Prašymas

Prašymas pakeisti asmenis, turinčius teisę valdyti banko sąskaitas ir (ar) jų parašo teises

Visi asmenys turintys teisę valdyti įmonės banko sąskaitas ir (ar) jų parašo teises banko skyriuje ir interneto banke visoms įmonės sąskaitoms turi būti išvardinti paraiškos skyriuje 8. Sąskaitos valdytojai

Ar galite toliau pildyti šį prašymą?

Šio prašymo pildyti negalite, jei:

  • jūsų įmonė registruota ne Lietuvoje
  • moka mokesčius ne Lietuvoje
  • tarp įmonės ūkinės veiklos sričių yra rizikingų veiklų
  • įmonės atstovas nėra Lietuvos pilietis
Įmonės atstovo pilietybės šalis

Toliau šio prašymo pildyti negalite

Jei norite pakeisti asmenis, turinčius teisę valdyti banko sąskaitas ir (ar) jų parašo teises banko skyriuje ir interneto banke visoms įmonės sąskaitoms, prašome atvykti į Luminor klientų konsultavimo centrą iš anksto užsiregistravus telefonu +370 5 239 3444