Kasdienės paslaugos
VITAMINAI STARTUI®
Nemokamai
Minimalus sąskaitos mokestis+
Debeto kortelė*+
Pervedimai eurais internetu Banko viduje ir į kitus bankus, registruotus Europos ekonominės erdvės šalyse+
Mokėjimai e. parduotuvėje ir pervedimai už paslaugas internetu+
Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorius (pirmasis)+

Šios sąlygos taikomos juridiniams asmenims, pirmą kartą tapusiems „Luminor“ klientais, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 18 mėnesių. Sąlygos galioja 12 mėnesių. Pasibaigus šiam terminui, Bankas priskirs Verslo krepšelį S, už kurį bus taikomas 5 Eur/mėn. mokestis.

Bankas turi teisę stabdyti paslaugos teikimą iš anksto apie tai informavęs.

* Kortelės išdavimo ir administravimo mokestis netaikomas 1 metus.

Mokėjimo kortelių aptarnavimo paslauga
VITAMINAI STARTUI®
Mėnesinis mokestisNemokamai
Komisinis mokestis už administruojamas korteles –0,8 % nuo atsiskaitymo sumos, kai atsiskaitoma bankų Luminor | DNB ir Luminor | Nordea kortelėmis; –0,9 % nuo atsiskaitymo sumos, kai atsiskaitoma kitų bankų kortelėmis

Šios sąlygos taikomos juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 18 mėnesių. Sąlygos galioja 12 mėnesių.

Bankas turi teisę stabdyti paslaugos teikimą iš anksto apie tai informavęs.

E. prekybos verslui (Bank link)
VITAMINAI STARTUI®
Nemokamai
E. prekybos sutarties sudarymo mokestis+

Šios sąlygos taikomos juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 18 mėnesių.