Kintamai palūkanų normai apskaičiuoti naudojame Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normą EURIBOR (angl. European Interbank Offered Rate) – EMMI (angl. European Money Markets Institute) skelbiamą tarpbankinę palūkanų normą, už kurią euro zonoje bankai yra pasirengę paskolinti lėšų eurais kitiems bankams. Tai trumpalaikio pinigų skolinimosi rinkoje kainą atspindintis rodiklis. Jei EURIBOR reikšmė yra neigiama, ji laikoma lygi nuliui.

Kintama palūkanų norma gali keistis priklausomai nuo situacijos rinkoje, t.y. dėl EURIBOR pokyčių palūkanos gali tiek mažėti, tiek didėti.

Dažniausiai užduodami klausimai apie kintamas būsto paskolos palūkanas

Kintamų būsto paskolos palūkanų dydis yra susietas su EURIBOR. Ką tai reiškia?

Būsto paskolų kintamą palūkanų normą sudaro dvi dalys – pastovi ir kintama. Pastovi būsto paskolos palūkanų normos dalis (marža), nustatoma kiekvienam klientui individualiai, atsižvelgiant į jo gaunamas pajamas, kredito istoriją bei lojalumą bankui. Pastovi palūkanų normos dalis nesikeičia visą sutarties galiojimo laikotarpį.
Kintamai palūkanų normos daliai apskaičiuoti naudojame Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normą (EURIBOR), kuri yra trumpalaikio pinigų skolinimosi rinkoje kainą atspindintis rodiklis. Ją skelbia EMMI (angl. European Money Markets Institute).

Kur galiu rasti kintamos palūkanų dalies EURIBOR vertes?

EURIBOR vertes galite rasti EMMI (angl. European Money Markets Institute) interneto svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad kintamai palūkanų normai nustatyti yra naudojama EURIBOR vertė, paskelbta antrą  darbo dieną prieš kintamos palūkanų dalies keitimo dieną. Jei ši vertė yra neigiama, ji prilyginama nuliui.

Kokios yra svarbiausios būsto paskolos kainodaros savybės?

Mūsų kainodara parodo, kurią palūkanų normos dalį nustatome individualiai (atsižvelgdami į tavo pajamas, kredito istoriją, lojalumą bankui), o kuri keičiasi priklausomai nuo trumpalaikių pinigų kainos.

Kada yra keičiama kintamoji būsto paskolos palūkanų normos dalis?

Kintamoji palūkanų norma keičiasi kas 3, 6 ar 12 mėnesių. Kintamosios palūkanų dalies keitimo periodiškumas nurodomas būsto paskolos sutartyje.