Susipažink su galiojančiomis ir anksčiau galiojusiomis Luminor paslaugų teikimo sąlygomis

 Luminor paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, galioja iki 2021 09 30
 Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, galioja nuo 2021 10 01
 Jūsų teisės vykdant mokėjimus Europoje
Tarptautinių kortelių turėtojams apie valiutos keitimo paslaugą naudojantis Luminor bankomatais
Bankai korespondentai

AKTUALU:

Koronavirusas. Karantinas. Kada galioja / negalioja Luminor kreditinių kortelių kelionių draudimas

Banko garantijos

 Garantijų teikimo taisyklės
 Paraiška nustatyti limitą
 Prašymas suteikti garantiją 
 Prašymas pakeisti garantiją 

Bankui priimtini šie elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų formatai: pdf, adoc 

Bankui pateikiami dokumentai gali būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, reikalavimus. Bankas turi teisę savo pasirinkimu nepriimti atitinkamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuoto elektroninio parašo galiojimo patvirtinimui pasirinkti Bankui priimtiną kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėją.
Bankas elektroninius dokumentus pasirašo ir tikrina, naudodamas UAB „Dokobit“, įmonės kodas 301549834, platforma „Dokobit“.

Interneto bankas

Informacija atnaujinama

Luminor E-Commerce Gateway
Mokėjimo kortelės

Kredito limitas – VISA
 Kredito limito Luminor Black mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės, galioja nuo 2021 05 05
 Kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės, galioja nuo 2020 01 13
 Kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės (B), galioja nuo 2020 06 27 kredito limitams, perkeltiems iš Mastercard kredito kortelės į VISA

 Techninės pagalbos kelyje ir namuose teikimo taisyklės ir įkainiai (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Techninės pagalbos namuose ir kelyje paslauga nebeteikiama)

Paslauga „Saugi kortelė“
Vartojimo paskola

Vartojimo kredito teikimo taisyklės, galioja nuo 2021 11 23

 Vartojimo kredito teikimo taisyklės, pdf formatas, galioja nuo 2021 11 23

Kasko draudimas

 Transporto priemonių draudimo (kasko) taisyklės (galioja nuo 2016 04 01)
 Kasko draudimo atmintinė (galioja nuo 2016 04 01)

Kredito kortelių kelionių draudimas

AKTUALU: Koronavirusas. Karantinas.

