Jei kreditas ar jo dalis grąžinamas anksčiau termino arba keičiamos tam tikros kredito sutarties sąlygos, kai kredito palūkanų norma yra fiksuota arba terminuotai nekintanti, taikomas išankstinio kredito grąžinimo mokestis, kurio apskaičiavimui naudojamas Koeficientas K.

Išankstinio kredito grąžinimo mokesčio apskaičiavimas

Išankstinio kredito grąžinimo mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

I= Koeficientas K * P

Kur I – išankstinio kredito grąžinimo mokestis;

Koeficientas K – Banko apskaičiuojamas dydis, kuris priklauso nuo finansų rinkos palūkanų pokyčio, likusio laikotarpio iki palūkanų pasikeitimo ir kredito sutartyje nurodytos viso kredito grąžinimo datos.

P – anksčiau termino grąžinama kredito suma.

Mokestis apskaičiuojamas tokia tvarka:

  1. Į skaičiuoklę įveskite sutarties duomenis ir apskaičiuokite koeficientą K.
  2. Koeficientą K padauginkite iš grąžinamos anksčiau termino kredito sumos.
Detalesnė informacija apie mokesčio apskaičiavimą ir taikymą pateikiama Kainyne

Pastaba: šiame pavyzdyje pateikta mokesčio apskaičiavimo formulė gali skirtis nuo konkrečioje kreditavimo sutartyje nurodytų mokesčio apskaičiavimo sąlygų. Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi kreditavimo sutartimi.

Daugiau informacijos suteiksime telefonu +370 5 239 3444 arba artimiausiame banko padalinyje.

Jei kreditas ar jo dalis grąžinamas anksčiau termino arba keičiamos tam tikros kredito sutarties sąlygos laikotarpiu, kai kredito palūkanų norma nekinta, taikomas išankstinio kredito grąžinimo mokestis, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis kreditavimo sutartimi.

Tais atvejais, kai apskaičiuojamas išankstinio kredito grąžinimo mokestis įvertinant banko patiriamus nuostolius dėl kredito ar jo dalies grąžinimo anksčiau termino, yra naudojama ši skaičiuoklė.

Ši skaičiuoklė nenaudojama, jei kreditavimo sutartyje nustatyta kitokia išankstinio kredito grąžinimo mokesčio apskaičiavimo tvarka (pavyzdžiui, ši skaičiuoklė netaikoma vartojimo kreditams).

Detalesnė informacija apie mokesčio apskaičiavimą ir taikymą pateikiama Kainyne (Būsto paskola) ir/arba kreditavimo sutartyje. Su šia informacija būtina susipažinti naudojantis šia skaičiuokle.

Ši skaičiuoklė taikoma tik tiems prašymams, kurie priimti nuo 2012 11 29.