• Augančios paslaugų ir prekių kainos paskatino monetarinės politikos pokyčius
  • Nauja COVID‑19 atmaina kelia grėsmę pasaulio ekonomikai

Gruodžio mėnesį pasaulio akcijų indeksas (MSCI World) eurais atšoko 3,2% ir metus baigė demonstruodamas 31% augimą, kai besivystančių rinkų indeksas per metus kilo tik 4,9%. Toks indeksų pokyčių netolygumas matomas ne tik lyginant regionus, bet ir pačioje JAV rinkoje, kuri šiemet pasižymėjo vienu geriausių augimu. Pavyzdžiui, S&P 500 indeksas eurais kilo 36%, tačiau vidutinės ir mažos kapitalizacijos įmonių indeksas (Russell 2000) eurais kilo tik 22%. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, jog pandemijos metu investuotojus pakerėjęs ARK Innovation ETF (ARKK) fondas, kuris investavo į populiariausias „karantino“ įmonės Zoom Video Communications, Teladoc Health, Peloton Interactive, Tesla ir kt., pasiekė piką dar vasario mėnesį ir jo kaina per metus sumenko 24%.

Akcijų rinkos 2021 m.


Šaltinis: Bloomberg LP

Investuotojai su nerimu laukė gruodžio mėnesį vykusių centrinių bankų narių susitikimų, nes buvo tikimasi, jog obligacijų supirkimo programos bus stabdomos greitesniu tempu nei iki tol tikėtasi. Tokie nuogąstavimai iš dalies pasiteisino. Jungtinės Karalystės centrinis bankas buvo pirmasis iš G7 valstybių centrinių bankų, kuris ėmėsi bazinių palūkanų normų kėlimo nuo 0,1% iki 0,25%. Tuo tarpu JAV centrinio banko (FED) vadovas Jerome Powellas užsiminė, jog infliacija tapo rimta problema, kuri gali neigiamai paveikti ekonomikos augimą. Toks pareiškimas ženkliai skiriasi nuo anksčiu sakytų teiginių, jog sparčiai auganti infliacija tėra laikinas reiškinys ir greitu metu infliacijos lygis sugrįš į normalias ribas. FED paskelbė, jog spartins obligacijų supirkimo programos karpymą ir tikisi, kad bazinė palūkanų norma bus pradėta kelti jau šiais metais.

Europos centrinis bankas (ECB) laikinai pratęsė vykdomą obligacijų supirkimo programą. Šių metų antrą ketvirtį obligacijų supirkimo apimtis bus padvigubinta iki 40 mlrd. EUR per mėnesį ir iki spalio mėnesio palaipsniui sugrąžinta iki 20 mlrd. EUR per mėnesį. Tokie veiksmai turėtų sušvelninti kovo mėnesį besibaigiančios 1,85 trln. EUR skatinimo programos, kuri buvo įvesta pandemijos metu, nutraukimo pasekmes. ECB tikisi stipraus regiono ekonomikos atsigavimo, kartu su aukšta infliacija. Remiantis ECB prognozėmis, infliacija šiais metais turėtų sumažėti iki 3,2%, o jau 2023 metais nukristi žemiau banko užsibrėžto 2% tikslo.

Gruodžio 15 d. Kinijoje daugeliui bankų buvo 0,5 proc. punkto sumažintas privalomas rezervo reikalavimas (iki 8,4%) ir taip buvo atlaisvinta 1,2 trln. Kinijos juanių (~188 mlrd. USD). Tai buvo jau antras toks privalomo rezervo reikalavimo sumažinimas. Taip siekiama sušvelninti prastėjančią situaciją nekilnojamojo turto (NT) rinkoje padidinant likvidumą finansų rinkoje. Vienas didžiausių NT vystytojų Evergrande oficialiai tapo bankrutuojančia įmone ir vietiniai kreditoriai padavė įmonę į teismą dėl tariamai pradelstų 13 mlrd. USD vertės mokėjimų. Išlieka tikimybė, jog Evergrande bankrotas gali sukelti NT rinkos griūtį Kinijoje ir paveikti pasaulinės finansų sistemos stabilumą, nes visi įmonės įsiskolinimai siekia daugiau nei 300 mlrd. USD. Be to, jau matomi pirmieji bankroto padariniai – mažesni Kinijos NT vystytojai praneša apie finansinius sunkumus ir skelbia bankrotus. 

Nauji COVID atvejai milijonui žmonių

Šaltinis: Johns Hopkins University CSSE COVID‑19 Data

Sparčiai augantis naujų COVID‑19 atvejų skaičius gali paveikti gamybą ir sukelti dar daugiau iššūkių tiekimo grandinėje. Be to, naujų karantino apribojimų tikimybė, vyriausybėms siekiant suvaldyti sunkėjančią situaciją ligoninėse, kelia rimtą grėsmę pasaulio ekonomikos augimui. Nepaisant to, jog sparčiai plintantis omikron variantas gali sukelti daugiau sunkumų, gerėjantys vakcinacijos rodikliai ir papildomos vakcinos dozės turėtų padėti suvaldyti situaciją. Be to, COVID‑19 mirtingumas nuo praėjusių metų spalio pabaigos sumenko per pusę.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view“ 

Luminor investicijų komanda išlaikė neutralią rizikos biudžeto alokaciją. Metų pabaigos ralis pakėlė pasaulio akcijų indeksą iki rekordinių aukštumų, tačiau monetarinės politikos pokyčiai ir augantis naujų COVID‑19 atvejų skaičius paskatino išlikti atsargiai optimistiškiems.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.