Susipažink su galiojančiomis ir anksčiau galiojusiomis Luminor paslaugų teikimo sąlygomis

Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas
Banko garantijos

 Garantijų teikimo taisyklės
 Paraiška nustatyti limitą
 Prašymas suteikti garantiją
 Prašymas pakeisti garantiją

Bankui pateikiami dokumentai gali būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, reikalavimus. Bankas turi teisę savo pasirinkimu nepriimti atitinkamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuoto elektroninio parašo galiojimo patvirtinimui pasirinkti Bankui priimtiną kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėją.
Bankas elektroninius dokumentus pasirašo ir tikrina, naudodamas UAB „Dokobit“, įmonės kodas 301549834, platforma „Dokobit“.

Interneto bankas

Informacija atnaujinama

Luminor E-Commerce Gateway
Mokėjimo kortelės

Kredito limitas – VISA
 Kredito limito Luminor Black mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės, galioja nuo 2021 05 05
 Kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės, galioja nuo 2020 01 13
 Kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės (B), galioja nuo 2020 06 27 kredito limitams, perkeltiems iš Mastercard kredito kortelės į VISA

 Techninės pagalbos kelyje ir namuose teikimo taisyklės ir įkainiai (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Techninės pagalbos namuose ir kelyje paslauga nebeteikiama)

Paslauga „Saugu+“

 Paslaugos "Saugu+" taisyklės, galioja nuo 2022 06 01

Vartojimo paskola
Būsto draudimas

 Draudimo produkto informacinis dokumentas – draudėjas AB „Lietuvos draudimas“ galioja nuo 2023 01 01
 Draudimo produkto informacinis dokumentas – draudėjas AB „Lietuvos draudimas“ galioja iki 2022 12 31
 Draudimo sąlygos trumpai – draudėjas AB „Lietuvos draudimas“ galioja nuo 2023 01 01
 Draudimo sąlygos trumpai – draudėjas AB „Lietuvos draudimas“ galioja iki 2022 12 31
 Būsto draudimo taisyklės „Luminor“ banko klientams – draudėjas AB „Lietuvos draudimas“ galioja nuo 2023 01 01
 Būsto draudimo taisyklės – draudėjas AB „Lietuvos draudimas“, galioja nuo 2016 08 15 iki 2022 12 31
 Luminor | Nordea būsto draudimo taisyklės – draudėjas „IF“, galioja nuo 2017 10 01

Draudimo tarpininko informacija

Gyvybės draudimas
Kredito kortelių kelionių draudimas

Kelionių draudimo sąlygos, galioja nuo 2024 01 01
 Luminor Black, Visa Gold
 VISA Classic
 VISA Business
 VISA Infinite

Kelionių draudimo atmintinė
 Kelionių draudimo atmintinė

Kaulų lūžių / įskilimų draudimo sąlygos
 Kaulų lūžių / įskilimų draudimo sąlygos, galioja nuo 2024 01 01

Šiuo metu visi įvykiai, įvykę Ukrainos teritorijoje, būtų laikomi nedraudžiamaisiais. 
Dėl Ukrainoje vykstančio karo draudimo apsauga Ukrainos teritorijoje negalioja. Visose kitose teritorijose draudimo apsauga galioja pagal įprastas draudimo sutarties sąlygas. 
Jei užsienyje įvyko draudžiamasis įvykis, nedelsdami praneškite apie tai mūsų pagalbos kelionių partneriui UAB „OPS International“ telefonu +370 5 203 0055 arba luminor@ops24.eu (jei padengiamos medicinos išlaidos). Kitu atveju, grįžę į nuolatinę gyvenamąją vietą, susisiekite su „Compensa Vienna Insurance Group“ telefonu 19111 arba +370 5 249 1911 (skambučiai iš užsienio), užpildykite pranešimo formą adresu compensa.lt/atsitikus-ivykiui/.

Pateikti skundai nagrinėjami vadovaujantis ADB „Compensa Vienna Insurance Group" Lietuva taisyklėmis.

Pirkinių draudimas
Paskolos mokėjimų draudimas
Archyvas

Luminor archyvas

Luminor Bank AB įstatai
 Luminor Bank AB įstatai, galiojo nuo 2017 10 01 iki 2017 11 08

Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
 Galiojusios iki 2022 10 31
 Galiojusios iki 2021 09 30
 
Galiojusios iki 2020 08 31
 Galiojusios iki 2020 04 08
 Galiojusios iki 2020 02 09 
 Galiojusios iki 2019 07 01
 Galiojusios iki 2018 11 05 

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Luminor paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, galiojo iki 2024 02 29
 Galiojusios nuo 2019 01 02 iki 2020 08 31

Asmens draudimas

​ Asmens draudimo sąlygos trumpai, galiojo iki 2024 06 15
 Draudimo produkto informacinis dokumentas, galiojo iki 2024 06 15
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2024 06 15
 Asmens draudimo taisyklės Nr. 69, galiojo iki 2024 06 15
 Draudimo produkto informacinis dokumentas, galiojo iki 2022 03 14
 Draudimo produkto informacinis dokumentas, galiojo iki 2022 02 28
 Draudimo produkto informacinis dokumentas, galiojo iki 2020 11 23
 Asmens draudimo taisyklės Nr. 69, galiojo nuo 2019 06 16 iki 2021 06 15
 Draudimo tarpininko (agento) informacinis dokumentas, galiojo iki 2020 09 13
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galioja nuo 2022 03 01
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galioja nuo 2020 09 08​ iki 2022 02 28
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo nuo 2020 01 01 iki 2020 09 07
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2019 12 31
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2019 01 01
 Luminor sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosios sąlygos, galiojo iki 2018 07 19
 Draudimo taisyklės Lietuvos Draudimas interneto svetainėje, galiojo iki 2018 06 15

Paslaugų krepšelių sąlygų aprašai
 Luminor verslo paslaugų krepšelių sąlygų aprašas, galiojo nuo 2018 02 01 iki 2018 07 31

Būsto paskola
 
Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo taisyklės galiojo nuo 2017 07 01 iki 2023 07 13

Vartojimo paskola
 Vartojimo kredito teikimo taisyklės galiojo nuo 2021 11 23 iki 2022 09 29
 Vartojimo kredito teikimo taisyklės, galiojo nuo 2019 02 01 iki 2021 11 22
 Vartojimo kredito teikimo taisyklės, galiojo nuo 2018 02 01 iki 2019 01 31
 Draudimo sutarties sąlygos apdraustiesiems „ERGO skėtis“, galiojo nuo 2019 01 02 iki 2019 08 31, paslauga nebeteikiama
 Privaloma informacija, kurią draudimo tarpininkas turi teikti klientams, galiojo iki 2019 08 31, paslauga nebeteikiama

Kredito kortelių kelionių draudimas

Kelionių draudimo sąlygos, galiojo nuo 2021 10 01 iki 2023 12 31
 Luminor Black, Visa Gold
 VISA Classic
 VISA Business
 VISA Infinite

Kelionių draudimo sąlygos. Galiojo nuo 2020 12 01 iki 2021 09 30
 Luminor Black, Visa Gold
 VISA Classic
 VISA Business
 VISA Infinite

Kelionių draudimo sąlygos. Galioja iki 2020 m. lapkričio 30 d. Kreipimaisi dėl draudžiamojo įvykio užsienio valstybėje (įvykusio iki 2020 11 30) gali būti pateikti ERGO iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 Luminor Black, Visa Gold, Mastercard Gold
 VISA Classic ir Mastercard Credit/PINS
 Mastercard Platinum
 VISA Business ir Mastercard Business
 VISA Infinite

Kelionių draudimo sąlygos, kurios Visa kortelėms galioja nuo 2018 10 01, Mastercard kortelėms nuo 2019 01 01 ir galiojo iki 2019 07 31 imtinai:
 VISA Classic ir Mastercard Credit/PINS
 VISA Gold ir Mastercard Gold
 Mastercard Platinum
 VISA Business ir Mastercard Business

Gyvybės draudimas

 Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026, galioja nuo 2019 01 02 iki 2023 05 31
 Privaloma esminė informacija sudarantiems ERGO būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo sutartį (prie taisyklių Nr. 026) galioja iki 2023 05 31
 ERGO Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo kainoraštis (prie taisyklių Nr. 026), galioja nuo 2021 02 01 iki 2023 05 31
 ERGO Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo kainoraštis (prie taisyklių Nr. 026), galioja iki 2021 01 31
 Kredito gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 024 galioja iki 2023 05 31
 Privaloma ir esminė informacija, sudarantiems kredito gavėjo gyvybės draudimo sutartį (prie taisyklių Nr. 024) galioja iki 2023 05 31
 ERGO Life Insurance SE Kredito gavėjo gyvybės draudimo kainoraštis (prie taisyklių Nr. 024) galioja iki 2023 05 31

Investicinis gyvybės draudimas

 Investicinio gyvybės draudimo taisyklės Nr.023
 Privaloma ir esminė informacija sudarant investicinio gyvybės draudimo sutartį
 Paslaugų kainoraštis galioja nuo 2017 02 01
Daugiau informacijos: ERGO investicinis gyvybės draudimas Luminor banko klientams

Paslauga „Saugi kortelė“

Kortelės saugumo paslaugos „Saugi kortelė“ sąlygos, galiojo nuo 2018 08 01 iki 2022 05 31

E-Commerce Gateway paslauga
 E-Commerce Gateway paslaugų teikimo sąlygos, galiojo nuo 2020 01 15 iki 2020 04 13

„Luminor“ socialinė atsakomybė
„Luminor“ socialinė atsakomybė​ galiojo iki 2021 12 20

Luminor | DNB archyvas

 AB DNB banko įstatai

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Galiojusios nuo 2018 05 25 iki 2019 01 01
 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 05 24
 Galiojusios nuo 2016 01 04 iki 2017 09 30
 Galiojusios nuo 2014 07 21 iki 2016 01 03
 Galiojusios nuo 2013 08 26 iki 2014 07 20
 Galiojusios nuo 2012 06 18 iki 2013 08 25
 Galiojusios nuo 2006 05 12 iki 2012 06 17

Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 07 31
 Galiojusios nuo 2017 03 01 iki 2017 10 01
 Galiojusios nuo 2017 02 01 iki 2017 02 28
 Galiojusios nuo 2016 11 01 iki 2017 01 31
 Galiojusios nuo 2016 04 01 iki 2016 10 31
 Galiojusios nuo 2016 02 29 iki 2016 03 31
 Galiojusios nuo 2016 01 01 iki 2016 02 28
 Galiojusios nuo 2013 08 26 iki 2015 12 31
 Galiojusios nuo 2012 06 18 iki 2013 08 25
 Galiojusios nuo 2010 03 08 iki 2012 06 17

Kredito kortelių kelionių draudimo taisyklės
 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 09 30
 Galiojusios nuo 2017 07 01 iki 2017 09 30
 Galiojusios nuo 2017 02 01 iki 2017 06 30
 Galiojusios nuo 2016 07 01 iki 2017 01 31
 Galiojusios nuo 2015 05 01 iki 2016 06 30

Kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės

 Galiojusios nuo 2018 09 03 iki 2020 01 12​
 Galiojusios nuo 2017 09 25 iki 2018 09 02
 Galiojusios nuo 2016 11 01 iki 2017 09 24
 Galiojusios nuo 2016 03 01 iki 2016 10 31
 Galiojusios nuo 2016 02 01 iki 2016 02 29

Nuo 2017 02 06 šis produktas nebeplatinamas: ERGO būsto paskolos gavėjo investicinis gyvybės draudimas DNB banko klientams
Nuo 2017 02 06 kaupiamojo draudimo “Vaiko svajonėms” bankas nebeparduoda (buvęs Studijų draudimas): Kaupiamojo draudimo „Vaiko svajonėms” taisyklės

Kasko draudimo taisyklės
 Galiojusios nuo 2015 12 01 iki 2016 04 01
 Galiojusios iki 2015 12 01

ERGO skėtis draudimo sutarties sąlygos
 Draudimo sutarties sąlygos apdraustiesiems „ERGO skėtis“, galiojo iki 2017 06 30

Prekybos finansavimas

 Garantijų teikimo taisyklės, galiojo nuo 2022 02 01 iki 2022 10 31
 Banko garantijų teikimo taisyklės, galiojo nuo 2017 10 01 iki 2019 01 01
 Banko garantijų teikimo taisyklės, galiojo nuo 2016 06 15 iki 2017 09 30
 Akredityvo dokumentų pirkimo taisyklės, galiojo nuo 2016 04 01 iki 2017 02 28
 Akredityvo dokumentų pirkimo taisyklės, galiojo nuo 2017 03 01 iki 2017 09 30

Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimas
 Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026, galioja iki 2018 07 31

Mokėjimo kortelių nelaimingų atsitikimų draudimas (nebeparduodamas)
 Mokėjimo kortelių turėtojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąlygos, produktas nebeparduodamas nuo 2017 04 26
 Privaloma informacija, kurią privalo pateikti draudimo tarpininkas klientams, produktas nebeparduodamas nuo 2017 04 26

Mokėjimo kortelių aptarnavimo taisyklės
 Mokėjimo kortelių aptarnavimo taisyklės, galiojo iki 2018 11 04 

SMS paslauga
 SMS paslaugos sutartis

„Luminor“ grupės privatumo politika
Galiojo nuo 2018 05 25 iki 2019 01 01

Luminor | Nordea archyvas

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Galiojusios nuo 2018 08 01 iki 2019 01 01
 Galiojusios nuo 2018 05 25
 Galiojusios nuo 2017 10 01
 Galiojusios nuo 2016 11 01
 Galiojusios nuo 2016 07 01
 Galiojusios nuo 2015 12 01
 Galiojusios nuo 2015 01 01
 Galiojusios nuo 2014 04 01
 Galiojusios nuo 2013 10 07
 Galiojusios nuo 2012 06 25

Pirkinių draudimas
 Nordea Mastercard pirkinių apsaugos draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea pirkinių apsaugos draudimo išmokos prašymo forma, galiojo iki 2018 03 31

Būsto draudimo taisyklės
 Luminor | Nordea būsto draudimo taisyklės - draudėjas „IF“, galiojo iki 2017 09 30
 Luminor | Nordea būsto draudimo taisyklės - draudėjas „IF“, galiojo iki 2014 10 01

Kredito kortelių kelionių draudimo taisyklės
 Nordea Mastercard Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Mastercard Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Mastercard Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Mastercard Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 12 31
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 11 30
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos, galiojo iki 2018 03 31
 Nordea Kelionės draudimo išmokos prašymo forma, galiojo iki 2018 03 31

Nordea banko kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygos
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims, galiojo iki 2018 07 31
 Mastercard Platinum kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas, galiojo iki 2018 07 31​
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams, galiojo iki 2018 07 31​
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims, galiojo nuo iki 2017 09 30
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims, galiojo iki 2016 05 09
 Mastercard Platinum kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas, galiojo iki 2016 05 09 
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams, galiojo iki 2016 03 31
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams, galiojo iki 2014 12 06
 Kredito limito Mastercard mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės, galioja nuo 2018 08 01
 Kredito limito Mastercard mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo juridiniams asmenims taisyklės, galioja nuo 2018 08 01

Paslaugų krepšelių sąlygų aprašai
 Luminor | Nordea paslaugų krepšelių sąlygų aprašas privatiems klientams, galiojo nuo 2018 02 01 iki 2018 07 31

Luminor Trade archyvas