Susipažink su galiojančiomis ir anksčiau galiojusiomis Luminor paslaugų teikimo sąlygomis

 Luminor paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, galioja nuo 2020 02 10
 Jūsų teisės vykdant mokėjimus Europoje

 Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, įsigaliosiančios nuo 2020 04 09

Bankai korespondentai

Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas
Akredityvai

 Akredityvo dokumentų pirkimo taisyklės, galioja nuo 2019 01 02
 Pateikiamų dokumentų lydraštis, galioja nuo 2019 01 02

Asmens draudimas
Banko garantijos

 Banko garantijų teikimo taisyklės, galioja nuo 2019 01 02, gali būti taikomos pateikus Prašymą suteikti garantiją (D)
 Paraiška nustatyti limitą

Jei jūsų sąskaitos numeris prasideda LTXX40100:
 Prašymas suteikti garantiją (D)
 Prašymas pakeisti garantijos sąlygas (D)

Jei jūsų sąskaitos numeris prasideda LTXX21400:
 Prašymas suteikti garantiją (N) 
 Prašymas pakeisti garantijos sąlygas (N) 

Bankui priimtini šie elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų formatai: pdf, adoc 

Bankui pateikiami dokumentai gali būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, reikalavimus. Bankas turi teisę savo pasirinkimu nepriimti atitinkamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuoto elektroninio parašo galiojimo patvirtinimui pasirinkti Bankui priimtiną kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėją.
Bankas elektroninius dokumentus pasirašo ir tikrina, naudodamas UAB „Dokobit“, įmonės kodas 301549834, platforma „Dokobit“.

Interneto bankas

Informacija atnaujinama

Kasko draudimas

 Transporto priemonių draudimo (kasko) taisyklės (galioja nuo 2016 04 01)
 Kasko draudimo atmintinė (galioja nuo 2016 04 01)

Kredito kortelių kelionių draudimas
Paslauga „Saugi kortelė“
Vartojimo paskola

 Vartojimo kredito teikimo taisyklės, galioja nuo 2019 02 01

Archyvas

Luminor archyvas

Luminor Bank AB įstatai
 Luminor Bank AB įstatai, galiojo nuo 2017 10 01 iki 2017 11 08

Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
 Galiojusios iki 2020 02 09 
 Galiojusios iki 2019 07 01
 Galiojusios iki 2018 11 05 

Asmens draudimas
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2019 12 31
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2019 01 01
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2018 07 19
 Draudimo taisyklės Lietuvos Draudimas interneto svetainėje, galiojo iki 2018 06 15

Paslaugų krepšelių sąlygų aprašai
 Luminor verslo paslaugų krepšelių sąlygų aprašas, galiojo nuo 2018 02 01 iki 2018 07 31

Vartojimo paskola
 Vartojimo kredito teikimo taisyklės, galiojo nuo 2018 02 01 iki 2019 01 31
 Draudimo sutarties sąlygos apdraustiesiems „ERGO skėtis“, galiojo nuo 2019 01 02 iki 2019 08 31, paslauga nebeteikiama
 Privaloma informacija, kurią draudimo tarpininkas turi teikti klientams, galiojo iki 2019 08 31, paslauga nebeteikiama

Kredito kortelių kelionių draudimas

Kelionių draudimo sąlygos, kurios Visa kortelėms galioja nuo 2018 10 01, Mastercard kortelėms nuo 2019 01 01 ir galiojo iki 2019 07 31 imtinai:
 VISA Classic ir Mastercard Credit/PINS
 VISA Gold ir Mastercard Gold
 Mastercard Platinum
 VISA Business ir Mastercard Business

Luminor | DNB archyvas

 AB DNB banko įstatai

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Galiojusios nuo 2018 05 25 iki 2019 01 01
 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 05 24
 Galiojusios nuo 2016 01 04 iki 2017 09 30
 Galiojusios nuo 2014 07 21 iki 2016 01 03
 Galiojusios nuo 2013 08 26 iki 2014 07 20
 Galiojusios nuo 2012 06 18 iki 2013 08 25
 Galiojusios nuo 2006 05 12 iki 2012 06 17

Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 07 31
 Galiojusios nuo 2017 03 01 iki 2017 10 01
 Galiojusios nuo 2017 02 01 iki 2017 02 28
 Galiojusios nuo 2016 11 01 iki 2017 01 31
 Galiojusios nuo 2016 04 01 iki 2016 10 31
 Galiojusios nuo 2016 02 29 iki 2016 03 31
 Galiojusios nuo 2016 01 01 iki 2016 02 28
 Galiojusios nuo 2013 08 26 iki 2015 12 31
 Galiojusios nuo 2012 06 18 iki 2013 08 25
 Galiojusios nuo 2010 03 08 iki 2012 06 17

