Pinigų plovimo prevencija

Bankas griežtai laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. Siekiame užkirsti kelią pinigų įgijimui nusikalstamu būdu, kito turto legalizavimui arba kilmės nuslėpimui. Pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą banke reglamentuoja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarka: supažindiname darbuotojus su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėmis bei tinkamai jas vykdome.

Plačiau apie pinigų plovimo prevenciją banke

Klientų informacijos privatumas ir saugumas

Klientų asmens duomenis ir banko paslaptį sudarančią informaciją saugome ir teikiame tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Banke turime nustatytus klientų privačios informacijos apsaugos ir tvarkymo principus bei tvarkas: supažindiname darbuotojus su duomenų apsaugos priemonėmis ir tinkamai jas vykdome.

Kova su korupcija

Bankas absoliučiai netoleruoja korupcijos.

Kovojame su bet kokia korupcijos forma – nederamos naudos (net ir neturinčios konkrečios piniginės vertės) suteikimu, siūlymu, pažadėjimu, reikalavimu ir gavimu ar priėmimu, piktnaudžiaujant einamomis viešomis ar privačiomis pareigomis.

Mūsų antikorupcinė veikla remiasi tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais bei apima 6 principus:

  • taikome proporcingas, rizikos vertinimu pagrįstas antikorupcines procedūras;
  • visi vadovai aktyviai dalyvauja kovoje su korupcija ir užtikrina, kad būtų laikomasi aukščiausių standartų;
  • reguliariai atliekame su korupcija susijusių rizikų vertinimus, planuojame ir pritaikome korupcijos riziką mažinančias priemones;
  • tikriname partnerius ir klientus, siekdami užtikrinti, kad bankas nebūtų įtrauktas į korupcijos veiksmus;darbuotojams rengiame mokymus, kad jie žinotų kas yra korupcija ir kaip elgtis, atsidūrus su korupcija susijusioje situacijoje;
  • nuolat stebime antikorupcinės veiklos efektyvumą ir, jei reikia, tobuliname antikorupcines priemones
Manome, kad teikiamos ar gaunamos dovanos turi būti kuklios, nebrangios, atitinkančios progą ir nedarančios įtakos gavėjui.
 

Verslo pramogos privalo turėti su verslu  susijusį pagrindą, būti kuklios ir atitinkančios dalyvių pareigybes.

Visada apmokame banko darbuotojų kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

Kovos su korupcija vadovas „Dar kartą pagalvok!”