Finansinės ataskaitos | Luminor

Luminor daug dėmesio skiria veiklos skaidrumui, todėl reguliariai skelbia ketvirčio ir metines finansines ataskaitas. Čia galite rasti Luminor Lietuva metines ir ketvirtines ataskaitas.

2017, Luminor

Metinė ataskaita 2017 

IV ketvirtis

AB Luminor Banko finansinės ataskaitos pagal Lietuvos banko reikalavimus


Luminor AB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

Finansinės būklės ataskaita, 2017 10 31

Luminor AB banko finansinės būklės ataskaita, 2017 10 31

 UAB Luminor investicijų valdymas 2017 metų ataskaita

Reitingai 

Didžiausios Norvegijos finansų institucijos valdomas AB DNB bankas savo veikloje vadovavosi DNB Bank ASA suteiktais skolinimosi reitingais. Nuo 2011 03 21 atskiri kredito reitingai bankui nesuteikiami.