Kredito kortelių kelionių draudimo taisyklės
 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 09 30
 Galiojusios nuo 2017 07 01 iki 2017 09 30
 Galiojusios nuo 2017 02 01 iki 2017 06 30
 Galiojusios nuo 2016 07 01 iki 2017 01 31
 Galiojusios nuo 2015 05 01 iki 2016 06 30

Kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės
 Galiojusios nuo 2017 09 25 iki 2018 09 02
 Galiojusios nuo 2016 11 01 iki 2017 09 24
 Galiojusios nuo 2016 03 01 iki 2016 10 31
 Galiojusios nuo 2016 02 01 iki 2016 02 29

Nuo 2017 02 06 šis produktas nebeplatinamas: ERGO būsto paskolos gavėjo investicinis gyvybės draudimas DNB banko klientams
Nuo 2017 02 06 kaupiamojo draudimo “Vaiko svajonėms” bankas nebeparduoda (buvęs Studijų draudimas): Kaupiamojo draudimo „Vaiko svajonėms” taisyklės

Kasko draudimo taisyklės
 Galiojusios nuo 2015 12 01 iki 2016 04 01
 Galiojusios iki 2015 12 01

ERGO skėtis draudimo sutarties sąlygos
 Draudimo sutarties sąlygos apdraustiesiems „ERGO skėtis“, galiojo iki 2017 06 30

Prekybos finansavimas
 Banko garantijų teikimo taisyklės, galiojo nuo 2017 10 01 iki 2019 01 01
 Banko garantijų teikimo taisyklės, galiojo nuo 2016 06 15 iki 2017 09 30
 Akredityvo dokumentų pirkimo taisyklės, galiojo nuo 2016 04 01 iki 2017 02 28
 Akredityvo dokumentų pirkimo taisyklės, galiojo nuo 2017 03 01 iki 2017 09 30

Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimas
 Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026, galioja iki 2018 07 31

Mokėjimo kortelių nelaimingų atsitikimų draudimas (nebeparduodamas)
 Mokėjimo kortelių turėtojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąlygos, produktas nebeparduodamas nuo 2017 04 26
 Privaloma informacija, kurią privalo pateikti draudimo tarpininkas klientams, produktas nebeparduodamas nuo 2017 04 26

Mokėjimo kortelių aptarnavimo taisyklės
 Mokėjimo kortelių aptarnavimo taisyklės, galiojo iki 2018 11 04 

SMS paslauga
 SMS paslaugos sutartis

„Luminor“ grupės privatumo politika
Galiojo nuo 2018 05 25 iki 2019 01 01

Luminor | Nordea archyvas

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Galiojusios nuo 2018 08 01 iki 2019 01 01
 Galiojusios nuo 2018 05 25
 Galiojusios nuo 2017 10 01
 Galiojusios nuo 2016 11 01
 Galiojusios nuo 2016 07 01
 Galiojusios nuo 2015 12 01
 Galiojusios nuo 2015 01 01
 Galiojusios nuo 2014 04 01
 Galiojusios nuo 2013 10 07
 Galiojusios nuo 2012 06 25

Pirkinių draudimas
 Nordea Mastercard pirkinių apsaugos draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea pirkinių apsaugos draudimo išmokos prašymo forma, galiojo iki 2018 03 31

Būsto draudimo taisyklės
 Luminor | Nordea būsto draudimo taisyklės - draudėjas „IF“, galiojo iki 2017 09 30
 Luminor | Nordea būsto draudimo taisyklės - draudėjas „IF“, galiojo iki 2014 10 01

Kredito kortelių kelionių draudimo taisyklės
 Nordea Mastercard Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Mastercard Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Mastercard Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Mastercard Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Kelionės draudimo išmokos prašymo forma, galiojo iki 2018 03 31

Nordea banko kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygos
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims, galiojo iki 2018 07 31
 Mastercard Platinum kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas, galiojo iki 2018 07 31​
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams, galiojo iki 2018 07 31​
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims, galiojo iki 2016 05 09
 Mastercard Platinum kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas, galiojo iki 2016 05 09 
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams, galiojo iki 2016 03 31
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams, galiojo iki 2014 12 06

Paslaugų krepšelių sąlygų aprašai
 Luminor | Nordea paslaugų krepšelių sąlygų aprašas privatiems klientams, galiojo nuo 2018 02 01 iki 2018 07 31

Luminor Lizingas archyvas
Luminor Trade archyvas