„Luminor“ bankas dirba įprastu režimu, o svarbiausias mūsų prioritetas – paslaugų teikimo klientams ir jų lėšų saugumo užtikrinimas.

Mes ir toliau atidžiai stebime situaciją, kad užtikrintume, jog mūsų rizikos valdymo sistema išliktų stabili ir veiktų tinkamai, atsižvelgiant į iškilusias aplinkybes.

Mes laikomės visų vietinių ir tarptautinių taisyklių bei gairių ir glaudžiai bendradarbiaujame su atitinkamomis institucijomis.

 

Dažniausiai kylantys klausimai mūsų klientams

Kaip „Luminor“ remia Ukrainą?

Neimame jokių mokesčių, kai atliekami mokėjimai į Ukrainos sąskaitas. Mokesčius už šiuos mokėjimus kompensuosime nuo 2022 m. vasario 24 d.

„Luminor“ klientams rekomenduoja pasirinkti, kad visus mokesčius apmoka mokėtojas (OUR), tokiu atveju siuntėjas sumoka visus pervedimo mokesčius atlikdamas tarptautinius mokėjimus į Ukrainą ir gavėjas gaus visą mokėjimo sumą.

* Jei mokėjimas dar nėra išsiųstas iš „Luminor“ banko – jo atšaukimas nemokamas. Jei jis buvo išsiųstas iš „Luminor“ banko – bus taikomi atšaukimo mokesčiai.

Taip pat Ukrainos pabėgėliams pasiūlysime paramą bankinėmis paslaugomis: greičiau aptarnausime, nemokamai atidarysime sąskaitą, nemokamai išduosime kodų generatorių ir kt.

Ar vis dar vykdomi mokėjimai į Rusiją ir Baltarusiją ir iš jų?

Nuo 2022 m. birželio 1 d. pabaigos „Luminor“ stabdo visus išeinančius mokėjimus visomis valiutomis į Rusiją ir Baltarusiją, o nuo liepos 1 d. – ir visus įeinančius mokėjimus.
 
Visus iki tos datos pateiktus mokėjimus įvykdysime pagal sankcijų apribojimus. Atkreipiame dėmesį, kad dėl minimų pakeitimų mokėjimai gali trukti ilgiau nei įprasta – iki 6 savaičių, tačiau tam tikrais atvejais ir ilgiau.

Ar konvertuojame RUB valiutą?

Rublių (RUB) valiutos keitimas Lietuvoje nevykdomas.

Ar klientai gali vykdyti mokėjimus RUB valiuta?

  • Visi po kovo 16 d. gaunami įeinantys mokėjimai RUB valiuta bus atmesti ir grąžinti mokėtojui. Išeinantys mokėjimai RUB valiuta šiuo metu tebėra vykdomi.
  • Nuo 2022 m. lapkričio 18 d. „Luminor“ bankas nebeteiks jokių paslaugų Rusijos rubliais (RUB), įskaitant paslaugas, susijusias su sąskaitų likučiais RUB valiuta, ir valiutos keitimo operacijas RUB.
  • Maloniai prašome konvertuoti visas banke laikomas lėšas RUB valiuta į eurus (EUR) arba jas pervesti į kitame banke turimą sąskaitą ne vėliau kaip 2022 m. lapkričio 17 d.

Ar galima padėti indėlį rubliais?

Padėti indėlio rubliais negalima.

Kokia situacija dėl sankcijų?

Dėl Rusijos vyriausybės veiksmų ir Rusijos karių invazijos į Ukrainą JAV, Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga įvedė naujų sankcijų. „Luminor“ bankas jų laikosi.

Raginame savo klientus įsitikinti, kad jų sandorio šalys nėra sankcionuotos, nes sankcijos taikomos visiems, ne tik bankams. Tai padės mums sklandžiau vykdyti mokėjimo nurodymą.

