Luminor yra organizacija, vertinanti atsakomybę ir sąžiningumą bei savo verslo veikloje besilaikanti aukščiausių etikos standartų. Jei įtariate, kad Luminor banko darbuotojas ar verslo partneris nesielgė etiškai arba neatitiko įstatymų, praneškite mums, kad Luminor galėtų nustatyti šiuo klausimu svarbius faktus. Luminor užtikrina, kad su jūsų pranešimų ataskaita būtų elgiamasi rimtai ir konfidencialiai.

Pranešti apie pažeidimą

Ši pranešimo forma skirta tik galimų įstatymų pažeidimų registravimui. Jei pageidaujate registruoti skundą ar atsiliepimą, prašome spausti čia.
Raportavimas

 • Informacija, kurią pateikiate Luminor bankui, yra konfidenciali. Asmens, apie kurį pranešta, tapatybė nebus atskleista be raštiško asmens sutikimo. Luminor informuos asmenį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie eigą gavimo, jei pranešėjas paliks kontaktinę informaciją kartu su pranešimu.
 • Pranešimai, susiję su Luminor Bank AS vadovybe, turėtų būti perduoti tiesiogiai stebėtojų tarybos audito komiteto pirmininkui, kuris, gavęs naują ataskaitą, įvertina pranešimą ir perduoda informaciją tolesniems veiksmams vidaus audito vadovui arba vyriausiajam atitikties pareigūnui.

Veiksmai, apie kuriuos reikėtų pranešti

Luminor bankas prašo pranešti apie banko darbuotojų ar verslo partnerių veiksmus, kurie:

 • pažeidžia įstatymus ir kitus teisės aktus (įskaitant Luminor politiką, instrukcijas ar gaires, išleistas vykdant įstatymus ir kitus teisės aktus);
 • gali pakenkti Luminor verslui ar reputacijai;
 • gali pakenkti darbuotojų, klientų ar trečiųjų asmenų sveikatai ar saugumui;
 • gali pakenkti visuomenės interesams.

Kontaktai ir pranešimo forma

 • Pranešimo forma
 • Atitikties tarnybos, verslo skaidrumo skyriaus el. pašto adresas fraud@luminorgroup.com
 • Pranešimą dėl Luminor Bank AS vadovybės, prašome siųsti tiesiogiai stebėtojų tarybos audito komiteto pirmininkui Bjørn Erik Naess: bjorn.erik.naess@luminorgroup.com
 • Jei pranešimą pageidaujate siųsti paštu, siųskite adresu:
  Konstitucijos 21A, Vilnius, Lietuva, Atitikties tarnybos verslo skaidrumo skyrius.

Reikalinga skubi pagalba?

Nenaudokite šio kanalo pranešti apie įvykius, keliančius tiesioginę grėsmę gyvybei ar turtui. Šiuo kanalu pateiktų pranešimų nagrinėjimas gali užtrukti. Jei jums reikia skubios pagalbos, susisiekite su savo vietos valdžios institucijomis.
Skundus, susijusius su banko ir klientų santykiais, galite pateikti čia.