Finansinės ataskaitos | Luminor

Luminor daug dėmesio skiria veiklos skaidrumui, todėl reguliariai skelbia ketvirčio ir metines finansines ataskaitas. Čia galite rasti Luminor Lietuva metines ir ketvirtines ataskaitas.

2018

I ketvirtis
AB Luminor Banko finansinės ataskaitos pagal Lietuvos banko reikalavimus
Luminor AB banko finansinės ataskaitos (pagal LB reikalavimus)

Reitingai 

Didžiausios Norvegijos finansų institucijos valdomas AB DNB bankas savo veikloje vadovavosi DNB Bank ASA suteiktais skolinimosi reitingais. Nuo 2011 03 21 atskiri kredito reitingai bankui nesuteikiami.