Pateikiame tau rezultatus, jei kas mėnesį į savo papildomos pensijos fondą „Luminor pensija 2 plius “  pasirinktum asmeniškai pervesti po 100 Eur. Skaičiavome prognozuodami kelis galimus pensijos fondo „Luminor pensija  2 plius “ investavimo grąžos scenarijus, pajamingumą vertinant jau po visų sumokėtų turto valdymo ir depozitoriumo mokesčių.*

Kaupimo laikotarpis 20 metų 30 metų
Prognozuojama investavimo grąža 1 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 %
Iš viso sumokėjai pensijos įmokų (Eur) 24000 24000 24000 36000 36000 36000
Investavimo prieaugis (Eur) 995 7280 15439 2471 18255 41992
Likutis tavo papildomos pensijos sąskaitoje nurodyto laikotarpio pabaigoje (Eur) 24995 31280 39439 38471 54255 77992
Papildomai susigrąžinai gyventojo mokesčio permoką (Eur) 6000 6000 6000 9000 9000 9000

*Skaičiavimai yra atlikti remiantis šiomis prielaidomis:
1. Naudojami „Luminor papildoma pensija“ šiuo metu taikomi turto valdymo ir depozitoriumo mokesčiai.
2. Pensijų fondo „Luminor papildoma pensija“ dalyvis (toliau – Dalyvis) nurodytą laikotarpį pensiją kaupė nepertraukiamai.
3. Dalyvio įmokos ir investavimo prieaugis buvo nepertraukiamai investuojamas.
4. Prognozuojama investavimo grąža nurodoma tik pavyzdžio tikslais ir jokiu būdu nėra garantuojama.
5. Vadovaujamasi 2019 metų sausio mėn. galiojančiomis gyventojų pajamų mokesčio lengvatos taikymo taisyklėmis. Galimybė pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata priklauso nuo daugelio GPMĮ įtvirtintų faktinių aplinkybių, todėl Dalyvis neatitinkantis visų ar dalies GPMĮ nustatytų kriterijų gali neturėti teisės pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir (arba) tam tikrais atvejais gali tekti ją grąžinti. Susigrąžinama GPM lengvatos maksimali suma – 300 eurų.

Įspėjimas dėl rizikos! Kaupdamas pensijų fonduose, tu patiri investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Tu gali atgauti mažiau nei investavai. UAB Luminor investicijų valdymas investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuitetų dydžių negarantuoja, taip pat pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.