Kada galioja/negalioja Luminor kredito kortelių kelionių draudimas

GALIOJA: Jei Apdraustajam COVID‑19 liga diagnozuota per pirmąsias 14 kelionės dienų. Kompensuojamos išlaidos, susijusios su skubios medicininės pagalbos teikimu užsienio šalyje, medicinos transportu ir gelbėjimu, taip pat repatriacijos išlaidos ligos / mirties atveju. Su sąlyga, kad buvo laikomasi atitinkamoje šalyje nustatytų atvykimo apribojimų, paskelbtų Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje.
GALIOJA: Apdraustąjam ar Apdraustojo artimam šeimos nariui ar giminaičiui arba vieninteliam bendrakeleiviui neleidžiama grįžti į Lietuvos Respubliką ar gimtąją šalį dėl COVID‑19 simptomų, Draudimas moką išmoką už apgyvendinimo išlaidas (neviršijant 100 EUR per dieną) iki Apdraustasis gali grįžti ir ekonominės klasės lėktuvo bilietą.
GALIOJA: Jei kelionė ES ribose – jei kelionės pradžios dieną Europos ligų kontrolės ir prevencijos interneto svetainėje skelbiamas kombinuotų 14 dienų indikatorių žemėlapis suderintam požiūriui į kelionėms taikomas priemones (angl. Combined indicator: 14‑day notification rate, testing rate and test positivity), Europos Sąjungos šalis yra pažymėta geltona arba žalia spalva.
GALIOJA: Jei kelionė už ES ribų – jei kelionės pradžios dieną kelionės šalyje COVID-19 susirgimų skaičius yra 100 ar mažiau 100 000 gyventojų
GALIOJA: Jei turite kelionės bilietus, tačiau neišvykstate, nes užsikrečiate koronavirusu Lietuvoje – bus kompensuotos kelionės atšaukimo išlaidos. Galioja turintiems LUMINOR GOLD, LUMINOR BLACK, LUMINOR BUSINESS arba LUMINOR INFINITE kreditinę kortelę.
NEGALIOJA: Jei esate profilaktiškai (be nusiskundimų, simptomų) tikrinamas ar karantinuojamas dėl koronaviruso, pavyzdžiui, užsienyje prieš skrydį ar viešbutyje.
NEGALIOJA: Jei liga diagnozuota 15 ir vėlesnėmis kelionės dienomis.
NEGALIOJA: Jei šalyje, į kurią atvykote, COVID‑19 infekcijos dažnis yra aukštesnis nei 100 (ne ES valstybėms) arba Europos Sąjungos šalis, Europos ligų kontrolės ir prevencijos interneto svetainėje skelbiamas kombinuotų 14 dienų indikatorių žemėlapyje suderintam požiūriui į kelionėms taikomas priemones (angl. Combined indicator: 14‑day notification rate, testing rate and test positivityraudona, tamsiai raudona ar pilka spalva.
NEGALIOJA: Jei turite kelionės bilietus, bet neišvykstate į kelionę dėl šalyje įvesto karantino ir dėl jo atšauktų skrydžių arba dėl Pasaulio sveikatos organizacijos ar Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijos nevykti į tam tikrą šalį dėl viruso – tai nėra draudžiamasis įvykis ir kelionės atšaukimo išlaidos nekompensuojamos.
NEGALIOJA: Jei užsienyje yra įvestas draudimas / karantinas išvykti iš šalies ir skrydis yra atšaukiamas, t.y. dėl karantino nebevykdomi skrydžiai, naujų bilietų pirkimas, nakvynės, maitinimo bei kitos patirtos išlaidos užsienyje nėra atlyginamos.
NEGALIOJA: Jei esate neįleistas į lėktuvą ar į kitą Viešojo transporto priemonę užsienyje dėl šalyje vykdomo karantino – nauji bilietai, nakvynės ir maitinimo išlaidos taip pat nėra atlyginamos.

DAUGIAU INFORMACIJOS – KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOSE.

Kelionių draudimo sąlygos, galioja nuo 2021 10 01
 Luminor Black, Visa Gold
 VISA Classic
 VISA Business
 VISA Infinite

Kelionių draudimo atmintinės, galioja nuo 2021 10 01
 Atmintinė Luminor Black, VISA Gold
 Atmintinė Visa Classic
 Atmintinė VISA Business
 Atmintinė VISA Infinite

Jei užsienyje įvyko draudžiamasis įvykis, nedelsdami praneškite apie tai mūsų pagalbos kelionių partneriui UAB „OPS LT“ telefonu +370 5 203 0055 arba luminor@ops24.eu (jei padengiamos medicinos išlaidos). Kitu atveju, grįžę į nuolatinę gyvenamąją vietą, susisiekite su „Compensa Vienna Insurance Group“ telefonu 19111 arba +370 5 249 1911 (skambučiai iš užsienio), užpildykite pranešimo formą adresu compensa.lt/atsitikus-ivykiui/.

Pateikti skundai nagrinėjami vadovaujantis ADB „Compensa Vienna Insurance Group" Lietuva taisyklėmis.

