Luminor grupės stebėtojų taryba

Nils Melngailis, tarybos pirmininkas
Bjørn Erik Naess, tarybos narys
Jörgen Christian Andersen, tarybos narys
Michael Jackson, tarybos narys

Luminor grupės valdyba

Erkki Raasuke, valdybos pirmininkas
Kristina Siimar, valdybos narė
Andrius Načajus, valdybos narys
Kerli Gabrilovica, valdybos narė
Hannu Saksala, valdybos narys
Jonas Eriksson, valdybos narys