Greitasis ūkininko kreditas

Iki 150 000 Eur ūkio reikmėms

Greitasis ūkininko kreditas

  • Iki 150 000 eurų
  • Naudokitės kreditu 12 mėn. laikotarpiu su galimybe pratęsti
  • Papildomos lėšos jūsų ūkiui be jokio turto įkeitimo
  • Palūkanas mokėsite tik už panaudotą kredito dalį

Paskolos su valstybės garantija

Didesnės finansavimo galimybės

Paskolos su valstybės garantija

  • Garantijos dydis 80 proc. paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui įsigyti
  • Garantijos mokestį sumoka Luminor bankas

Kredito linija

Patogus būdas padidinti ūkio apyvartines lėšas

Kredito linija

  • Mokėkite palūkanas tik už panaudotą paskolos dalį ir tik už tą laiką, kai ja naudojotės
  • Suteikiama laikotarpiui iki 5 metų
  • Maksimali kredito linijos suma neribojama – priklausys nuo jūsų ūkio finansinių rodiklių.