Investavimas į vertybinius popierius
Skolos vertybinių popierių pirkimas/pardavimas antrinėje rinkoje:
Kai sandorio šalis yra Luminor Bank AS Lietuvos skyrius0,2% sandorio vertės, padauginus iš skolos vertybinių popierių trukmės (metais), maks. 2% sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 30 Eur
Kai Luminor Bank AS Lietuvos skyrius tarpininkauja sudarant sandorį su kitais finansų tarpininkais0,2% sandorio vertės, padauginus iš skolos vertybinių popierių trukmės (metais), maks. 2% sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 50 Eur
Su indeksu susietų obligacijų pardavimas antrinėje rinkoje (1)0,2% nuo pardavimo kainos
Obligacijų ir biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas / pardavimas:
Obligacijų / biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas / pardavimas interneto banke0,5% sumos (min. 50 Eur arba min. 65 USD)
Akcijų pirkimas ir pardavimas Baltijos šalių biržose (Interneto banke) (2)0,19% sumos (min. 1,50 Eur)
Investicinių fondų pirkimas / pardavimas: (3)
Investavimas į investicinius fondus Luminor interneto banke1% sandorio sumos (min. 15 Eur arba 20 USD)
Investavimas į „Nordea“ investicinius fondus Luminor interneto banke1% sandorio sumos (min. 1 Eur arba 1,30 USD)

(1) Nuo nominalios vertės taiko „Nordea Bank“ AB (šis mokestis įskaitytas į kainą).
(2) Į Luminor Bank AS mokesčius neįskaičiuoti biržos mokesčiai.
(3) Už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus Luminor Bank Lietuvos skyrius gauna skatinamuosius mokėjimus (komisinį mokestį) iš investicinių fondų valdytojų. Gaunamo komisinio mokesčio dydis už skirtingų investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Daugiau informacijos apie Luminor Bank AS gaunamus ir mokamus skatinamuosius mokėjimus pateikta banko tinklalapyje paskelbtame dokumente „Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus“.

Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius.

Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
Baltijos šalių vertybiniai popieriai0,02 % sumos (min. 1 Eur)
Užsienio valstybių vertybiniai popieriai (Australija, Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Graikija, Honkongas, Ispanija, Italija, Japonija, JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Lenkija, Norvegija, Nyderlandai, Prancūzija, Singapūras, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija) 0,04% sumos (min. 1,50 Eur)
Euroobligacijos0,03% sumos (min. 1,50 Eur)
Kiti vertybiniai popieriai0,1% sumos (min. 1,50 Eur)
Susietos obligacijosNemokamai
„Nordea“ investiciniai fondai0,04% sumos (min. 1,50 Eur)

Saugojimo mokestis apskaičiuojamas ir nurašomas nuo sąskaitos per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos Saugojimo mokesčiai skolos ir išvestinėms finansinėms priemonėms skaičiuojami nuo nominalios vertės, akcijoms ir biržose prekiaujamiems investicijų fondams (ETF) – nuo rinkos vertės, kitiems investiciniams fondams – nuo grynųjų aktyvų vertės. Daugiau informacijos apie perleidžiamųjų vertybinių popierių saugojimo mokesčio skaičiavimą pateikiama čia.

Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Vertybinių popierių pervedimai
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
Kai sandoris sudaromas su Luminor Bank AS Lietuvos skyriumi15 Eur
Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl Baltijos šalyse registruotų vertybinių popierių15 Eur
Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl užsienyje registruotų vertybinių popierių30 Eur
Vertybinių popierių nemokestinis pervedimas: (1)
Baltijos šalyse registruotų vertybinių popierių15 Eur
Užsienyje registruotų vertybinių popierių30 Eur
Vertybinių popierių nemokestinio pavedimo priėmimas:
Baltijos šalyse registruotų vertybinių popieriųNemokamai
Užsienyje registruotų vertybinių popierių20 Eur

(1) Įskaitant ir vertybinių popierių pervedimą iš vieno kliento finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento finansinių priemonių sąskaitą banko viduje, vykdomą dėl vertybinių popierių dovanojimo, pirkimo ir pardavimo, mainų (taikoma kiekvienai sandorio šaliai) ir kt. Mokestis taikomas kiekvienai VP emisijai.

Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Kitos su vertybiniais popieriais susijusios paslaugos
Vertybinių popierių pervedimas iš vieno kliento finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento finansinių priemonių sąskaitą banko viduje, vykdomas dėl vertybinių popierių paveldėjimo5 Eur
Vertybinių popierių įkeitimas, įkeitimo pakeitimas, įkeitimo nuėmimas15 Eur
Ataskaitos (pranešimo) siuntimas paštu10 Eur
Finansinių priemonių sąskaitos, atidarytos finansinių priemonių savininko vardu ir jo naudai centriniame depozitoriume NASDAQ CSD SE, tvarkymas100 Eur per mėn.
Kliento atstovavimas akcininkų susirinkimuosePagal susitarimą
Savanoriškių esminių įvykių apdorojimas20 Eur ir kitos šalies mokesčiai
Kitos paslaugos, susijusios su esminiais įvykiaisPagal susitarimą

Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.