Draudimo reikalavimai

Draudimo reikalavimai

 • Luminor bankui priimtinos draudimo bendrovės
 • Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto draudimo reikalavimai
 • Įmonių nekilnojamojo turto draudimo reikalavimai

„Luminor“ bankui priimtinos draudimo bendrovės

Visose Baltijos šalyse priimtinos draudimo bendrovės ir jų skyriai

„Luminor“ bankui visose Baltijos šalyse yra priimtinos šios draudimo bendrovės ir jų skyriai:

 • Lietuvos draudimas AB (įsk. PZU Kindlustus kaip AB „Lietuvos draudimas“ filialas Estijoje)
 • AAS BALTA
 • Balcia Insurance SE
 • If P&C Insurance AS
 • ERGO Insurance SE
 • Seesam Insurance AS
 • ADB Gjensidige
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB
 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • Swedbank P&C Insurance AS

Priimtinos draudimo bendrovės, jei atitinka sąlygas

Šios draudimo bendrovės yra priimtinos, jei atitinka sąlygas:

Draudimo įmonės pavadinimas

Vieta / rinka

Priimtinos draudimo rūšys

Draudimo vertės limitas (su PVM) objektui

SALVA

Tik Estijoje

Visos

Limitas netaikomas

BAN

Tik Latvijoje

Visos

Limitas netaikomas

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto draudimo reikalavimai

Tikslas

Draudimo reikalavimai apibrėžia minimalias taisykles, kurias reikia taikyti draudžiant nekilnojamąjį turtą kaip užtikrinimo priemonę būsto kreditams. Draudimo reikalavimai sumažina iš užtikrinimo priemonių kylančias rizikas, susijusias su staigiais, netikėtais ir nenumatytais įvykiais (draudiminiai įvykiai).

Draudimo reikalavimų reikia laikytis per visą laikotarpį nuo paskolos išdavimo iki kreditavimo sutarties galiojimo pabaigos.

Bendrosios nuostatos

 • Draudėjas – Klientas arba Kliento atstovas.
 • Neatšaukiamas naudos gavėjas – Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, skyriaus kodas 304870069.
 • Draudimo objektas turi būti identifikuojamas pagal Adresą, nurodytą turto registre (kitaip objektas nebus identifikuotas).
 • Maksimali išskaita yra 500 EUR (medinių objektų gaisro rizikos atveju maksimali išskaita 10% nuo nuostolio sumos).
 • Jei kreditavimo sutartyje yra nurodytas daugiau negu vienas objektas, kuris įkeičiamas užtikrinant įsipareigojimų vykdymą pagal kreditavimo sutartį, visi objektai turi būti apdrausti (išskyrus žemę) ir nurodyti draudimo sutartyje.
 • Priimtinos tik teisiškai galiojančios draudimo sutartys. Jei Luminor gauna informaciją, kad mokėjimas pagal Draudimo liudijimą (polisą) nėra atliktas sutartą mokėjimo dieną ir turi būti nutrauktas, Luminor turi teisę apdrausti privalomuoju draudimu arba taikyti papildomą mokestį (pagal sutartį).

Objektai

Nekilnojamojo turto objektai, kurie yra pateikiami kaip užtikrinimo priemonės pagal kreditavimo sutartį, turi būti aiškiai identifikuoti draudimo sutartyje. Draudimo reikalavimai taikomi žemiau išvardintiems objektams: 

 1. Privatūs namai, butai; 
 2. Kiti statiniai – sandėliukai, terasos, stoginės, saunos, kotedžai, garažai ir kiti statiniai. 
 3. Statomi privatūs namai; 
 4. Renovuojami privatūs namai, butai.

Šie reikalavimai netaikomi žemei – žemės apdrausti nereikalaujama.

Minimalios draudimo rizikos

Draudimo objektai Butai, privatūs namai (1)
Kiti statiniai  (2)
Renovuojami privatūs namai, butai (be statybų leidimo) (4)
 
Statomi privatūs namai1 (su statybų leidimu) (3) Žemė
Minimalūs draudimo reikalavimai Draudimo rizikos:
Su ugnimi susijusios rizikos;
Su stichinėmis nelaimėmis susijusios rizikos;
Rizikos, susijusios su vandens padaryta žala (vandens užliejimas, inžinerinės sistemos gedimai);
Žala dėl trečiųjų asmenų veiksmų (pvz. vagystė, vandalizmas, apiplėšimas)
Nurodytos minimalios rizikos
Su ugnimi susijusios rizikos;
Su stichinėmis nelaimėmis susijusios rizikos;
Žala dėl trečiųjų asmenų veiksmų (pvz. vagystė, vandalizmas, apiplėšimas).
Draudimo nereikalaujama
1„Statomas namas“ kai pagal įstatymą yra reikalingas leidimas. 

