Europos investicijų banko (EIB) remiamas finansavimas

Bendradarbiaudami su Europos investicijų banku (EIB) remiame smulkųjį ir vidutinį verslą suteikdami prieigą prie pigesnio finansavimo šaltinio.

EIB yra Europos Sąjungos valstybėms narėms priklausanti ilgalaikio skolinimo įstaiga. EIB stiprina savo paramą Europos smulkiam ir vidutiniam verslui padėdamas šiam svarbiam sektoriui gauti prieigą prie finansavimo. Išsamią informaciją apie EIB grupės paramą galite rasti EIB svetainėje eib.org.

Mažesnės palūkanų normos paskoloms, kurių suma nuo 10 tūkst. eurų
Mažesnės palūkanų normos lizingui, jei suma nuo 8 tūkst. Eurų

Investiciniams projektams
Transporto priemonių, technikos ir įrangos pirkimui

Paskolos ar lizingo laikotarpis – nuo 2 metų

Projektams iki 25 mln. eurų, iš kurių EIB parama sudaro iki 12,5 mln. eurų paskolos dalies

Kas gali kreiptis dėl EIB remiamo finansavimo?

  • Baltijos šalyse veikiančios įmonės;
  • Įmonės, kuriose iki paskolos suteikimo dirba ne daugiau nei 3000 darbuotojų (įskaitant darbuotojus, kurie dirba susijusiose įmonėse);
  • Daugelis ekonomikos sektorių ir veiklos rūšių gali būti finansuojamos, išskyrus kelias išimtis, tarp kurių yra ginklų ir amunicijos, sprogmenų, įrangos ar infrastruktūros, specialiai sukurtos kariniams tikslams, gamyba ir įranga ar infrastruktūra, dėl kurių ribojamos žmonių teisės ir laisvė, veikla, daranti poveikį aplinkai, kuris nėra iš esmės sušvelninamas ir (arba) kompensuojamas, veikla, laikoma etiškai ar morališkai prieštaringa (pvz. bandymai su gyvūnais, žmogaus klonavimo tyrimai), veikla, kurią draudžia įstatymai (pvz. genetiškai modifikuoti organizmai), lošimai, su tabaku susijusios pramonės šakos, spekuliavimas nuosavybe, grynųjų pinigų finansinės operacijos ir vartojimo finansavimas.

Kam gali būti naudojamas EIB remiamas finansavimas?

  • Materialiosioms investicijoms: materialiojo turto pirkimui, atnaujinimui ar išplėtimui, taikant tam tikrus žemės pirkimo apribojimus;
  • Nematerialiosioms investicijoms: ypač išlaidoms, susijusioms su moksliniais tyrimais ir plėtra, procesinių licencijų ir programinės įrangos pirkimu, su kartos (arba kartų) keitimu susijusiam įmonės perdavimui, siekant apsaugoti ekonominę veiklą (ne daugiau kaip 5 mln. Eur).

Kreipdamiesi dėl EIB remiamo finansavimo sutinkate, kad:

  • Jūsų verslas visais atžvilgiais laikysis ES ir nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, energijos taupymu, sveikata, socialine gerove ir sauga;
  • Bet kuriuo metu, iš anksto pranešus, leisite EIB atstovams aplankyti ir apžiūrėti visas vietas, įrenginius ir darbus, kurie apima projektą, kuris yra finansavimo objektas;
  • Mes galime pateikti bet kokią informaciją apie jūsų verslą EIB.

Ar jūsų verslui gali būti suteiktas EIB remiamas finansavimas?