Pervedimas už paslaugas
Banko skyriujeInterneto banke
Nurašant nuo mokėtojo sąskaitos*NeteikiamaTaikomi pervedimų eurais Banko viduje ir į EEE šalis mokesčiai
Grynaisiais pinigaisNeteikiama -

* Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX40100.

Įmokų surinkimo paslaugos įkainiai lėšų gavėjams
Mokestis
Mokestis už vieną mokėjimo nurodymą, įvykdytą pagal specialią formą, arba nuo mokėjimo nurodymo, įvykdyto pagal specialią formą, sumos0,29 Eur / 1,3 %
Specialios mokėjimo nurodymo formos keitimas50 Eur + PVM

Gali būti taikomos ir papildomos sutarties sąlygos.