Savo veikloje visada laikomės aukščiausių etikos standartų.

Mes siekiame prisidėti prie tvarios šalių, kuriose veikiame, rinkos plėtros ir teikti papildomą naudą mūsų klientams.

Mūsų elgesio kodeksas – tai mums visiems skirtas vadovas, padedantis praktiškai įgyvendinti mūsų organizacijos vertybes. Jis nustato, kaip elgtis etiškai ir sąžiningai, priimti teisingus sprendimus ir atsakingai dirbti. 

Elgesio kodeksą neseniai atnaujinome, supaprastinome ir užtikrinome, kad jame būtų atspindėti naujausi pokyčiai mūsų organizacijoje ir aplinkoje.

Manome, kad tvirti rizikos valdymo principai ir veiksmingas atitikties mechanizmas yra mūsų konkurencinis pranašumas.

Kviečiame perskaityti Elgesio kodeksą ir juo vadovautis savo kasdienėje veikloje, nes jis yra mūsų kultūros pamatas, grindžiamas mūsų vertybėmis.

Nils Melngailis
Tarybos pirmininkas
 

Peter Bosek
Valdybos pirmininkas