Valiutos konvertavimo mokėjimo kortelių sąskaitose sąlygos | Luminor

Valiutos konvertavimas, kai mokėjimo kortele atliktos operacijos valiuta skiriasi nuo su mokėjimo kortele susietos sąskaitos valiutos, vykdomas tokiu būdu: