Nuo 2017 09 25 įsigalioja fiziniams asmenims DNB mokėjimo kortelės sąskaitoje teikiamo kredito limito taisyklių naujoji redakcija ir atnaujinti kredito limito įkainiai. Kviečiame susipažinti su svarbiausiais taisyklių ir įkainių pasikeitimais.

Taisyklėse numatyta, kad Kredito gavėjas privalo bankui mokėti kredito limito panaudojimo mokestį. Kredito limito panaudojimo mokestis netaikomas, jei kredito limitu Kredito gavėjas naudojasi, atlikdamas mokėjimo operaciją mokėjimo kortele.

Taisyklėse numatyta, kad jeigu kas mėnesį grąžintina kredito dalis iki mokėjimo dienos nebus grąžinta, Bankas trūkstamą mokėjimo sumą mokėjimo dieną nurašys iš kitų kredito gavėjo sąskaitų. Jeigu kitose sąskaitose mokėjimo dieną nepakaks lėšų mokėjimams padengti, trūkstama mokėjimo suma turi būti grąžinama į sutartyje nurodytą kredito limito sąskaitą – nurašymai iš kitų kredito gavėjo sąskaitų nebus vykdomi.

Kredito limitams taikomas „Kredito limito panaudojimo mokestis“, kurio dydis – 1 % atitinkamos mokėjimo operacijos metu panaudotos kredito limito sumos. Šis mokestis taikomas, kai sutartyje numatytos palūkanos yra 0 %. Mokestis netaikomas, jei kredito limitu kredito gavėjas naudojasi atlikdamas operaciją mokėjimo kortele. 

Naują DNB paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių redakciją rasite čia

Naujus kredito limito įkainius rasite čia.

Tvarkyk savo finansus lengvai su DNB