Lengviau valdykite prekybos atsiskaitymus ir rizikas.
 

Akredityvas

Jei dar gerai nepažįstate savo verslo partnerio, bet norite būti tikri dėl prekių pristatymo ar apmokėjimo, atsiskaitymams naudokite dokumentinį akredityvą. Pirkėjo prašymu mes išleisime akredityvą, kuriuo įsipareigosime atlikti mokėjimą tik tada, kai mums bus pristatyti numatyti prekių dokumentai.

Plačiau

Dokumentų inkaso

Šis atsiskaitymas leidžia pardavėjui išlaikyti prekių kontrolę tol, kol pirkėjas atlieka mokėjimą (arba kol akceptuojamas vekselis – raštiškas įsipareigojimas sumokėti ateityje). Rekomenduojamas bendradarbiavimo patirties jau turintiems ir vieni kitais pasitikintiems verslo partneriams.

Plačiau

Garantija

Norite verslo partnerį ar pirkimų konkurso skelbėją užtikrinti, kad tinkamai įvykdysite savo įsipareigojimus? Naudokitės banko garantija. Mes sumokėsime garantijoje nurodytą pinigų sumą, jei įmonė, už kurią garantuojame, netinkamai įvykdytų savo įsipareigojimus.

Plačiau