Luminor Bank AS Lietuvoje ir Latvijoje veikia per čia įsteigtus skyrius ir antrines įmones. Luminor daug dėmesio skiria veiklos skaidrumui, todėl reguliariai skelbia ketvirčio ir metines finansines ataskaitas.

Čia galite rasti Luminor metines ir ketvirtines ataskaitas.

Luminor finansinių ataskaitų Lietuvoje archyvas

2016

Metinė ataskaita 2016
UAB "DNB investicijų valdymas" metinė ataskaita 2016
Rizikos ir kapitalo valdymo ataskaita 2016

IV ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

III ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

II ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

UAB „DNB investicijų valdymas" 2016 m. I pusmečio ataskaita

I ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

2015

Metinė ataskaita 2015
UAB "DNB investicijų valdymas" metinė ataskaita 2015
Rizikos ir kapitalo valdymo ataskaita 2015

IV ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

III ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

II ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
UAB „DNB investicijų valdymas" 2015 m. I pusmečio ataskaita

I ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

2014

Metinė ataskaita 2014
UAB „DNB investicijų valdymas" 2014 m. metinė ataskaita
Rizikos ir kapitalo valdymo ataskaita 2014

I ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas

II ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

I pusmetis
Tarpinis konsoliduotas pranešimas ir sutrumpinta finansinė inormacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas
UAB „DNB investicijų valdymas" 2014 m. I pusmečio ataskaita

III ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

IV ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

2013

Metinė ataskaita 2013
Atsakingų asmenų patvirtinimas
UAB „DNB investicijų valdymas" 2013 m. metinė ataskaita

I ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas

II ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

I pusmetis
Tarpinė sutrumpinta finansinė inormacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Tarpinis konsoliduotas pranešimas
UAB „DNB investicijų valdymas" 2013 m. I pusmečio ataskaita

III ketvirtis

AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas

IV ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas

2012

UAB „DNB investicijų valdymas" 2012 m. metinė ataskaita
Metinė ataskaita 2012
Atsakingų asmenų patvirtinimas

I ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas

II ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

I pusmetis
Tarpinė sutrumpinta finansinė inormacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Tarpinis konsoliduotas pranešimas
UAB „DNB investicijų valdymas" 2012 m. I pusmečio ataskaita

III ketvirtis
AB DNB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas

IV ketvirtis
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas

2011

Metinė ataskaita 2011
Atsakingų asmenų patvirtinimas
UAB „DNB investicijų valdymas" 2011 m. metinė ataskaita
Pranešimas apie atlygio politikos įgyvendinimą

I ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
Tarpine sutrumpinta finansine informacija
Tarpinis atsakingu asmenu patvirtinimas

II ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2011 m. II ketvirčio ataskaita

I pusmetis
Tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Tarpinis konsoliduotas pranešimas

III ketvirtis
AB DnB NORD finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

IV ketvirtis
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas

2010

Metinė ataskaita 2010
Atsakingų asmenų patvirtinimas
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2010 m. audituota ataskaita
Valdymo įmonės 2010 metų ataskaita
UAB DnB NORD investicijų valdymas Atlygio politika

I ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
AB DnB NORD Bankas tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas
AB DnB NORD Bankas tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Pranešimas apie Bank DNB A/S (Lietuva) inspektavimą (anglų k.)
Pranešimas apie Bank DNB A/S (Lietuva) inspektavimą (danų k.)

II ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2010 m. II ketvirčio ataskaita

I pusmetis
Tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas
Tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
Tarpinis konsoliduotas pranešimas

III ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
AB DnB NORD Bankas tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas
AB DnB NORD Bankas tarpinė sutrumpinta finansinė informacija

IV ketvirtis

AB DnB NORD Bankas tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas
AB DnB NORD Bankas tarpinė sutrumpinta finansinė informacija

2009

Metinė ataskaita 2009
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2009 m. audituota ataskaita

I ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
AB DnB NORD Bankas tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas
AB DnB NORD Bankas tarpinė sutrumpinta finansinė informacija

II ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
AB DnB NORD Bankas tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas
AB DnB NORD Bankas tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
AB DnB NORD Bankas tarpinis konsoliduotas pranešimas

I pusmetis
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2009 m. I pusmečio ataskaita

III ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
AB DnB NORD Bankas tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas
AB DnB NORD Bankas tarpinė sutrumpinta finansinė informacija

IV ketvirtis
AB DnB NORD Bankas tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas
AB DnB NORD Bankas tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2009 m. metinė ataskaita

2008

Metinė ataskaita 2008

I ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
AB DnB NORD banko tarpinė sutrumpinta finansinė informacija (pagal TFAS reikalavimus)
Tarpinis atsakingų asmenų patvirtinimas

II ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

I pusmetis
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Tarpinis konsoliduotas pranešimas
Neaudituota tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2008 m. I pusmečio ataskaita

III ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

IV ketvirtis
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2008 m. metinė ataskaita
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Konsoliduotas metinis pranešimas

2007

Metinė ataskaita 2007

I ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
AB DnB NORD banko tarpinė finansinė ataskaita (pagal TFAS)

II ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

III ketvirtis
AB DnB NORD banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Tarpinis konsoliduotas pranešimas
Neaudituota tarpinė sutrumpinta finansinė informacija
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2007 m. pusmečio ataskaita
UAB DnB NORD investicijų valdymas 2007 m. metinė ataskaita
AB DnB NORD banko Finansinė atskaitomybė 2007 m. gruodžio 31 d.
Atsakingų asmenų patvirtinimas

2006 ir seniau

AB DnB NORD banko 2006 m. metinė ataskaita
AB DnB NORD banko prospektas - ataskaita už 2006 m.
AB DnB NORD banko 2006 m. finansinė ataskaita (pagal TFAS reikalavimus)
AB DnB NORD banko 2006 m. I pusmečio prospektas
AB DnB NORD banko akcijų emisijos prospektas
UAB DnB NORD investicijų valdymo 2006 m. ataskaita
AB banko ,,NORD/LB Lietuva" 2005 m. metinė ataskaita
AB banko ,,NORD/LB Lietuva"  2005 m. finansinė ataskaita (pagal TFAS reikalavimus)
AB banko ,,NORD/LB Lietuva"  2005 m. prospektas
AB banko ,,NORD/LB Lietuva"  2005 m. prospekto antras priedas
UAB ,,NORD/LB investicijų valdymas" 2005 m. metinė ataskaita
AB banko ,,NORD/LB Lietuva"  2004 m. finansinė ataskaita (pagal LB reikalavimus)
AB banko ,,NORD/LB Lietuva"  2004 m. finansinė ataskaita (pagal TFAS reikalavimus)
AB banko ,,NORD/LB Lietuva"  2004 m. prospektas
AB banko ,,NORD/LB Lietuva" 2003 m. metinė ataskaita
AB DNB banko įstatai
Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės