Paslaugų teikimo sąlygos | Luminor

Susipažink su galiojančiomis ir anksčiau galiojusiomis „Luminor“ paslaugų teikimo sąlygomis.

 Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) galioja nuo 2018 05 25
 Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (D) galioja nuo 2017 10 01 iki 2018 07 31
 Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos galios nuo 2018 08 01

 Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (N) galioja nuo 2018 05 25 iki 2018 07 31
 Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (N) galios nuo 2018 08 01
 Luminor Bank AB įstatai galioja nuo 2017 11 09
 Luminor Bank AB licencija

Akredityvai
Banko garantijos

 Banko garantijų teikimo taisyklės (galioja nuo 2017 10 01, gali būti taikomos pateikus Prašymą suteikti garantiją (D)
 Paraiška nustatyti limitą
Bankui priimtinų kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų ir registravimo tarnybų funkcijas atliekančių įstaigų sąrašas

Jei jūsų sąskaitos numeris prasideda LTXX40100:
 Prašymas suteikti garantiją (D)
 Prašymas pakeisti garantijos sąlygas (D)

Jei jūsų sąskaitos numeris prasideda LTXX21400:
 Prašymas suteikti garantiją (N) 
 Prašymas pakeisti garantijos sąlygas (N) 

Bankui priimtini šie elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų formatai: pdf, adoc 

Kasko draudimas

 Transporto priemonių draudimo (kasko) taisyklės (galioja nuo 2016 04 01)
 Kasko draudimo atmintinė (galioja nuo 2016 04 01)

Luminor | DNB archyvas

Luminor Bank AB įstatai

 Luminor Bank AB įstatai (galiojo nuo 2017 10 01 iki 2017 11 08)

DNB banko įstatai

 AB DNB banko įstatai

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės

 Galiojusios nuo 2017 10 01 iki 2018 05 24
 Galiojusios nuo 2016 01 04 iki 2017 09 30
 Galiojusios nuo 2014 07 21 iki 2016 01 03
 Galiojusios nuo 2013 08 26 iki 2014 07 20
 Galiojusios nuo 2012 06 18 iki 2013 08 25
 Galiojusios nuo 2006 05 12 iki 2012 06 17

Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

 Galiojusios nuo 2017 03 01 iki 2017 10 01
 Galiojusios nuo 2017 02 01 iki 2017 02 28
 Galiojusios nuo 2016 11 01 iki 2017 01 31
 Galiojusios nuo 2016 04 01 iki 2016 10 31
 Galiojusios nuo 2016 02 29 iki 2016 03 31
 Galiojusios nuo 2016 01 01 iki 2016 02 28
 Galiojusios nuo 2013 08 26 iki 2015 12 31
 Galiojusios nuo 2012 06 18 iki 2013 08 25
 Galiojusios nuo 2010 03 08 iki 2012 06 17

Kredito kortelių kelionių draudimo taisyklės

 Galiojusios nuo 2017 07 01 iki 2017 09 30
 Galiojusios nuo 2017 02 01 iki 2017 06 30
 Galiojusios nuo 2016 07 01 iki 2017 01 31
 Galiojusios nuo 2015 05 01 iki 2016 06 30

Kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės

 Galiojusios nuo 2016 11 01 iki 2017 09 24
 Galiojusios nuo 2016 03 01 iki 2016 10 31
 Galiojusios nuo 2016 02 01 iki 2016 02 29

Nuo 2017 02 06 šis produktas nebeplatinamas: ERGO būsto paskolos gavėjo investicinis gyvybės draudimas DNB banko klientams

Nuo 2017 02 06 kaupiamojo draudimo “Vaiko svajonėms” bankas nebeparduoda (buvęs Studijų draudimas): Kaupiamojo draudimo „Vaiko svajonėms” taisyklės

Kasko draudimo taisyklės

 Galiojusios nuo 2015 12 01 iki 2016 04 01
 Galiojusios iki 2015 12 01

ERGO skėtis draudimo sutarties sąlygos

 Draudimo sutarties sąlygos apdraustiesiems „ERGO skėtis“ (galioja iki 2017 06 30)

Prekybos finansavimas

 Banko garantijų teikimo taisyklės (galioja nuo 2016 06 15)
 Akredityvo dokumentų pirkimo taisyklės (galiojo nuo 2016 04 01 iki 2017 02 28)
 Akredityvo dokumentų pirkimo taisyklės (galiojo nuo 2017 03 01 iki 2017 09 30)

Mokėjimo kortelių nelaimingų atsitikimų draudimas (nebeparduodamas)

 Mokėjimo kortelių turėtojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąlygos (produktas nebeparduodamas nuo 2017 04 26)
 Privaloma informacija, kurią privalo pateikti draudimo tarpininkas klientams (produktas nebeparduodamas nuo 2017 04 26)

SMS paslauga

 SMS paslaugos sutartis

 

Luminor | Nordea archyvas

Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
 Galiojusios nuo 2017 10 01
 Galiojusios nuo 2016 11 01
 Galiojusios nuo 2016 07 01
 Galiojusios nuo 2015 12 01
 Galiojusios nuo 2015 01 01
 Galiojusios nuo 2014 04 01
 Galiojusios nuo 2013 10 07
 Galiojusios nuo 2012 06 25

Pirkinių draudimas

 Nordea Mastercard pirkinių apsaugos draudimo sąlygos (galiojančios iki 2018 03 31)
 Nordea pirkinių apsaugos draudimo išmokos prašymo forma (galiojanti iki 2018 03 31)

Būsto draudimo taisyklės

 Luminor | Nordea būsto draudimo taisyklės - draudėjas „IF“ (taisyklių redakcija galiojusi iki 2017 09 30)
 Luminor | Nordea būsto draudimo taisyklės - draudėjas „IF“ (taisyklių redakcija galiojusi iki 2014 10 01)

Kredito kortelių kelionių draudimo taisyklės

 Nordea Credit kortelės kelionių draudimo sąlygos (galiojančios iki 2018 03 31) 
 Nordea Gold kortelės kelionių draudimo sąlygos (galiojančios iki 2018 03 31) 
 Nordea PINS Mastercard kortelės kelionių draudimo sąlygos (galiojančios iki 2018 03 31)
 Nordea Platinum kortelės kelionių draudimo sąlygos (galiojančios iki 2018 03 31) 
 Nordea Mastercard Business kortelės kelionių draudimo sąlygos (galiojančios iki 2018 03 31) 
 Nordea Kelionės draudimo išmokos prašymo forma (galiojanti iki 2018 03 31)

Nordea banko kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygos

 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims (galiojo iki 2016 05 09) 
 Mastercard Platinum kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas (galiojo iki 2016 05 09) 
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams (galiojo iki 2016 03 31)  
 Mastercard kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas verslo klientams (galiojo iki 2014 12 06)

Luminor Lizingas archyvas

Išperkamosios nuomos sutarties bendrosios sąlygos

 Galiojusios iki 2017 09 30
 Galiojusios iki 2017 03 01
 Galiojusios iki 2016 07 01

Finansinės nuomos sutarties bendrosios sąlygos
 
 
Veiklos nuomos sutarties bendrosios sąlygos
 
 

Pretenzijų ir skundų nagrinėjimas

Pretenzijų nagrinėjimas Luminor Bank AB
Skundų nagrinėjimas Luminor Lizingas UAB