Draudimo suma

Atkūrimo/atnaujinimo/atstatymo vertė – visi draudimo objektai turi būti draudžiami visa atkūrimo verte (kaip apibrėžta kiekvieno draudiko nustatytose draudimo sąlygose)2

Nevisiškas draudimas negalimas.

Reikalaujama atkūrimo/atnaujinimo/atstatymo vertė butams ir privatiems namams EUR/m2

  Reikalaujama atstatymo vertė
Estijoje Nuo 1200 EUR/m2 (jeigu konstrukcija yra tik iš medžio – nuo 1300 EUR/m2)
Latvijoje Nuo 1200 EUR/m2 (jeigu konstrukcija yra tik iš medžio – nuo 1300 EUR/m2))
Lietuvoje Nuo 1200 EUR/m2 (jeigu konstrukcija yra tik iš medžio – nuo 1300 EUR/m2)
2„Atkūrimo vertė“ vykdomiems statybos projektams yra bendra projekto vertė.

Terminai

Iki pirmos kredito dalies lėšų išmokėjimo klientas turi pateikti įkeičiamo nekilnojamojo turto (išskyrus žemės sklypą) draudimo sutartį.

Draudimo sutartis dėl perkamo turto turi įsigalioti iki turto perdavimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki atsitiktinės žalos, sugriuvimo ar netekimo rizikos perėjimo, kredito gavėjui.

Jei konkrečioje kreditavimo sutartyje nėra nustatyta kitaip: 

 • Klientai, kurie jau turi paskolą, naują polisą privalo pateikti prieš 14 dienų iki turimo poliso galiojimo pabaigos.
 • Klientai, kurie ima naują paskolą, draudimo polisą turi pateikti nedelsiant po įkeitimo užregistravimo. Statomų objektų atveju draudimo polisas turi būti pateiktas po statomo objekto užregistravimo.

Įmonių nekilnojamojo turto draudimo reikalavimai

Tikslas

Draudimo reikalavimai apibrėžia minimalias taisykles, kurias reikia taikyti Kreditavimo vadove nurodytų draustinų užtikrinimo priemonių draudimui. Draudimo reikalavimai sumažina iš užtikrinimo priemonių kylančias rizikas, susijusias su staigiais, netikėtais ir nenumatytais įvykiais (draudiminiai įvykiai).

Draudimo reikalavimų reikia laikytis visu laikotarpiu nuo paskolos išdavimo iki kreditavimo sutarties galiojimo pabaigos.

Bendrosios nuostatos

 • Draudėjas – Klientas arba Kliento atstovas.
 • Neatšaukiamas naudos gavėjas – Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, skyriaus kodas 304870069.
 • Draudimo objektas yra nustatomas pagal Adresą, kuris tiksliai atitinka įrašus kiekvienos šalies nekilnojamojo turto registre.
 • Maksimali išskaita kiekvienam draudimo objektui (netaikoma įrengimams ir transporto priemonėms– 1000 Eur (medinių objektų gaisro rizikos atveju maksimali išskaita 10% nuo nuostolio sumos).
 • Jei kreditavimo sutartyje yra nurodytas daugiau negu vienas objektas, kuris įkeičiamas užtikrinant įsipareigojimų vykdymą pagal kreditavimo sutartį, visi objektai turi būti apdrausti (išskyrus žemę) ir nurodyti draudimo sutartyje.
 • Priimtinos tik teisiškai galiojančios draudimo sutartys. Jei Luminor gauna informaciją, kad mokėjimas pagal Draudimo liudijimą (polisą) nėra atliktas sutartą mokėjimo dieną ir turi būti nutrauktas, Luminor turi teisę apdrausti privalomuoju draudimu arba taikyti papildomą mokestį (pagal sutartį).