Atsižvelgiant į esamą situaciją, sankcijų reglamentai ir apribojimai gali sparčiai keistis ir kelti skirtingas pasekmes „Luminor“ banko teikiamoms paslaugoms. Daugiau informacijos apie sankcijas rasite mūsų svetainėje.

Kaip sankcijos paveiks „Luminor“ paslaugas?

Kad būtų laikomasi nustatytų apribojimų, „Luminor“ bankas turi įvertinti klientų atliekamas operacijas. Dėl to mums gali tekti užlaikyti klientų mokėjimus ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus, kad išsiaiškintume, ar operacija nėra susijusi su atitinkamų institucijų nustatytomis sankcijomis. Dėl šios priežasties mokėjimų vykdymas kartais gali užtrukti.

Ar nepaprastoji padėtis turi įtakos banko veiklai?

Ne, tiesioginio poveikio banko paslaugoms nėra, „Luminor“ tęsia įprastą veiklą.

Ar siunčiamos mokėjimo kortelės į Rusiją ar Baltarusiją?

Pagal šiuo metu Lietuvos pašto priimtą sprendimą siuntų pristatymas į Rusiją ir Baltarusiją yra sustabdytas neribotam laikui, todėl mokėjimų kortelių pristatymas į šias šalis nėra galimas iki atskiro pranešimo.

Ar siunčiamos mokėjimo kortelės į Ukrainą?

Pagal šiuo metu Lietuvos pašto priimtą sprendimą siuntų pristatymas į Ukrainą užtrunka ilgiau nei įprastai arba galimi siuntų pristatymo sutrikimai, todėl rekomenduojame, esant galimybei, vengti mokėjimo kortelės siuntimo į Ukrainą.

Kaip dėl grynųjų pinigų arba kitų paslaugų esant nepaprastajai padėčiai?

Mes ir toliau dirbame kaip įprasta. Siekiame, kad mūsų klientai galėtų patogiai naudotis visomis būtinomis banko paslaugomis, įskaitant ir prieigą prie bankomatų. Jei paslaugų teikimo tvarka keistųsi, apie tai klientus informuosime įprastais komunikacijos kanalais. Esminių paslaugų teikimas išskirtinėmis aplinkybėmis bus užtikrinamas koordinuojant bankų ir atitinkamų valstybės institucijų veiksmus.

Ar pasikeitė pinigų išgryninimo limitas?

Pakeitimų nebuvo, klientams taikomi jiems įprasti pinigų išėmimo limitai. Norime priminti, kad klientai turėtų įsitikinti, kad naudodamiesi bankomatais jie dar nepasiekė jiems taikomo pinigų išsigryninimo limito. 

Kaip veikia „Luminor Investor” platforma?

Nuo vasario 23 d. „Luminor Investor” platformoje taikomi apribojimai prekiauti visomis turto klasėmis, turinčiomis sąsajas su Rusijos rinka:

  • Jei klientas jau turi investicinių priemonių, turinčių kokių nors sąsajų su Rusijos rinka, jų skaičiaus padidinti nebegalima;
  • Rusijos obligacijoms, išleistoms po 2021 birželio 14 d. taikomos sankcijos, tad klientai negali jomis prekiauti.
Nuo kovo 1 d. kelios prekybos vietos įvedė papildomus apribojimus parduoti kai kuriuos su Rusija susijusius vertybinius popierius. Jeigu turite tokių vertybinių popierių savo portfelyje, jūsų pardavimo pavedimas nebus priimtas prekybos vietoje.

Kaip šioje situacijoje valdome klientų investicijas ir pensijų fondus?

Daugiau informacijos kviečiame skaityti čia.

Kas nutiks mano turtui / indėliams susiklosčius dabartinei situacijai?

„Luminor“ ir toliau veikia įprastai. Banko klientų turtas yra saugomas pagal Estijos Respublikos garantinio fondo įstatymą. Vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva dėl indėlių garantijų sistemų, klientams už indėlius su priskaičiuotomis palūkanomis kompensuojama visa suma, bet ne daugiau kaip 100 000 EUR.
 
