• „Meškų” rinkos ralis
  • JAV centrinio banko vadovo pareiškimai gniuždė investuotojų viltis

Rugpjūčio pradžioje akcijų indeksai sparčiai augo, tačiau po JAV centrinio banko vadovo Jerome Powell kalbos akcijų indeksai pradėjo ir vėl kristi. JAV S&P 500 (S&P 500 Total Return EUR Index) indekso vertė rugpjūtį traukėsi 2,7 %. Išsivysčiusių rinkų indeksas (MSCI World Total Return EUR Index) mažėjo 2,8 %. Tuo tarpu besivystančių rinkų indeksas (MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR Index) rugpjūtį demonstravo teigiamą 1,8 % grąžą.

Mėnesio pradžioje rinkos dalyvius neramino auganti politinė įtampa Azijoje dėl JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi apsilankymo savarankiškame Taivane taip rodant paramą valstybei nepaisant Kinijos garsinimų. Kinija ėmėsi sankcijų Taivanui ir pradėjo didelio mąsto karines pratybas, kurios apsupo Taivaną. Be to, Kinijos prezidentas Xi Jinping perspėjo JAV prezidentą Joe Biden nežaisti su ugnimi. Kinija pareiškė, jog Taivanas yra jos dalis ir vieną dieną bus sugrąžintas, net jei reikės panaudoti jėgą. Nepaisant situacijos rimtumo ir sudėtingumo, rinkų šis įvykis ženkliai nepaveikė.

Išsivysčiusios rinkos buvo teigiamai veikiamos geresnių nei tikėtasi ketvirtinių įmonių rezultatų bei makroekonominių rodiklių. Naujausi prekių ir paslaugų kainų bei gamybos duomenys suteikė vilčių, jog infliacija galimai pasiekė „piką” ir JAV centrinis bankas nebeskubės kelti bazinės palūkanų normos. Ši rinkos dalyvių viltis paskatino reikšmingą JAV S&P 500 indekso vertės augimą, tačiau netrukus tapo aišku, jog šis ralis nebuvo naujo ciklo pradžia, tačiau tik korekcijų metu įprastas „meškų“ rinkos ralis.

JAV centrinio banko bazinės palūkanų normos kėlimo prognozės

Šaltinis: Bloomberg L.P.

Svarbiausias rugpjūčio mėnesio įvykis buvo Jackson Hole‘o simpoziumas, kurio metu JAV Federalinio rezervų banko vadovas savo kalboje pareiškė, jog pagrindinis centrinio banko tikslas yra kainų stabilumas ir 2 % infliacijos tikslo pasiekimas. Dėl to bus ir toliau laikomasi griežtos monetarinės politikos, kuri paveiks ir verslus, ir gyventojus. Po tokio pareiškimo investuotojų viltys, jog centrinio banko vadovas gali sušvelninti savo toną, išblėso ir į akcijų rinką sugrįžo korekcinės nuotaikos.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view“

Rugpjūčio mėnesį Luminor investicijų komanda išlaikė sumažintą rizikos biudžeto alokaciją ir didesnį svorį skyrė energetikos, komunalinių paslaugų bei trumpalaikio vartojimo prekių sektoriams. Tokį sprendimą lėmė išaugę svyravimai finansų rinkose bei išliekanti nežinomybė dėl karo Ukrainoje pasekmių.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.