Pateikiame tau rezultatus, jei kas mėnesį į savo papildomos pensijos fondą „Luminor pensija 2 plius “  pasirinktum asmeniškai pervesti po 100 Eur. Skaičiavome prognozuodami kelis galimus pensijos fondo „Luminor pensija  2 plius “ investavimo grąžos scenarijus, pajamingumą vertinant jau po visų sumokėtų turto valdymo ir depozitoriumo mokesčių.*

Kaupimo laikotarpis 20 metų 30 metų
Prognozuojama investavimo grąža 1 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 %
Iš viso sumokėjai pensijos įmokų (Eur) 24000 24000 24000 36000 36000 36000
Investavimo prieaugis (Eur) 2025 8174 16281 5124 21108 45561
Likutis tavo papildomos pensijos sąskaitoje nurodyto laikotarpio pabaigoje (Eur) 26025 32174 40281 41124 57108 81561
Papildomai susigrąžinai gyventojo mokesčio permoką (Eur) 4800 4800 4800 7200 7200 7200

*Skaičiavimai yra atlikti remiantis šiomis prielaidomis:
1. Naudojami „Luminor papildoma pensija“ šiuo metu taikomi turto valdymo ir depozitoriumo mokesčiai.
2. Pensijų fondo „Luminor papildoma pensija“ dalyvis (toliau – Dalyvis) nurodytą laikotarpį pensiją kaupė nepertraukiamai.
3. Dalyvio įmokos ir investavimo prieaugis buvo nepertraukiamai investuojamas.
4. Prognozuojama investavimo grąža nurodoma tik pavyzdžio tikslais ir jokiu būdu nėra garantuojama.
5. Vadovaujamasi 2016 metų vasario mėn. galiojančiomis gyventojų pajamų mokesčio lengvatos taikymo taisyklėmis. Galimybė pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata priklauso nuo daugelio GPMĮ įtvirtintų faktinių aplinkybių, todėl Dalyvis neatitinkantis visų ar dalies GPMĮ nustatytų kriterijų gali neturėti teisės pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir (arba) tam tikrais atvejais gali tekti ją grąžinti. 

Įspėjimas dėl rizikos! Kaupdamas pensijų fonduose, tu patiri investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Tu gali atgauti mažiau nei investavai. UAB Luminor investicijų valdymas investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuitetų dydžių negarantuoja, taip pat pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.