Tokie klientų vertybiniai popieriai, kaip akcijos, obligacijos ir kitos finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama Talino, Rygos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose, yra laikomi banko vertybinių popierių sąskaitoje jo šalies Nasdaq CSD. Finansines priemones, kuriomis prekiaujama kitose rinkose, bankas laiko kliento / klientų bendrose sąskaitose kituose bankuose (pvz., „Citi“, „Euroclear“, „Luminor Investor”).
 
„Luminor Bank AS“ klientų finansines priemones saugo atskirai nuo savo finansinių priemonių. Tai reiškia, kad kliento finansinės priemonės yra rodomos nebalansinėse sąskaitose ir negali būti naudojamos banko kreditorių reikalavimams tenkinti nemokumo atveju. Tai taikytina tiek per „Luminor Investor“ platformą, tiek per kitas investicines paslaugas (pvz., „Citi“, „Euroclear“) įsigytoms finansinėms priemonėms.
 
Be to, „Luminor Investor“ naudotojų grynieji pinigai ir finansinės priemonės, taip pat Finansinių priemonių sąskaitoje esančios finansinės priemonės yra saugomi pagal Estijos Respublikos garantinio fondo įstatymą dėl investuotojų kompensavimo sistemos. Šia sistema užtikrinama kiekvieno investuotojo teisė gauti kompensaciją už negrįžtamai prarastas finansines priemones. Kompensacijos suma – 90 proc. negrįžtamai prarastų finansinių priemonių vertės arba nuostolio, patirto dėl neįvykdytos finansinės paslaugos, bet ne daugiau kaip 20 000 EUR.

Ką daryti su dabartinėmis investicijomis į finansines priemones?

Jei investuojate, patariame peržiūrėti savo portfelį ir įsitikinti, ar jis pakankamai diversifikuotas. Diversifikacija yra esminis bet kokios investavimo strategijos veiksnys ir gali apsaugoti jūsų portfelį nuo didelių nuostolių, kai tam tikras regionas ar pramonės šaka patiria nuostolių.
 
Rinkoje tvyrant nepastovumui, laikas parduoti investicijas gali būti netinkamas. Jei pinigai jums nėra būtini skubiai, prieš darydami pokyčius savo portfelyje atidžiai apsvarstykite visas savo galimybes. Jei reguliariai investuojate, pavyzdžiui, į trečios pensijų pakopos fondus arba visame pasaulyje diversifikuotą ETF portfelį, skatiname ir toliau mokėti reguliarias įmokas, nes tai gali būti geras būdas sušvelninti rinkos nepastovumo poveikį ilgalaikėje perspektyvoje.
 
Jei jums reikėtų daugiau patarimų apie tai, kaip elgtis su savo santaupomis ir investicijomis, kviečiame susisiekti su „Luminor“ banko investavimo specialistu.

Ar klientai gali naudoti savo investicijas „Luminor Investor“ platformoje kai kuriose kitose šalyse?

Kaip ir įprastai, investicijų perkėlimas yra vykdomas laikantis kliento nurodymų tiek perkeliančiais, tiek priimančiai finansinėms įstaigoms.

Ar pasikeitė „Luminor“ požiūris į skolinimą, ar taikomi kokie nors papildomi apribojimai?

„Luminor“ bankas taiko visas sankcijas ir apribojimus bei tęsia įprastą darbą, įskaitant ir klientų finansavimą. Mes ir toliau vadovaujamės atsakingo skolinimo nuostatais bei rizikos apetito principais bei, kaip visuomet, kiekvieno kliento situaciją vertiname individualiai. 

Be kita ko, tai reiškia, kad atliekame papildomą dabartinės padėties pasekmių analizę (pvz., galimi tiekimo grandinės apribojimai, su sankcijomis susijusi rizika juridiniams asmenims ar pajamų stabilumas privatiems asmenims).

Kokia situacija dėl paskolų, ar turėčiau tęsti paskolos gavimo procesą?

