Obligacijos

Tai Lietuvos ar užsienio vyriausybių bei įmonių išleisti fiksuotų ar kintamų palūkanų skolos vertybiniai popieriai. Investuodamas į obligacijas gali užsitikrinti saugesnę ateitį.

Kodėl verta rinktis obligacijas?

Svarbu! Investavimas susijęs su rizika! Plačiau apie investavimo rizikas skaityk puslapio apačioje.

Kaip pradėti investuoti į obligacijas?

1

Išsiaiškink galimybes

Sužinok, kokios mūsų siūlomos finansines priemonės yra tau tinkamos, jų naudas bei rizikas asmeninėje finansų konsultacijoje banko skyriuje.

2

Investuok internetu

Susipažink su investavimo internetu gairėmis ir, prisijungęs prie interneto banko, įsigyk savo pirmąsias obligacijas.

3

Dar nesi mūsų klientas?

Tapk juo!

Nepamiršk dokumentų

  • Paso ar asmens tapatybės kortelės

Naudingos nuorodos

Kainynas
Informacija investuotojams (MiFID)
Susietų obligacijų kainos
Indėlių ir investicijų draudimas
Anksčiau platintos susietos obligacijos
Išpirktos susietos obligacijos
Dokumentai

Su obligacijomis – tikėtina iš anksto žinoma grąža

Gal pravers ir: Akcijų fondai, Obligacijų fondai, ETF, Taupymo lakštai, Investiciniai fondai

Finansinių priemonių prekybai ir (arba) saugojimui yra reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor banke. Mokėjimo sąskaitą galite atsidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu galite rasti čia.

Įspėjimas dėl investavimo rizikos: Investavimas yra susijęs su rizika. Investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti, o rezultatai nėra garantuojami. Tam tikrais atvejais investuotojas gali netekti visos investuotos sumos, o nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Išsamesnę informaciją apie Luminor teikiamas investicines paslaugas, jų teikimo sąlygas, įkainius ir apie su investavimu susijusią riziką rasite čia. Šiame puslapyje pateikiama tik bendro pobūdžio informacija. Prieš priimdami sprendimą investuoti į konkrečius investicinius fondus, susipažinkite su Luminor parengtu Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymu, fondų Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir (ar) kitais fondo dokumentais bei atidžiai įvertinkite informaciją apie investicinio fondo vienetų ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija ar siūlymas pirkti konkrečias finansines priemones, jas parduoti ar laikyti ir jokiu būdu negali būti traktuojama kaip bet kokio sandorio, kuris būtų sudarytas ateityje, dalis.