2018 m. rugsėjo 13 d. DNB Bank ASA ir „Nordea Bank AB“ pasirašė susitarimą su JAV įsteigta privataus kapitalo bendrove „Blackstone“ dėl Luminor kontrolinio akcijų paketo pardavimo.
 
2019 m. rugsėjo 30 d. Luminor ir „Blackstone“ paskelbė, kad „Blackstone“ valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumas įsigijo 60 proc. banko akcijų paketo. „Nordea“ ir DNB šiame banke išlaikys po 20 proc. akcijų.
 
Po įvykusio sandorio ribotos atsakomybės banko savininkais per kontroliuojančiąją bendrovę „Luminor Holding AS“ tapo „Nordea Baltic AB“, „DNB Baltic Invest AB“ ir „Braavos BidCo“.
 
Bankai „Nordea“ ir DNB ir toliau rems banką, suteikdami jam ilgalaikį finansavimą, ekspertinę pagalbą ir dalyvaudami banko stebėtojų tarybos veikloje. Privataus kapitalo bendrovė „Blackstone“ susitarė su „Nordea“ ateityje įsigyti likusią 20 proc. akcijų dalį.
 
Vieningas Baltijos šalių bankas
 
2018 m. vasario 19 d. Luminor bankų susijungimo projektą pateikė Latvijos įmonių registrui ir apie numatomus įsteigti skyrius Lietuvoje bei Latvijoje informavo Estijos finansų priežiūros tarnybą.

2018 m. birželį Luminor gavo Europos centrinio banko leidimą įgyvendinti vienos valstybės ribas peržengiantį susijungimą, kai iš trijų Baltijos valstybėse veikusių savarankiškų Luminor bankų, liktų vienas bankas Estijoje, kuris savo veiklą Lietuvoje ir Latvijoje vykdytų per filialus.  

2019 m. sausio 2 d. Luminor galutinai integravo veiklą, kai veiklą Estijoje pradėjo Luminor banko  centrinė būstinė su skyriais Lietuvoje bei Latvijoje.

Sujungimas supaprastino banko valdymą, sprendimų priėmimą ir atvėrė kelius glaudesniam bendradarbiavimui ir į klientą orientuotam aptarnavimui.