„Luminor“ tęsia įprastą veiklą, įskaitant klientų finansavimą. Kaip visada, patariame vadovautis tais pačiais atsakingo skolinimo principais – įvertinti savo dabartinę finansinę padėtį ir ateities perspektyvas. Džiaugsimės galėdami tai aptarti su jumis tiesiogiai.

Ką daryti, jeigu nerimauju dėl savo darbo aplinkybių? Ar galiu atidėti mokėjimus?

Kaip visada, savo klientams rekomenduojame susisiekti su mumis, kad galėtume aptarti individualią situaciją ir kylančius rūpesčius. Visus atvejus vertiname individualiai ir siekiame rasti tinkamiausią sprendimą.

Ką turėčiau daryti, jeigu nekilnojamojo turto pardavėjas yra Rusijos gyventojas? Ar šis turtas bus tinkamas norint jį įkeisti bankui? Jei mokėjimas už įsigytą turtą turėtų būti pervestas į Rusiją, ar pardavėjas gaus pinigus?

Mokėjimai į Rusiją ir iš jos nebuvo sustabdyti, tačiau gali būti vėlavimų. Be to, turėtų būti patvirtinta, kad gavėjas nėra įtrauktas į jokį šiuo metu galiojantį sankcijų sąrašą. Daugiau informacijos apie tokias konkrečias situacijas pateiksime kiek vėliau.

Kas atsitiks su paskolų sutartimis?

Toliau tęsiame įprastas operacijas. Paskolų sutartys yra galiojančios, tad turi būti vykdomos. Jei nerimaujate dėl galimų finansinių sunkumų ar galimybės įvykdyti šiuos įsipareigojimus, raginame kuo skubiau kreiptis į mus, kad galėtume rasti geriausią sprendimą.

Tuo atveju, jeigu dėl susiklosčiusių aplinkybių valstybė nustatytų kitokias taisykles, „Luminor“ jų laikytųsi ir apie tai iš karto informuotų savo klientus.

Ar bus papildomų pokyčių?

Atsižvelgiant į esamą situaciją, kai kuriose srityse gali būti pokyčių. Apie tai jus būtinai informuosime.

Naujų sankcijų poveikis „Luminor“ klientams

Kas nutiks su SWIFT mokėjimais?

SWIFT yra pasaulinis bankų komunikacijos kanalas, skirtas tarptautiniams mokėjimams atlikti. Mes laikysimės visų pritaikytų sankcijų vos tik jos bus paskelbtos oficialiai, atitinkamai mokėjimai negalės bus vykdomi su konkrečiais sankcionuotais bankais.

Kas nutiks, jei atliksiu mokėjimą į banką, kuriam taikomos sankcijos?

„Luminor“ bankas neatliks mokėjimų bankams, kuriems yra taikomos sankcijos. Visos lėšos bus grąžintos į jūsų sąskaitą.

Ar keisis mokėjimo kortelių paslaugos?

Mokėjimo kortelių tinklai „Visa“ ir „Mastercard“ paskelbė nutraukiantys visas operacijas Rusijoje nuo š.m. kovo 9 dienos 23 val. 

Kokios įtakos šis pokytis turės klientams?

Rusijos bankų išduotos mokėjimo kortelės neveiks atsiskaitant nei fizinėse, nei elektroninėse prekybos vietose užsienyje (įskaitant ir Lietuvoje), o kitų šalių bankų – taip pat ir „Luminor“ – išduotos mokėjimo kortelės neveiks nei fizinėse, nei elektroninėse prekybos vietose Rusijoje. Mūsų kortelių turėtojai negalės įsigyti paslaugų ar produktų iš fizinę ir elektroninę prekybą vykdančių Rusijos prekybininkų.

Kaip keisis atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis internetu?

Mūsų kortelių turėtojai negalės įsigyti paslaugų ar produktų iš fizinę ir elektroninę prekybą vykdančių Rusijos prekybininkų.

Tvarkyk savo finansus lengvai su „Luminor“!