3% (min. 15 Eur)0,3% (min. 15 Eur)
Akcijų pirkimas/pardavimas JAV rinkoje0,3% (min. 40 USD)0,3% (min. 40 USD)

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.

*Mokestis biržai yra mokamas atskirai nuo komisinio mokesčio bankui.
** Kitos rinkos - Švedija, Danija, Suomija, Norvegija, Kanada, JK, Airija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Belgija, Nyderlandai, Austrija, Šveicarija, Australija, Hong Kongas, Japonija, Lenkija, Singapūras

Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Skolos vertybinių popierių pirkimas/pardavimas antrinėje rinkoje
Mokestis
Kai sandorio šalis yra Luminor Bank AB bankasVisi sandorio sudarymo mokesčiai yra įskaičiuoti į skelbiamą pirkimo arba pardavimo kainą
Kai Luminor Bank AB tarpininkauja sudarant sandorį su kitais finansų tarpininkais0,20% sandorio vertės, padauginus iš skolos vertybinių popierių trukmės (metais), max. 2% sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 50 Eur.

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.

Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Susietų obligacijų pirkimas/pardavimas
Mokestis
Pardavimo antrinėje rinkoje mokestis*0,2%

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.

* Nordea Bank AB (publ) taiko mokestį nuo nominalios vertės (šis mokestis įtraukiamas į obligacijos kainą).

Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas / pardavimas
Mokestis
Biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas / pardavimas0,50% sumos, min. 35 Eur arba min. 40 JAV dolerių*

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.

Minimali investuojama suma – 1 000 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.

*Minimalus 40 JAV dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.

Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Kitų investicinių fondų vienetų pirkimas/pardavimas/keitimas
Mokestis
Akcijų ir mišrių investicinių fondų pasirašymo, konvertavimo ir periodinio investavimo mokestis0,8 % sumos*
Obligacijų investicinių fondų pasirašymo, konvertavimo ir periodinio investavimo mokestis0,40% sumos*
Pinigų rinkos investicinių fondų pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis0,20% sumos*
Mokestis už akcijų ir mišrių investicinių fondų vienetų nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos0,8% sumos*
Mokestis už obligacijų investicinių fondų vienetų nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos0,40% sumos*
Mokestis už pinigų rinkos investicinių fondų vienetų konvertavimą/nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitosNemokamai

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.

Minimali investuojama suma – 1 000 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.
Minimali investuojama suma „Nordea“ fondams internetu – 50 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.

Periodinis investavimas yra galimas tik su „Nordea“ fondais. Minimali suma – 50 Eur. Periodiniui investavimui minimalus pasirašymo mokestis nėra taikomas.
*- Minimalus investicinių fondų pasirašymo ir nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 15 Eur. 20 JAV dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.

Luminor Bank AB iš investicinių fondų valdymo įmonių gauna skatinamuosius mokėjimus (komisinį atlygį) (angl. inducements) už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus. Gaunamo komisinio atlygio dydis už skirtingų investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Detalesnė informacija apie banko gaunamus ir mokamus skatinamuosius mokėjimus pateikiama banko tinklalapyje www.„Luminor“.lt/mifid paskelbtame dokumente „Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus“.

Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
Mokestis
Vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda LT:0,02% sumos (min. 1 Eur)
Vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda LV, EE, FI, US, GB, IE, DE, AT, FR, ES, BE, NL, LU, NO, SE, DK, EU, XS:0,02% sumos (min. 1 Eur)
Kiti vertybiniai popieriai 0,10% sumos (min. 1 Eur)
Susietos obligacijosNemokamai
„Nordea“ investiciniai fondaiNemokamai

Saugojimo mokestis apskaičiuojamas ir nurašomas nuo piniginės sąskaitos per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos. Saugojimo mokesčiai skolos ir išvestinėms finansinėms priemonėms skaičiuojami nuo nominalios vertės, akcijoms ir biržose prekiaujamiems investicijų fondams (ETF) – nuo rinkos vertės, kitiems investiciniams fondams – nuo grynųjų aktyvų vertės. Daugiau informacijos apie perleidžiamųjų vertybinių popierių saugojimo mokesčio skaičiavimą pateikiama čia.

Vertybinių popierių pervedimai
Mokestis
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
kai sandoris sudaromas su Luminor Bank AB15 Eur
kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl Baltijos šalyse registruotų vertybinių popierių15 Eur
kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl užsienyje registruotų vertybinių popierių30 Eur
Vertybinių popierių nemokestinis pervedimas*:
Baltijos šalyse registruotų vertybinių popierių15 Eur
Užsienyje registruotų vertybinių popierių30 Eur
Vertybinių popierių nemokestinio pavedimo priėmimas:
Baltijos šalyse registruotų vertybinių popieriųnemokamai
Užsienyje registruotų vertybinių popierių20 Eur
Į „Luminor Trade“ platformąžr. čia

*Įskaitant ir vertybinių popierių pervedimą iš vieno kliento finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento finansinių priemonių sąskaitą banko viduje, vykdomą dėl vertybinių popierių dovanojimo, pirkimo ir pardavimo, mainų (taikoma kiekvienai sandorio šaliai) ir kt. Mokestis taikomas kiekvienai VP emisijai.

Kitos paslaugos
Mokestis
Vertybinių popierių pervedimas iš vieno kliento finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento finansinių priemonių sąskaitą banko viduje, vykdomą dėl vertybinių popierių paveldėjimo5 Eur
Vertybinių popierių įkeitimas, įkeitimo pakeitimas, įkeitimo nuėmimas15 Eur
Ataskaitos (pranešimo) siuntimas paštu10 Eur
Finansinių priemonių sąskaitos, atidarytos finansinių priemonių savininko vardu ir jo naudai centriniame depozitoriume Nasdaq CSD SE, tvarkymas 100 Eur per mėn.