• Balandžio mėn. akcijų kainos krito
  • Apkarpytos pasaulio ekonomikos augimo prognozės

Balandis buvo dar vienas sudėtingas mėnuo rinkoms. Išsivysčiusių šalių akcijų indeksas eurais per mėnesį sumenko 3,3%, o besivystančių rinkų indeksas eurais sumenko 0,4%. Besitęsiantis karas Ukrainoje dar labiau pastūmėjo produktų ir paslaugų kainų augimą ir dėl to centriniai bankai visame pasaulyje susidūrė su didėjančiu spaudimu kelti bazines palūkanų normas. Daugiau nei 60% pasaulio centrinių bankų paskutinio sprendimo metu padidino palūkanas. Tokia sprendimų banga paskatino investuotojus dar kartą pervertinti rizikingus aktyvus. 

Pasaulio bankas pranešė įkuriantis 170 mlrd. USD vertės gelbėjimo fondą – didesnį nei COVID‑19 fondą – kuris sieks padėti krizės paveiktoms šalims. Naujausioje apžvalgoje Tarptautinis valiutos fondas (TVF) perspėjo apie „seismines bangas“, kurios nuvilnijo per pasaulio ekonomiką, ypač besivystančiose šalyse, kadangi sparčiai kylančios kuro ir maisto kainos labiausiai paveikė neturtingų valstybių gyventojus. TVF apkarpė šių metų pasaulio ekonomikos augimo prognozę 0,8 proc. punkto iki 3,6%. Tuo tarpu išsivysčiusių valstybių BVP augimo prognozė buvo sumažinta 0,6 proc. punkto iki 3,3%, o besivystančių šalių – 1 proc. punktu iki 3,8%.

Per pastaruosius 20 metų besivystančių rinkų ekonomika augo sparčiau nei išsivysčiusių valstybių. Aukštesnis BVP augimas taip pat atsispindėjo ir akcijų rinkoje. Nors per pastaruosius kelerius metus besivystančių rinkų akcijų indeksas gerokai atsiliko nuo išsivysčiusių valstybių indekso, tačiau per paskutinius 20 metų besivystančių rinkų indeksas (MSCI EM NTR) eurais išaugo 320%, kai išsivysčiusių valstybių akcijų indeksas (MSCI World NTR) eurais pakilo 260%. Verta paminėti, jog besivystančių rinkų akcijų indekso svyravimai į abi puses buvo santykinai didesni. Jeigu besivystančių rinkų regiono augimas ir toliau išliks spartesnis, tai yra pagrindo laukti, kad regiono akcijų indeksas ir vėl gali pranokti išsivysčiusių valstybių indekso augimą.
  
Ekonomikų augimas


Akcijų indeksų pokyčiai

Šaltinis: IMF.org, Bloomberg L.P.

JAV Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Jerome Powellas dar kartą patvirtino, jog banko tikslas yra sumažinti infliaciją iki 2% ir pabrėžė, jog šiam tikslui įgyvendinti centrinis bankas gali imtis agresyvių veiksmų. Jis pareiškė, jog FED narių susitikimo gegužės mėnesį metu bus svarstomas bazinės palūkanų normos kėlimas net 50 bazinių punktų. Rinkos dalyviai taip pat tikisi, jog dar vienas tokio pat dydžio kėlimas bus įgyvendintas ir birželio mėnesį.

Balandžio mėnesį Kinijos vietinės akcijų rinkos CSI 300 indeksas nukrito iki 2020 m. birželio žemumų, tačiau netrukus pradėjo atsitiesti. Investuotojus gąsdina griežta COVID‑19 politika, IT gigančių ir kitų įmonių ribojimai bei su mokumo problemomis susiduriantis nekilnojamojo turto sektorius. Kinijos valdžia pažadėjo stabilizuoti rinkas, sumažinti mokesčius bei imtis kitų ekonomiką skatinančių priemonių. Be to, šalies valdžia pastūmėjo vietinius bankus ir draudimo bendroves pirkti Kinijos įmonių akcijas ir taip paremti šalies akcijų rinką.

Kinijos centrinis bankas nesumažino bazinės palūkanų normos, kuri išliko ties 2,85%, nors dauguma ekonomistų tikėjosi palūkanų apkarpymo, kad būtų sumažinta naujo koronaviruso protrūkio žala ekonomikai. Tikėtina, kad valdžia imsis skatinimo priemonių prieš komunistų partijos kongresą, kuris bus surengtas antroje šių metų pusėje. Prognozuojama, kad šio svarbaus politikų susitikimo metu bus priimtas precedento neturintis sprendimas pritarti trečiai Xi Jinping kadencijai. Be to, kongreso metu priimami svarbūs sprendimai, kurie nulems šalies politinę, ekonominę ir užsienio politikos kryptį ateinantiems penkeriems metams.

Neigiamų naujienų apsuptyje galime pastebėti vieną teigiamą veiksnį – šiuo metu itin daug neigiamų scenarijų jau yra įskaičiuota į akcijų ir obligacijų kainas. Dėl to šiuo metu išlieka santykinai nedidelė tikimybė, jog galime sulaukti tokių blogų naujienų, kurios galėtų ženkliai paveikti kainas į neigiamą pusę.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view” 

Balandžio mėnesį Luminor investicijų komanda išlaikė sumažintą rizikos biudžetą ir santykinai didesnį svorį komunalinių paslaugų, sveikatos apsaugos ir energetikos sektoriuose. Investicijų komanda ir toliau atidžiai stebi ir vertina centrinių bankų veiksmus, pirmo ketvirčio įmonių rezultatų skelbimo sezoną bei karo Ukrainoje pasekmes.

House view

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.