Archyvas

Luminor archyvas

Luminor Bank AB įstatai
 Luminor Bank AB įstatai, galiojo nuo 2017 10 01 iki 2017 11 08

Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
 Galiojusios iki 2020 08 31
 Galiojusios iki 2020 04 08
 Galiojusios iki 2020 02 09 
 Galiojusios iki 2019 07 01
 Galiojusios iki 2018 11 05 

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Galiojusios nuo 2019 01 02 iki 2020 08 31

Asmens draudimas
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2019 12 31
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2019 01 01
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2018 07 19
 Draudimo taisyklės Lietuvos Draudimas interneto svetainėje, galiojo iki 2018 06 15

Paslaugų krepšelių sąlygų aprašai
 Luminor verslo paslaugų krepšelių sąlygų aprašas, galiojo nuo 2018 02 01 iki 2018 07 31

Vartojimo paskola

 Vartojimo kredito teikimo taisyklės, galiojo nuo 2019 02 01 iki 2021 11 22
 Vartojimo kredito teikimo taisyklės, galiojo nuo 2018 02 01 iki 2019 01 31
 Draudimo sutarties sąlygos apdraustiesiems „ERGO skėtis“, galiojo nuo 2019 01 02 iki 2019 08 31, paslauga nebeteikiama
 Privaloma informacija, kurią draudimo tarpininkas turi teikti klientams, galiojo iki 2019 08 31, paslauga nebeteikiama

 

Kredito kortelių kelionių draudimas

Kelionių draudimo sąlygos. Galiojo nuo 2020 12 01 iki 2021 09 30
 Luminor Black, Visa Gold
 VISA Classic
 VISA Business
 VISA Infinite

Kelionių draudimo sąlygos. Galioja iki 2020 m. lapkričio 30 d. Kreipimaisi dėl draudžiamojo įvykio užsienio valstybėje (įvykusio iki 2020 11 30) gali būti pateikti ERGO iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 Luminor Black, Visa Gold, Mastercard Gold
 VISA Classic ir Mastercard Credit/PINS
 Mastercard Platinum
 VISA Business ir Mastercard Business
 VISA Infinite

Kelionių draudimo sąlygos, kurios Visa kortelėms galioja nuo 2018 10 01, Mastercard kortelėms nuo 2019 01 01 ir galiojo iki 2019 07 31 imtinai:
 VISA Classic ir Mastercard Credit/PINS
 VISA Gold ir Mastercard Gold
 Mastercard Platinum
 VISA Business ir Mastercard Business

E-Commerce Gateway paslauga
 E-Commerce Gateway paslaugų teikimo sąlygos, galiojo nuo 2020 01 15 iki 2020 04 13

Luminor | DNB archyvas

 AB DNB banko įstatai

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Galiojusios nuo 2018 05 25 iki 2019 01 01
 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 05 24
 Galiojusios nuo 2016 01 04 iki 2017 09 30
 Galiojusios nuo 2014 07 21 iki 2016 01 03
 Galiojusios nuo 2013 08 26 iki 2014 07 20
 Galiojusios nuo 2012 06 18 iki 2013 08 25
 Galiojusios nuo 2006 05 12 iki 2012 06 17

Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 07 31
 Galiojusios nuo 2017 03 01 iki 2017 10 01
 Galiojusios nuo 2017 02 01 iki 2017 02 28
 Galiojusios nuo 2016 11 01 iki 2017 01 31
 Galiojusios nuo 2016 04 01 iki 2016 10 31
 Galiojusios nuo 2016 02 29 iki 2016 03 31
 Galiojusios nuo 2016 01 01 iki 2016 02 28
 Galiojusios nuo 2013 08 26 iki 2015 12 31
 Galiojusios nuo 2012 06 18 iki 2013 08 25
 Galiojusios nuo 2010 03 08 iki 2012 06 17

Kredito kortelių kelionių draudimo taisyklės
 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 09 30
 Galiojusios nuo 2017 07 01 iki 2017 09 30
 Galiojusios nuo 2017 02 01 iki 2017 06 30
 Galiojusios nuo 2016 07 01 iki 2017 01 31
 Galiojusios nuo 2015 05 01 iki 2016 06 30

Kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės

 Galiojusios nuo 2018 09 03 iki 2020 01 12​
 Galiojusios nuo 2017 09 25 iki 2018 09 02
 Galiojusios nuo 2016 11 01 iki 2017 09 24
 Galiojusios nuo 2016 03 01 iki 2016 10 31
 Galiojusios nuo 2016 02 01 iki 2016 02 29

