Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos

„Nordea Bank“ AB Lietuvos skyrius ir AB DNB bankas sujungė savo verslą Lietuvoje ir tęs veiklą kaip „Luminor Bank“ AB. Kompiuterių sistemų sujungimas vis dar vyksta, todėl šiuo pereinamuoju laikotarpiu kviečiame jus aplankyti „Luminor“ puslapio skiltį, kurioje yra jūsų naudojamoms paslaugoms aktuali informacija ir atitinkamas Interneto bankas.

Apsilankykite nordea.lt, jei sudarėte sutartį su:

  • „Nordea Bank“ AB Lietuvos skyriumi iki 2017-10-01;
  • „Luminor Bank“ AB 2017-10-01 ir vėliau, jei sutartyje arba jos priede yra nurodyta, kad taikomos Paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (N) ar atitinkamas Kainynas (N), ar Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės (N), ar Bendrosios investicinių paslaugų teikimo sutarties sąlygos (N);
  • c. „Luminor Lizingas“ UAB (ankstesnis įmonės pavadinimas UAB „Nordea Finance Lithuania“).

Apsilankykite dnb.lt, jei sudarėte sutartį su:

  • AB DNB bankas iki 2017-10-01;
  • „Luminor Bank“ AB 2017-10-01 ir vėliau, jei sutartyje arba jos priede yra nurodyta, kad taikomos Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) ar Kainynas (D), ar Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (D), ar Investicinių paslaugų teikimo sąlygos (D);
  • „Luminor investicijų valdymas“ UAB (ankstesnis įmonės pavadinimas UAB „DNB Investicijų valdymas“).

Jei turite klausimų, susisiekite su „Luminor“ klientų aptarnavimo centru telefonais 1608 arba 1554.