Importo akredityvai
Mokestis
Akredityvo išleidimas*100 Eur
Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą), akredityvo anuliavimas30 Eur
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)**0,15 % sumos, min. 70 Eur
Mokėjimas pagal dokumentus60 Eur
Atidėto mokėjimo priežiūra30 Eur
Akredityvo nepanaudojimas30 Eur
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas)100 Eur
SWIFT pranešimo dėl dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas)25 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas30 Eur
Akredityvo dokumentų kopijų nepateikimo mokestis (jei nurodyta akredityvo sąlygose; moka akredityvo gavėjas)20 Eur
Akredityvo projekto ar sandorio struktūros parengimasPagal susitarimą, min. 45 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu20 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje17 Eur

* Jei akredityvas išleidžiamas nerezervuojant kliento lėšų visai akredityvo sumai, papildomai skaičiuojamos palūkanos už Banko įsipareigojimą.
Už lėšas, rezervuotas akredityvui išleisti, palūkanos nemokamos.
** Jeigu „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o dokumentai pateikiami tiesiogiai „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyriui, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,075 %, bet ne mažiau kaip 35 Eur.

Eksporto akredityvai
Mokestis
Pranešimas apie akredityvą30 Eur
Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą)30 Eur
Dokumentų priėmimas / tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)*0,15 % sumos, min. 70 Eur
Dokumentų apmokėjimas30 Eur
Išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)Ne daugiau kaip 5 dokumentai komplekte – 30 Eur, daugiau kaip 5 dokumentai komplekte – 45 Eur
Atidėto mokėjimo priežiūra30 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas30 Eur
Akredityvo tvirtinimasPagal susitarimą
Akredityvo pervedimas0,3 % nuo pervedamos sumos, min. 150 Eur
Pakeistų pagal pervedamą akredityvą dokumentų tikrinimas30 Eur
Akredityvo dokumentų pirkimasPagal susitarimą
Mokėjimo reikalavimas15 Eur
Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas45 Eur
Lėšų paskirstymas0,1 %, min. 30 Eur
Akredityvo projekto ar sandorio struktūros parengimasPagal susitarimą, min. 45 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu20 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje17 Eur
Mokesčiai kitų bankų klientams
Pranešimas apie akredityvą100 Eur
Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą)100 Eur
Dokumentų priėmimas / tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)0,15 % min. 200 Eur
Dokumentų apmokėjimas0,05 % min. 100 Eur
Atidėto mokėjimo priežiūra50 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas100 Eur

* Jeigu „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o dokumentai pateikiami tiesiogiai „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyriui, dokumentų priėmimo ir tikrinimo mokestis yra 0,075 %, bet ne mažiau kaip 35 Eur.