Dokumentų paruošimas ir sutarčių įforminimas
Mokestis
Paskolos, overdrafto, kredito linijos0,50–2,0 % sumos, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Greitojo ūkininko kredito™1,0–2,0 % sumos, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Sutarties sąlygų keitimas
Mokestis
Paskolos, overdrafto, kredito linijos0,50–2,0 % sumos, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Greitojo ūkininko kredito™1,0–2,0 % sumos, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Grafiko keitimas išankstinio kredito dengimo atvejais (trumpinant galutinį paskolos grąžinimo terminą ir mažinant įmokų ar grąžintinų paskolos dalių sumas)*75 Eur

* Mokestis taikomas, jei kredito gavėjo ir Banko sudarytoje sutartyje numatyta, kad, sugrąžinus dalį paimto kredito anksčiau sutartyje nurodytų terminų, atitinkamai sumažėja kitu (-ais) artimiausiu (-iais) terminu (-ais) grąžinamo kredito dalys.

Banko sutikimų, leidimų ir pažymų parengimas kliento prašymu
Mokestis
Pažyma dėl Bankui įkeisto nekilnojamojo turto vėlesnio įkeitimo kito kreditoriaus naudai, refinansuojant kreditą150 Eur
Kiti sutikimai, leidimai ir pažymos*Pagal susitarimą, bet ne mažiau kaip 30 Eur už kiekvieną
Papildomas mokestis už pažymos ar sutikimo parengimą kliento pageidavimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienasPagal susitarimą, bet ne mažiau kaip 15 Eur už kiekvieną

* Sutikimai, leidimai ir pažymos parengiami per 10 darbo dienų.