Terminuotieji indėliai, kai sutartis sudaroma Banko klientų aptarnavimo centre ir interneto banke

Mėnesiai EUR USD NOK GBP
1-2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3-5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6-8 0,00% 0,05% 0,10% 0,00%
9-11 0,00% 0,05% 0,15% 0,00%
12-23 0,00% 0,05% 0,20% 0,05%
24-35 0,00% 0,05% 0,25% 0,05%
36-59 0,00% 0,05% 0,25% 0,05%
60-73 0,00% 0,05% 0,30% 0,05%

Palūkanų normos galioja nuo 2021 06 01.

Palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 100 000 Eur ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 Eur ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu.

Palūkanų normos negalioja finansų įstaigų indėliams.

Indėliai iki 100 000 eurų vertės yra apdrausti „Tagatisfond“ Estijos garantijų fonde Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.