Svarbiausi įvykiai

Penkios priežastys, dėl kurių atnaujiname augimo prognozes

Lietuvos ekonomika 2018 metais augo sparčiau nei tikėtasi, o teigiamus pokyčius pagrinde lėmė ne vienkartiniai veiksniai, o teigiamos ilgalaikės tendencijos, kurios privertė mus gerinti augimo prognozes 2019-iems ir 2020-iems metams. Šiuos pakeitimus lėmė penkios priežastys:

Didžiausios grėsmės – išorinės

Lietuvoje nepastebima nei vidaus, nei išorės disbalanso: viešojo ir privataus sektorių skolų lygis išskirtinai žemas, nėra jokių kreditų, infliacijos ar nekilnojamojo turto kainų burbulų. Diržų veržimosi politika, įgyvendinta pokriziniu laikotarpiu, tiesioginių užsienio investicijų antplūdis ir tvarus pastarųjų metų augimas transformavo Lietuvą iš vienos pažeidžiamiausių į vieną atspariausių regionų ES. Visgi eksportų grįstas atsigavimas taip pat padidino Lietuvos priklausomybę nuo išorės rinkų. Skaudžiai nudegusi nuo Rusijos rinkos, Lietuva perorientavo savo eksportą į Vakarus, o konkrečiau – į Europos Sąjungą. Tad Lietuvos eksporto, o tuo pačiu ir visos ekonomikos, perspektyvos yra glaudžiai susijusios su ES bendros rinkos sveikata bei prieiga prie jos. Tokiame kontekste „Brexit“ kelia realią grėsmę. Nors paties „Brexit“ tiesioginis poveikis nebus didelis (iki 0,5 % BVP), tačiau rimtesnę grėsmę kelia likusių ES šalių vieningumas, kuris didėjančio perfekcionizmo laikais yra ypač svarbus tokiai mažai ir atvirai ekonomikai, kaip Lietuva.

Tikimės, kad ekonomikos augimas išliks spartus, tvarus ir plataus masto, kurį skatins tiek privačiojo sektoriaus vartojimo, tiek investicijų, tiek ir eksporto plėtra. Tikimasi, kad eksporto augimas bus nuosaikus, tačiau neseniai įvykęs tiesioginių užsienio investicijų antplūdis ir išaugęs ES lėšų panaudojimas taps švelninančiu veiksniu. Ilgalaikio augimo potencialas labai priklauso nuo to, kaip Lietuvai seksis įgyvendinti produktyvumą gerinančias reformas, ypač švietimo ir sveikatos priežiūros sektoriuose, bei pritraukiant darbo jėgą ir kapitalą, kuris užtikrintų tolesnę pajamų lygio konvergenciją su senosiomis ES valstybėmis narėmis. Laukia nelengvas kelias, nes Lietuva vienu metu turės susitelkti į du frontus: investicijų ir talentų pritraukimo.

Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!