Žaliąją energiją rinktis verta – ne tik tausoji gamtą, bet ir sutaupai.
Pasinaudojęs šiuo pasiūlymu, per metus elektros išlaidas gali sumažinti apie 15 proc.
Koks sprendimas tau labiausiai tinka, patars „Nogrid“ ekspertai – pateik jiems užklausą.

Paskolos įmoka – nuo 28 eurų

Paskolos paskirtis
Eur
mėn.

Numatomas mėnesio įmokos dydis: EUR

Sutarties sudarymo mokestis: EUR

Ar esi mūsų klientas?
Eur
?

Įrašykite kliento telefono numerį, Pliuso priekyje nereikia.Uždaryti

?

Įrašykite kliento el. pašto adresą ar adresus.Uždaryti

  • Suprantu, kad Banko paslaugų teikimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka Bankas ir duomenų tvarkytojai, dalyvaujantys teikiant pasirinktą(-as) paslaugą(-as);
  • pasirašydamas šį dokumentą, patvirtinu, kad esu  informuotas apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, numatytas Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje, kurias galima rasti: luminor.lt/lt/privatumo-politika, apie duomenų tvarkymo tikslus bei teisinį pagrindą, taip pat apie asmens duomenų tvarkytojus, asmens duomenų gavėjus ir naudojimąsi duomenų subjekto teisėmis bei atitinkamas sąlygas ir sąvokas. Luminor Duomenų saugojimo politikoje yra apibrėžtas terminas, kurį bus saugomi kredito gavėjo asmens duomenys;
  • Šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, įmonės kodas 304870069, adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.
  • Pateikus prašymą el. paštu dataprotectionLT@luminorgroup.com, Banko Duomenų apsaugos pareigūnas suteiks papildomos informacijos apie tavo asmens duomenų tvarkymą pagal šį dokumentą ir padės apginti tavo teises.
  • Patvirtinu, kad asmenų, kurie nėra kredito gavėjas, šiame dokumente pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad turiu  teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Bankui pasirinktos(-ų) paslaugos(-ų) teikimo tikslais. Patvirtinu ir užtikrinu, kad šiems asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko Bankas ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarė. Patvirtinu, kad šie asmenys buvo supažindinti su Luminor Privatumo politika, kurią galima rasti luminor.lt/lt/privatumo-politika.