Dokumentinis inkaso
Mokestis
Pranešimas apie dokumentų gavimą ir inkaso sąlygas25 Eur
Inkaso sąlygų pakeitimas arba pranešimas apie inkaso sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą)23 Eur
Dokumentų ir vekselių apmokėjimas ar inkasavimas0,15 % sumos, min. 35 Eur, maks. 220 Eur
Neapmokėtų dokumentų įteikimas ar grąžinimas0,15 % sumos, min. 35 Eur, maks. 220 Eur
Dokumentų priežiūra, jei nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo apie dokumentų gavimą išsiuntimo klientui dienos30 Eur už mėnesį ar jo dalį
Dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 dienų po mokėjimo datos30 Eur už mėnesį ar jo dalį
Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo35 Eur
Protestavimas100 Eur ir notaro mokesčiai
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu20 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje17 Eur

Mokesčiai taikomi importo ir/arba eksporto dokumentų inkaso.