• Gegužės mėnesį akcijų indeksai krito
  • Kinijos valdžia ėmėsi skatinti ekonomiką

Gegužės mėnesį akcijų rinkose stebėjome reikšmingus kainų svyravimus. Mėnesio pradžioje korekcinės nuotaikos rinkoje dar labiau suintensyvėjo ir JAV S&P 500 akcijų indeksas nuo metų pradžioje pasiektos viršūnės fiksavo apie 19% siekusį kritimą. Tačiau artėjant mėnesio pabaigai korekcinės nuotaikos pamažu išblėso. Nepaisant to, išsivysčiusių šalių akcijų indeksas gegužės mėnesį eurais sumenko 1,45%, o besivystančių rinkų indekso vertė mažėjo 1,1%.

Akcijų indeksų pokyčiai nuo metų pradžios

Šaltinis: Bloomberg L.P.

Gegužę pagrindiniai centriniai bankai pažėrė reikšmingų naujienų. JAV Federalinis rezervų bankas (FED) paskelbtoje ataskaitoje pabrėžė, jog dėl karo Ukrainoje žaliavų rinkoje yra „didesnė nei įprasta“ staigaus likvidumo sumažėjimo tikimybė ir šioje rinkoje įžvelgiama „reikšminga disfunkcija“. Be to, JAV centrinio banko vadovas J. Powellas pareiškė, jog bankas kels palūkanas tol, kol infliacija pradės mažėti. Rinkos dalyviai vis dar tikisi, jog po dviejų ateinančių centrinio banko narių susitikimų palūkanos bus pakeltos iki 2%.

Nepaisant griežtėjančios monetarinės politikos, dalis investuotojų susigundė įsigyti atpigusių akcijų, tikėdamiesi, jog infliacija netrukus pasieks piką ir spaudimas centriniam bankui kelti bazinę palūkanų normą sumažės. Šiuo metu nėra aišku, ar tokia prognozė išsipildys ir ar kilimas akcijų rinkose tęsis, tačiau akivaizdu, jog birželį ir liepą skelbiami infliacijos rodikliai bus akylai stebimi investuotojų, kadangi jie gali paskatinti arba paneigti tokias teorijas.

Svarbią žinutę taip pat paskelbė ir Europos centrinis bankas (ECB). Prezidentė Christine Lagarde pareiškė, jog bankas turėtų sustabdyti naujus turto supirkimo programos obligacijų įsigijimus ir bazinę palūkanų normą turėtų pradėti kelti jau liepos mėnesį. C. Lagarde tikisi, jog iki rugsėjo pabaigos palūkanos „išlips“ iš neigiamos teritorijos. Anksčiau ECB teigė, jog palūkanos šią ribą pasieks metų pabaigoje. Verta pabrėžti, jog tai reikšmingas ECB monetarinės politikos trajektorijos pokytis, kadangi nuo paskutinio karto, kai ECB kėlė palūkanų normą, praėjo dešimt metų.

Šį kartą teigiamų naujienų sulaukėme iš Kinijos. Šalies valdžia pradėjo mažinti dėl naujos COVID bangos įvestus karantino apribojimus. Įvestų priemonių griežtumą gerai parodo du mėnesius trukęs karantinas Šanchajuje, kur valdžia stipriai apribojo 25 milijonų gyventojų kasdienį gyvenimą. Taip pat Kinijoje, jau antrą kartą šiais metais, buvo sumažinta bazinė nekilnojamojo turto paskolų palūkanų norma, valdžiai siekiant padėti su bėdomis susiduriančiam nekilnojamojo turto sektoriui. Be to, politikai taip pat žadėjo imtis ir kitų ekonomikos skatinimo priemonių.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view“

Gegužės mėnesį Luminor investicijų komanda išlaikė sumažintą rizikos alokacijos biudžetą ir didesnį santykinį svorį komunalinių paslaugų, sveikatos apsaugos ir energetikos sektoriuose. Tokį sprendimą lėmė didelė nežinomybė dėl galimų karo Ukrainoje pasekmių, griežtėjanti monetarinė politika ir išaugę svyravimai finansų rinkose.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.