Nuo 2017 02 06 šis produktas nebeplatinamas: ERGO būsto paskolos gavėjo investicinis gyvybės draudimas DNB banko klientams
Nuo 2017 02 06 kaupiamojo draudimo “Vaiko svajonėms” bankas nebeparduoda (buvęs Studijų draudimas): Kaupiamojo draudimo „Vaiko svajonėms” taisyklės

Kasko draudimo taisyklės
 Galiojusios nuo 2015 12 01 iki 2016 04 01
 Galiojusios iki 2015 12 01

ERGO skėtis draudimo sutarties sąlygos
 Draudimo sutarties sąlygos apdraustiesiems „ERGO skėtis“, galiojo iki 2017 06 30

Prekybos finansavimas
 Banko garantijų teikimo taisyklės, galiojo nuo 2017 10 01 iki 2019 01 01
 Banko garantijų teikimo taisyklės, galiojo nuo 2016 06 15 iki 2017 09 30
 Akredityvo dokumentų pirkimo taisyklės, galiojo nuo 2016 04 01 iki 2017 02 28
 Akredityvo dokumentų pirkimo taisyklės, galiojo nuo 2017 03 01 iki 2017 09 30

Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimas
 Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026, galioja iki 2018 07 31

Mokėjimo kortelių nelaimingų atsitikimų draudimas (nebeparduodamas)
 Mokėjimo kortelių turėtojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąlygos, produktas nebeparduodamas nuo 2017 04 26
 Privaloma informacija, kurią privalo pateikti draudimo tarpininkas klientams, produktas nebeparduodamas nuo 2017 04 26

Mokėjimo kortelių aptarnavimo taisyklės
 Mokėjimo kortelių aptarnavimo taisyklės, galiojo iki 2018 11 04 

SMS paslauga
 SMS paslaugos sutartis

„Luminor“ grupės privatumo politika
Galiojo nuo 2018 05 25 iki 2019 01 01

Luminor | Nordea archyvas

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Galiojusios nuo 2018 08 01 iki 2019 01 01
 Galiojusios nuo 2018 05 25
 Galiojusios nuo 2017 10 01
 Galiojusios nuo 2016 11 01
 Galiojusios nuo 2016 07 01
 Galiojusios nuo 2015 12 01
 Galiojusios nuo 2015 01 01
 Galiojusios nuo 2014 04 01
 Galiojusios nuo 2013 10 07
 Galiojusios nuo 2012 06 25

Pirkinių draudimas
 Nordea Mastercard pirkinių apsaugos draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea pirkinių apsaugos draudimo išmokos prašymo forma, galiojo iki 2018 03 31

Būsto draudimo taisyklės
 Luminor | Nordea būsto draudimo taisyklės - draudėjas „IF“, galiojo iki 2017 09 30
 Luminor | Nordea būsto draudimo taisyklės - draudėjas „IF“, galiojo iki 2014 10 01

Kredito kortelių kelionių draudimo taisyklės
 Nordea Mastercard Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Mastercard Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Mastercard Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Mastercard Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Kelionės draudimo išmokos prašymo forma, galiojo iki 2018 03 31

Nordea banko kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygos
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims, galiojo iki 2018 07 31
 Mastercard Platinum kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas, galiojo iki 2018 07 31​
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams, galiojo iki 2018 07 31​
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims, galiojo nuo iki 2017 09 30
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims, galiojo iki 2016 05 09
 Mastercard Platinum kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas, galiojo iki 2016 05 09 
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams, galiojo iki 2016 03 31
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams, galiojo iki 2014 12 06
 Kredito limito Mastercard mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės, galioja nuo 2018 08 01
 Kredito limito Mastercard mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo juridiniams asmenims taisyklės, galioja nuo 2018 08 01

Paslaugų krepšelių sąlygų aprašai
 Luminor | Nordea paslaugų krepšelių sąlygų aprašas privatiems klientams, galiojo nuo 2018 02 01 iki 2018 07 31

Luminor Trade archyvas