Luminor yra organizacija, vertinanti atsakomybę ir sąžiningumą bei savo verslo veikloje besilaikanti aukščiausių etikos standartų. Jei įtariate, kad Luminor banko darbuotojas ar verslo partneris nesielgė etiškai arba neatitiko įstatymų, praneškite mums, kad Luminor galėtų nustatyti šiuo klausimu svarbius faktus. Luminor užtikrina, kad su jūsų pranešimų ataskaita būtų elgiamasi rimtai ir konfidencialiai.

Pranešti apie pažeidimus

Raportavimas

  • Informacija, kurią pateikiate Luminor bankui, yra konfidenciali. Asmens, apie kurį pranešta, tapatybė nebus atskleista be raštiško asmens sutikimo. Luminor informuos asmenį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie eigą gavimo, jei pranešėjas paliks kontaktinę informaciją kartu su pranešimu.
  • Rūpesčiai, susiję su Luminor Bank AS vyresniąja vadovybe, turėtų būti pranešta tiesiogiai stebėtojų tarybos audito komiteto pirmininkui, kuris, gavęs naują ataskaitą, įvertina susirūpinimą ir perduoda informaciją tolesniems veiksmams vidaus audito vadovui arba vyriausiajam atitikties pareigūnui.

Veiksmai, apie kuriuos reikėtų pranešti

  • pažeidžia įstatymus ir kitus teisės aktus (įskaitant Luminor politiką, instrukcijas ar gaires, išleistas vykdant įstatymus ir kitus teisės aktus); arba
  • gali pakenkti Luminor verslui ar reputacijai; arba
  • gali pakenkti darbuotojų, klientų ar trečiųjų asmenų sveikatai ar saugumui;
  • gali pakenkti visuomenės interesams.

RYC (pranešimai apie pažeidimus) raportavimo kanalai

  • Pranešimų forma
  • Atitikties tarnybos, verslo skaidrumo skyriaus pašto adresas fraud@luminorgroup.com
  • Susirūpinimą dėl Luminor Bank AS vyresniosios vadovybės, pranešti stebėtojų tarybos audito komiteto pirmininkui Bjørn Erik Naess bjorn.erik.naess@luminorgroup.com
  • Laiškas. Adresas Konstitucijos 21A, Vilnius, Lietuva, atitikties tarnybos, verslo skaidrumo skyrius

RYC (pranešimai apie pažeidimus) kanalas nėra skubiosios pagalbos tarnyba
Nenaudokite šio kanalo pranešti apie įvykius, keliančius tiesioginę grėsmę gyvybei ar turtui. Šiuo kanalu pateiktos ataskaitos gali nesulaukti greito atsakymo. Jei jums reikia skubios pagalbos, susisiekite su savo vietos valdžios institucijomis.

Skundus, susijusius su banko ir klientų santykiais, galite pateikti čia.