Minimalios draudimo rizikos

Jei kreditavimo sutartyje nėra nustatyta kitaip, taikomi šie minimalūs reikalavimai:

Draudimo objektai Draudimo rizikos Draudimo suma
Nekilnojamojo turto objektai
Inventorius;
Atsargos;
Nebaigta gaminti produkcija/nebaigta gamyba;
Pramoninės (gamybinės)
mašinos ir įrengimai
Su ugnimi susijusios rizikos
Stichinės nelaimės
Vandens padaryta žala (pvz. vandens nutekėjimas, inžinerinės sistemos sutrikimai)
Žala dėl trečiųjų asmenų veiksmų (pvz. vagystė, vandalizmas, apiplėšimas)
Visi draudimo objektai turi būti draudžiami visa atkūrimo (atstatymo) verte. 
Atsargų, inventoriaus, mašinų ir įrengimų atveju atstatymo vertė yra rinkos vertė.
 
 
 
 
 
Rekonstruojamų  objektų ir statybviečių atveju atkūrimo vertė yra sąmatinė projekto vertė (įskaitant esančio turto atkūrimo vertę).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyvūnų draudimo atveju atstatymo vertė yra rinkos vertė.
 
 
 
 
 
 
Rekonstruojami objektai, renovacijos metu
(Be statybų leidimo)
 
Su ugnimi susijusios rizikos
Stichinės nelaimės
Vandens padaryta žala (pvz. vandens nutekėjimas, inžinerinės sistemos sutrikimai)
Žala dėl trečiųjų asmenų veiksmų (pvz. vagystė, vandalizmas, apiplėšimas)
__
Su rekonstrukcija susijusi sąlyga, kai draudimo bendrovė patvirtina, kad minimalios nurodytos rizikos, įtrauktos į draudimo sutartį, galioja statybos/rekonstrukcijos darbų metu. 
Statybvietės
(Su statybų leidimu)
Statybų visų rizikų draudimo apsauga:
Bet kokie staigi ar tiesioginė fizinė žala, susijusi su anksčiau apdraustais rangos darbais arba turtu, arba tiesioginė žala, padaryta turtui, kurią sukėlė staigus ir nenumatytas išorinės fizinės jėgos poveikis, įskaitant:
Su ugnimi susijusias rizikas
Stichines nelaimes
Vandens padarytą žalą (pvz. vandens nutekėjimas, inžinerinės sistemos sutrikimai)
Žalą dėl trečiųjų asmenų veiksmų (pvz. vagystė, vandalizmas, apiplėšimas)
  Objektų, statybos mašinų, transporto priemonių, krovinių užgriuvimą ar susidūrimą su jais;
Statinių ar pastato sugriuvimą
Statybos bendrovės darbuotojų atsitiktinius veiksmus.
Gyvūnai
 
Su ugnimi susijusios rizikos
Biologiniai rizikos veiksniai (nelaimingi atsitikimai, ligos)
Stichinės nelaimės
Žala dėl trečiųjų asmenų veiksmų (pvz. vagystė, vandalizmas, apiplėšimas)
Sausumos transporto priemonės KASKO3
Pramoninės transporto priemonės; kilnojamoji įranga Visos rizikos pagal Statybos įrangos ir mašinų visų rizikų draudimą.3
ŽEMĖ / skolininkai Reikalavimai rizikos draudimui netaikomi
Nestandartiniai objektai (tokie kaip laivai, keltai, jachtos, lėktuvai, sraigtasparniai, garantijos, miškai, žemės ūkio kultūros)  
 
Nestandartinių objektų atveju poliso projektą privaloma suderinti sprendimo priėmimo proceso metu su sprendimą priimančiu subjektu ir nurodytu ekspertu siekiant užtikrinti išmokėjimą.
 

3Smulkiau aprašyta draudimo reikalavimuose (transporto priemonėms ir įrengimams)

Terminai

Draudimo sutartis dėl kliento esamo turto turi įsigalioti iki pirmos paskolos dalies išmokėjimo.

Draudimo sutartis dėl perkamo turto turi įsigalioti iki turto perdavimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki atsitiktinės žalos, sugriuvimo ar netekimo rizikos perėjimo nuomininkui/kredito gavėjui.

Jei kreditavimo sutartyje nėra nustatyta kitaip: 

 • Klientai, kurie jau turi paskolą, naują polisą privalo pateikti prieš 14 dienų iki turimo poliso galiojimo pabaigos.
 • Klientai, kurie ima naują paskolą, draudimo polisą turi pateikti nedelsiant po įkeitimo užregistravimo. Statomų objektų atveju draudimo polisas turi būti pateiktas po statomo objekto užregistravimo.