Terminuotieji indėliai, kai sutartis sudaroma Banko klientų konsultavimo centre ir interneto banke

Mėnesiai EUR USD NOK GBP
1-2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
3-5 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
6-8 0,00 % 0,05 % 0,10 % 0,00 %
9-11 0,00 % 0,05 % 0,15 % 0,00 %
12-23 0,00 % 0,05 % 0,20 % 0,05 %
24-35 0,00 % 0,05 % 0,25 % 0,05 %
36-59 0,00 % 0,05 % 0,25 % 0,05 %
60-73 0,00 % 0,05 % 0,30 % 0,05 %

Palūkanų normos galioja nuo 2021 06 01.

Palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 1.000.000,00 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 1.000.000,00 EUR (ar šios sumos ekvivalentas kitomis valiutomis) nurodytos palūkanų normos negalioja ir yra derinamos individualiai.

Palūkanų normos negalioja finansų įstaigų indėliams.

Indėliai iki 100.000,00 EUR vertės yra apdrausti „Tagatisfond“ Estijos garantijų fonde Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.