Šiandien paskelbėme Luminor bankų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 2017 m. rezultatus.

Luminor bankas pradėjo savo veiklą 2017 m. spalio 1 d., Baltijos valstybėse sujungus DNB ir Nordea bankų veiklas. Iki šios datos mes veikėme kaip trys DNB bankai ir trys Nordea banko skyriai Baltijos valstybėse, o taip pat ir dukterinės įmonės, veikiančios pensijų kaupimo, finansų ir turto perleidimo srityse.

2017 m. spalio 1 d. visas Nordea skyrių turtas ir įsipareigojimai visose trijose Baltijos šalyse buvo perduoti tose valstybėse veikiantiems DNB bankams, kurie tuo pat metu buvo pervadinti į Luminor.

Luminor bankų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje konsoliduoti 2017 m. rezultatai apima trijų ketvirčių DNB rezultatus (įskaitant restruktūrizavimo mokesčius iki 2017 m. spalio 1 d.) ir vieno ketvirčio Luminor veiklos rezultatus.
2018 m. I ketvirčio Luminor bankų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 2018 m. finansinius rodiklius planuojame skelbti 2018 m. gegužės mėn.

 Luminor Lietuva 2017 m. metinė ataskaita

Luminor tikslas - sukurti stiprų, vietinį ir į klientą orientuotą banką su efektyviu valdymu ir verslo operacijomis visose Baltijos šalyse.