• Akcijų indeksai dalinai atsitiesė kovo mėnesį
  • JAV centrinis bankas pakėlė palūkanas iki 0,5%

Po metų pradžioje pasiektos viršūnės pasaulio akcijų indekso (MSCI World NTR EUR) vertė buvo sumenkusi daugiau nei 10%, tačiau jau kovo viduryje akcijų indeksas ir vėl pradėjo kilti. Investuotojai ir toliau daugiau dėmesio skyrė „gynybiniams“ sektoriams (sveikatos apsaugos, komunalinių paslaugų bei energetikos). Tuo tarpu besivystančių rinkų indeksas (MSCI Emerging market NTR EUR) pasižymėjo ženkliais svyravimais ir kovo pabaigoje fiksavo neigiamo vertės pokytį. Obligacijos ir toliau buvo slegiamos išaugusios tikimybės, jog bazinės palūkanų normos bus keliamos sparčiau nei tikėtasi, centriniams bankams keičiant monetarinės politikos kryptį dėl sparčiai augančios infliacijos.

 Pasaulio akcijų sektoriai eurais 2022‑03


Šaltinis: Bloomberg L.P.

Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Jerome H. Powell išreiškė susirūpinimą augančiomis produktų bei paslaugų kainomis ir pareiškė, jog JAV centrinis bankas yra pasiruošęs imtis veiksmų, kad būtų apribotas kainų augimas. Tokie pareiškimai pasiuntė signalą investuotojams, kad bazinė palūkanų norma gali būti keliama ryžtingiau nei praėjusį mėnesį įgyvendintas pirmasis nuo 2018 m. palūkanų normos kėlimas, kuris siekė 25 bazinius punktus.

Besivystančiose šalyse akcijų rinkos dalyvių nuotaikos gerėjo po to, kai Kinijos valdžia nuramino finansų rinką pažadėdama imtis ekonomikos skatinimo veiksmų. Taip pat šalies valdžia ketina pažaboti rizikas, kurios kyla dėl NT vystytojų veiksmų ir užsiminė, jog sieks palaikyti IT gigančių norą listinguoti savo akcijas užsienyje. Iki šio pranešimo investuotojai buvo linkę parduoti šalies IT įmonių akcijas dėl Kinijos valdžios veiksmų ir išaugusios tikimybės, jog Kinijai parėmus Rusiją dėl karo Ukrainoje, gali būti pritaikytos sankcijos. Pavyzdžiui, „Aliexpress“, „Alibaba“, „Tmall“ ir kitų elektroninės prekybos platformų savininkės Alibaba Holdings (BABA) akcijų kaina nuo 2020 m. pasiektos viršūnės iki šių metų kovo vidurio sumenko daugiau nei 75%, o kitos IT sektoriaus gigantės – Tencent (TCEHY) – akcijų kaina buvo sumenkusi 60% iki reikšmingo atšokimo kovo antroje dalyje.

Nerimas dėl tolimesnių trikdžių pasaulio tiekimo grandinėse atsinaujino po to, kai dėl sparčiai plintančio naujo COVID‑19 varianto Kinija ėmėsi karantino priemonių didžiausiuose miestuose, kuriuose sutelktos gamyklos, tiekiančios produktus visam pasauliui. Tam tikrais atvejais buvo pasitelktos net tokios priemonės, kaip gamyklų darbuotojų atskyrimas nuo kitų gyventojų.

Žaliavų kainos 2022 m. I ketv. eurais

Šaltinis: Bloomberg L.P.

Karas Ukrainoje ir nauja COVID banga paveikė ne tik tiekimo grandines, bet ir žaliavų kainas. Akivaizdžiausias to pavyzdys yra nikelio, naudojamo baterijose, monetose ir kt., kaina. Šio metalo ateities sandorių rinkoje buvo stebimi neeiliniai kainų svyravimai. Londono metalų biržoje (LME) dėl staiga šoktelėjusios metalo kainos investuotojai, kurie siekė pasipelnyti iš kainos kritimo, susidūrė su mokumo problemomis ir skubėjo uždarinėti savo pozicijas. Nikelio kaina kovo 8 dieną pasiekė rekordines aukštumas – 101 365 USD už toną. LME bandė suvaldyti situaciją, tačiau sulaukė daug kritikos po to, kai buvo atšaukti milijardų vertės sandoriai. Nors po to LME padvigubino savo atsargos fondą, investuotojai vis dar baiminasi, kad gali įvykti dar vienas didelių nuostolingų pozicijų uždarymo epizodas.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view” 

Investicijų komanda stebi jau daugiau nei mėnesį trunkantį karą Ukrainoje ir jo įtaką pasaulio ekonomikai. Išaugusi politinė bei karinė įtampa, nauji tiekimo grandinės trikdžiai ir dideli žaliavų kainų svyravimai gali neigiamai paveikti ekonomikos augimo perspektyvas. Dėl to kovo mėnesį Luminor investicijų komanda buvo atsargesnė ir išlaikė mažesnę rizikos biudžeto alokaciją.
 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.