Finansavimas bendradarbiaujant su Europos Investicijų Banku

Finansavimas bendradarbiaujant su Europos Investicijų Banku

Finansavimas bendradarbiaujant su Europos Investicijų Banku

Finansavimas sumažintomis palūkanomis, esant papildomoms finansavimo sąlygoms

 

Palankesnės finansavimo sąlygos smulkiajam ir vidutiniam verslui bendradarbiaujant su Europos Investicijų Banku

Bendradarbiaudami su Europos Investicijų Banku (EIB) remiame smulkųjį ir vidutinį verslą suteikdami finansavimą mažesnėmis palūkanomis.

EIB yra Europos Sąjungos valstybėms narėms priklausanti ilgalaikio skolinimo įstaiga. EIB stiprina savo paramą Europos smulkiam ir vidutiniam verslui ir bendradarbiaudamas su vietinėmis finansų įstaigomis didina šio segmento galimybes gauti finansavimą bei kartu su vietinėmis finansų įstaigomis finansuoja investicines programas, esančias Europos Sąjungos numatytų tikslų dalimi. Išsamią informaciją apie EIB paramą galite rasti EIB svetainėje.

Finansavimas bendradarbiaujant su EIB yra priemonė limituota laiko ir dydžio prasme. Pasiekus limitą arba pasibaigus programos terminui, bankas gali atsisakyti pateikti finansavimo pasiūlymą.

25 baziniais punktais sumažinta palūkanų norma* investiciniams projektams ir lizingui – mažos emisijos transporto priemonių, technikos ir įrangos įsigijimui

Iki 70 bazinių punktų sumažinta palūkanų norma* projektams, atitinkantiems EIB žaliojo finansavimo kriterijus

Projektams iki 25 mln. eurų, iš kurių EIB parama sudaro iki 12,5 mln. eurų paskolos dalies

Palankesnės finansavimo sąlygos smulkiajam ir vidutiniam verslui bendradarbiaujant su EIB gali būti suteikiamas:

Finansavimas bendradarbiaujant su EIB negali būti suteikiamas:

 • Įmonėms, įtrauktoms į EIB išimčių sąrašą
 • Įmonėms įgyvendinančioms projektus, kurie daro neigiamą poveikį  aplinkai
 • Įmonėms, veikiančioms šiuose ekonomikos sektoriuose ar vykdančioms šias veiklas: 
  - didelės aplinkos taršos sektoriuose
  - lošimų sektoriuje
  - su tabaku susijusiose pramonės šakose
  - ginklų ir amunicijos, sprogmenų, įrangos ar infrastruktūros, specialiai sukurtos kariniams tikslams veiklose 
  - veikloms, dėl kurių ribojamos žmonių teisės ir laisvės arba galimi žmogaus teisių pažeidimai, kaip pvz.: kalėjimai, sulaikymo centrai, policijos ar sienų/ pakrančių apsauga
  - veikloms, kurios daro žalą ar išnaudoja darbo jėgą
  - etiškai ar morališkai prieštaringoms veikloms (pvz. bandymai su gyvūnais, žmogaus klonavimo tyrimai)
  - nekilnojamojo turto veiklai su tam tikromis išimtimis
  - finansinei veiklai, kuri nesukuria papildomo kapitalo ar įmonės veiklos pagerinimo (pvz.: esamų paskolų refinansavimas), įmonių įsigijimo finansavimas)   
  - ir kita.

Finansavimo bendradarbiaujant su EIB sąlygos: 

 • investicijoms: materialiojo turto pirkimui (be PVM), atnaujinimui ar plėtrai, įskaitant ir statybų planavimo bei vystymo etapus;
 • žemės įsigijimui, jeigu šie kaštai sudaro ne daugiau nei  10% nuo viso projekto vertės ir kai žemės įsigijimas yra neatskiriama projekto dalis (išskyrus žemės ūkio paskirties žemės pirkimą, kuriai finansavimas bendradarbiaujant su EIB netaikomas).

Papildomos sąlygos, taikomos paskoloms, atitinkančioms EIB žaliojo finansavimo kriterijus:

 • Iki 70 bazinių punktų sumažinta palūkanų norma.
 • Investiciniams projektams skatinantiems perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos, tokiems kaip:
  - vėjo ar saulės jėgainių parkams;
  - elektros energijos saugykloms;
  - pastatų energijos efektyvumo pagerinimams (pastato fasadai), įskaitant saulės ir vėjo turbinų bei karšto vandens sistemų įrengimams;
  - nulinės emisijos transporto priemonėms;
  - žemės ūkio saugyklų modernizavimui, kombainų ar traktorių keitimui, neariminei žemės dirbimo įrangai (pvz.: plantatoriams, sėjamosioms, žoliapjovėms ir kt.).
 • Lizingui:
  - nulinės ar mažos emisijos transporto priemonėms:
  kombainų ar traktorių keitimui.

Šioms paskoloms taip pat taikomos visos aukščiau išvardintos bendrosios sąlygos ir reikalavimai.

Kiekviena gauta paraiška finansavimui vertinama atskirai atsižvelgiant į kliento ir /ar projekto atitikimą finansiniams, aplinkosauginiams, techniniams reikalavimams pagal bendruosius Luminor banko finansavimo reikalavimus ir procesus bei sąlygas, taikomas bendradarbiaujant su EIB.

Naudodamiesi paskola ar lizingu, kuri suteikta bendradarbiaujant su EIB sutinkate, kad:

 • laikysitės visų ES ir nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, energijos taupymu, sveikata, socialine gerove ir sauga;
 • jūsų verslas palaikys tinkamą finansuojamą projektą sudarančio turto būklę, jį tvarkys, remontuos, atnaujins ir apdraus;
 • jūsų verslas pirkdamas prekes ar paslaugas, reikalingas finansuojamam projektui,  vadovausis ekonominio naudingumo ir efektyvumo kriterijais; 
 • bet kuriuo metu, iš anksto pranešus, leisite EIB atstovams aplankyti ir apžiūrėti  finansuotą projektą (pvz.: apžiūrėti įrengimus);
 • mes galime pateikti bet kokią informaciją apie jūsų verslą EIB;
 • ir kitomis finansavimo sutartyje nurodytoms sąlygomis;

Pildykite paskolos paraišką

Pildykite lizingo paraišką