Šiandien Baltijos šalių priežiūros institucijos paskelbė praėjusiais metais „Luminor“ banke atlikto įprastinio su pinigų plovimo prevencija susijusio patikrinimo rezultatus.

„Luminor“ bankas siekia užkirsti kelią pinigų plovimui ir finansiniams nusikaltimams, todėl mes nuolat peržiūrime ir tobuliname savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu praktiką. Mūsų veikla yra orientuota į Baltijos šalių gyventojus ir klientus, turinčius tvirtus asmeninius arba verslo ryšius su šiomis šalimis, mūsų rizikos apetitas yra žemas.

Esame dėkingi priežiūros institucijoms už išsamų patikrinimą, nes tokie auditai „Luminor“ suteikia vertingų įžvalgų, kaip toliau tobulinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu procesus.

Mes sutinkame su per įprastą patikrinimą priimtomis išvadomis dėl reikalingų banko vidinių procesų tobulinimų. Galime patvirtinti, kad jau daug jų įgyvendinome, o likusius įsipareigojome užbaigti pagal priežiūros institucijoms pateiktus planus.

Mums svarbu ir tai, kad priežiūros institucijos šio patikrinimo metu patvirtino, jog „Luminor“ bankas išlaiko konservatyvų verslo modelį ir nedidelį rizikos laipsnį.

Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!