Mėnesiai EUR USD NOK GBP
1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
3 2,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
6 3,00 % 1,50 % 0,10 % 0,00 %
9 3,25 % 1,60 % 0,15 % 0,00 %
12 3,20 % 2,10 % 0,50 % 0,60 %
24 2,50 % 2,60 % 0,55 % 0,70 %
36 2,00 % 2,00 % 0,60 % 0,80 %
60 2,00 % 2,00 % 0,75 % 0,90 %

Palūkanų normos galioja nuo 2024 06 11.

Palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 1.000.000,00 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 1.000.000,00 EUR (ar šios sumos ekvivalentas kitomis valiutomis) nurodytos palūkanų normos negalioja ir yra derinamos individualiai.

Palūkanų normos negalioja finansų įstaigų indėliams.

Indėliai iki 100 000 eurų vertės yra apdrausti Estijos garantijų fonde „Tagatisfond“ pagal galiojančius Estijos Respublikos įstatymus dėl indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo. Daugiau informacijos apie indėlių draudimo sąlygas bei išimtis galima rasti čia
 
Daugiau informacijos apie terminuotuosius indėlius rasi DUK skiltyje.
 
Terminuotieji indėliai USD, NOK, ir GBP valiuta yra susiję su tam tikra rizika, kylančia dėl valiutos kurso svyravimų.