Terminuotieji indėliai, kai sutartis sudaroma interneto ar mobiliajame banke

Mėnesiai EUR USD NOK GBP
1-2 0,00 % 0,00 % 0,10 % 0,05 %
3-5 0,00 % 0,00 % 0,15 % 0,05 %
6-8 0,00 % 0,05 % 0,20 % 0,05 %
9-11 0,00 % 0,05 % 0,25 % 0,05 %
12-23 0,00 % 0,05 % 0,30 % 0,05 %
24-35 0,00 % 0,05 % 0,35 % 0,05 %
36-47 0,00 % 0,05 % 0,35 % 0,05 %
48-59 0,00 % 0,05 % 0,35 % 0,05 %
60-73 0,00 % 0,05% 0,40 % 0,05 %

Palūkanų normos galioja nuo 2021 06 01.

Indėlio sutarties sudarymui reiks atsidaryti mokėjimo sąskaitą arba naudotis riboto naudojimo sąskaitos paslauga Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.

Terminuotieji indėliai, kai sutartis sudaroma banko padalinyje

Mėnesiai EUR USD NOK GBP
1-2 0,00 % 0,00 % 0,00% 0,00 %
3-5 0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,00 %
6-8 0,00 % 0,05 % 0,10 % 0,00 %
9-11 0,00 % 0,05 % 0,15 % 0,00 %
12-23 0,00 % 0,05 % 0,20 % 0,00 %
24-35 0,00 % 0,05 % 0,25 % 0,00 %
36-47 0,00 % 0,05 % 0,25 % 0,00 %
48-59 0,00 % 0,05 % 0,25 % 0,00 %
60-73 0,00 % 0,05% 0,30 % 0,00 %

Palūkanų normos galioja nuo 2021 06 01.

Indėlio sutarties sudarymui reiks atsidaryti mokėjimo sąskaitą arba naudotis riboto naudojimo sąskaitos paslauga Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.

Kaupiamieji indėliai

Eurais

Dienos Banko padalinyje Interneto banke
180-359 0,00 % 0,01 %
360-366 0,00 % 0,01 %

Palūkanų normos galioja nuo 2021 04 12.

Indėlio sutarties sudarymui reiks atsidaryti mokėjimo sąskaitą arba naudotis riboto naudojimo sąskaitos paslauga Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.

Mano taupymo tikslai

Eurais

Mėnesiai Dienos Mobiliajame banke
1-2 30-89 0,00 %
3-73 90-2192 0,00 %

​Palūkanų normos galioja nuo 2021 06 01.

Taupymo tikslo sumai kaupti kliento vardu Banke yra atidaroma nauja kaupiamojo indėlio sąskaita. Palūkanos yra mokomos tik tokiu atveju, jei atitinkamam Taupymo tikslui sukurtas indėlis (indėlio sąskaita) išlaikomas 3 (tris) mėnesius nuo jo atidarymo. Jei tikslo data yra daugiau nei 3 (trys) mėnesiai, klientui bet kokiu atveju sukuriamas 3 (trijų) mėnesių (maksimalaus galimo termino) kaupiamasis indėlis su automatiniu pratęsimu ir palūkanos mokamos kas 3 (tris) mėnesius. Būsimos palūkanos įskaičiuojamos Taupymo tikslo sumos kaupimui tik tuo atveju, jei atitinkamam Taupymo tikslui atidaryta indėlio sąskaita neuždaroma 3 (tris) mėnesius arba ilgiau, nuo jos atidarymo dienos. Jei per bet kuriuos 3 (tris) mėnesius į bet kuriam Taupymo tikslui sukurtą indėlį (indėlio sąskaitą) Klientas jokiais būdais neperveda naujų sumų, Bankas turi teisę panaikinti automatinį pratęsimą atitinkamam kaupiamajam indėliui ir nebepratęsti tokio kaupiamojo indėlio naujam trijų mėnesių terminui.

Vaikų indėliai

Laikotarpis Eurais JAV doleriais
Nuo 1 iki 18 metų 0,00 % 0,00 %

Naujos sutartys nesudaromos nuo 2015 08 24. Palūkanų normos galioja nuo 2022 02 01.

Taupomosios sąskaitos

Dienos Eurais JAV doleriais
Neribojama 0,00 % 0,10 %

Palūkanų normos galioja nuo 2021 08 01.

Nemokamas pirmasis pervedimas iš taupomosios sąskaitos per kalendorinį mėnesį. Už antrąjį ir vėlesnius pervedimus, atliktus tą patį kalendorinį mėnesį, taikomas 0,2 % nuo sumos, ne mažiau 0,29 Eur mokestis.
Taupomosios sąskaitos sutarties sudarymui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.

Indėliai iki 100 000 eurų vertės yra apdrausti „Tagatisfond“ Estijos garantijų fonde Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.