Taupomoji sąskaita (Taupomosios sąskaitos paslauga neteikiama nuo 2020 06 01)
Banko skyriujeInterneto banke
Pinigų pervedimas iš taupomosios sąskaitos į kliento Banko sąskaitą0,02 % nuo sumos, min. 2 Eur0,02 % nuo sumos, min. 2 Eur

Paslauga teikiama, kai Banko sąskaitos numeris prasideda LTXX21400.

Indėliai iki 100 000 eurų vertės yra apdrausti „Tagatisfond“ Estijos garantijų fonde Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.