Raportavimas

  • Informacija, kurią pateikiate Luminor bankui, yra konfidenciali. Asmens, apie kurį pranešta, tapatybė nebus atskleista be raštiško asmens sutikimo. Luminor informuos asmenį ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie eigą gavimo, jei pranešėjas paliks kontaktinę informaciją kartu su pranešimu.
  • Pranešimai, susiję su Luminor Bank AS vadovybe, turėtų būti perduoti tiesiogiai stebėtojų tarybos audito komiteto pirmininkui, kuris, gavęs naują ataskaitą, įvertina pranešimą ir perduoda informaciją tolesniems veiksmams vidaus audito vadovui arba vyriausiajam atitikties pareigūnui.

Veiksmai, apie kuriuos reikėtų pranešti

Luminor bankas prašo pranešti apie banko darbuotojų ar verslo partnerių veiksmus, kurie:

  • pažeidžia įstatymus ir kitus teisės aktus (įskaitant Luminor politiką, instrukcijas ar gaires, išleistas vykdant įstatymus ir kitus teisės aktus);
  • gali pakenkti Luminor verslui ar reputacijai;
  • gali pakenkti darbuotojų, klientų ar trečiųjų asmenų sveikatai ar saugumui;
  • gali pakenkti visuomenės interesams.

Kontaktai ir pranešimo forma

Reikalinga skubi pagalba?
Nenaudokite šio kanalo pranešti apie įvykius, keliančius tiesioginę grėsmę gyvybei ar turtui. Šiuo kanalu pateiktų pranešimų nagrinėjimas gali užtrukti. Jei jums reikia skubios pagalbos, susisiekite su savo vietos valdžios institucijomis.

Pateikite atsiliepimą, susijusį su banko ir klientų santykiais