Obligacijos | Luminor
Obligacijos

Tai Lietuvos ar užsienio vyriausybių bei įmonių išleisti fiksuotų ar kintamų palūkanų skolos vertybiniai popieriai. Investuodamas į obligacijas gali užsitikrinti saugesnę ateitį.

Kodėl verta rinktis Luminor obligacijas?

Svarbu! Investavimas susijęs su rizika! Plačiau apie investavimo rizikas skaityk puslapio apačioje.

Kaip pradėti investuoti į obligacijas?

1

Išsiaiškink galimybes

Sužinok, kokios mūsų siūlomos finansines priemonės yra tau tinkamos, jų naudas bei rizikas asmeninėje finansų konsultacijoje banko skyriuje.

2

Investuok internetu

Susipažink su investavimo internetu gairėmis ir, prisijungęs prie interneto banko, įsigyk savo pirmąsias obligacijas.

3

Dar nesi mūsų klientas?

Tapk juo!

Nepamiršk dokumentų

  • Paso ar asmens tapatybės kortelės

Naudingos nuorodos

Kainynas
Informacija investuotojams (MiFID)
Vertybinių popierių kainos
Indėlių ir investicijų draudimas
Investicinės ir papildomos paslaugos (išskyrus DNB Trade®)
Anksčiau platintos susietos obligacijos
Išpirktos susietos obligacijos
Dokumentai

Su obligacijomis – tikėtina iš anksto žinoma grąža

Gal pravers ir: Akcijų fondaiObligacijų fondaiETFTaupymo lakštai, Investiciniai fondai

Finansinių priemonių prekybai ir (arba) saugojimui tau reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor banke. Mokėjimo sąskaitą gali atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasi čia
Įspėjimas dėl investavimo rizikos
Investavimas yra susijęs su rizika. Investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti, o rezultatai nėra garantuojami. Tam tikrais atvejais investuotojas gali netekti visos investuotos sumos, o nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Čia rasi išsamesnę informaciją apie Luminor Bank AB teikiamas investicines paslaugas, jų teikimo sąlygas, įkainius ir apie su investavimu susijusią riziką. Daugiau... 
Šiame puslapyje pateikiama tik bendro pobūdžio informacija. Prieš priimdamas sprendimą investuoti į konkrečius investicinius fondus, susipažink su Luminor Bank AB parengtu Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymu, fondų Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir (ar) kitais fondo dokumentais bei atidžiai įvertink informaciją apie investicinio fondo vienetų ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija ar siūlymas pirkti konkrečias finansines priemones, jas parduoti ar laikyti ir jokiu būdu negali būti traktuojama kaip bet kokio sandorio, kuris būtų sudarytas ateityje, dalis. Jei tavo finansinis turtas viršija 25 000 eurų, gali užsiregistruoti į asmeninę investavimo konsultaciją. Asmeninis investicijų planas nėra portfelio valdymo paslauga. Luminor Bank AB neįsipareigoja stebėti tavo turimo finansinių priemonių portfelio ir jo rezultatų, nebent esi pasirašęs konsultavimo paslaugų teikimo sutartį. Luminor Bank AB pasiūlymai ar rekomendacijos tavęs neįpareigoja atlikti tam tikrų veiksmų (ar nuo jų susilaikyti). Kiekvienu atveju investicinį sprendimą priimsi pats, kartu prisiimdamas visą su tokiu sprendimu susijusią riziką ir atsakomybę.