Kitos paslaugos, susijusios su pervedimais eurais
Mokestis
Pervedimo eurais banko viduje atšaukimas3 Eur
Pervedimo eurais į kitus EEE šalyse registruotus bankus tikslinimas/tyrimas/atšaukimas*10 Eur + gavėjo banko mokesčiai
Įplaukų tikslinimas, kai pagal gautą lėšų pervedimą neįmanoma įskaityti lėšų gavėjui 3 Eur
Banko patvirtinimas apie pervedimo eurais į ne EEE šalis įvykdymą arba pranešimo kopijos pateikimas6 Eur už vieną
Pervedimo eurais į ne EEE šalis tikslinimas/tyrimas/atšaukimas, jei pervedimas neišsiųstas iš banko8 Eur
Pervedimo eurais į ne EEE šalis tikslinimas/tyrimas/atšaukimas, jei pervedimas išsiųstas iš banko40 Eur + užsienio banko mokestis 60 Eur
Informacijos iš užsienyje registruotų bankų gavimas (siuntimas) kliento prašymu30 Eur + užsienio banko mokestis 40 Eur
Grąžinto pervedimo apdorojimas**25 Eur

*Toks atšaukimo mokestis taikomas, kai pateiktame pervedime eurais į kitus Lietuvoje arba EEE šalyse registruotus bankus nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu, pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA). Pervedimų eurais, kurie neatitinka šių reikalavimų, atšaukimui taikomi pervedimų eurais į ne EEE šalis atšaukimo mokesčiai.

Jei mokėjimo nurodymas jau išsiųstas gavėjo bankui arba lėšos jau įskaitytos gavėjui, lėšų grąžinimas vykdomas tik sutikus lėšų gavėjui. Mokėjimo atšaukimo paslaugos mokestis yra taikomas, net jei mokėjimo nepavyko atšaukti.
Nuo grąžinamos sumos arba mokėtojo sąskaitos gali būti papildomai nurašomos su lėšų grąžinimu susijusios išlaidos (įskaitant gavėjo banko ar bankų tarpininkų išlaidas).

**Užsienio banko mokestis taikomas, kai gavėjo bankas ar bankas korespondentas grąžina lėšas dėl nuo siuntėjo banko nepriklausančių priežasčių.

Kitos paslaugos, susijusios su pervedimais kita valiuta
Mokestis
Banko patvirtinimas apie pervedimo kita valiuta įvykdymą arba pranešimo kopijos pateikimas6 Eur už kiekvieną
Pervedimo kita valiuta banko viduje atšaukimas3 Eur
Įplaukų tikslinimas, kai pagal gautą lėšų pervedimą neįmanoma įskaityti lėšų gavėjui 3 Eur
Pervedimo kita valiuta tikslinimas/tyrimas/atšaukimas, jei pervedimas neišsiųstas iš banko8 Eur
Pervedimo kita valiuta, kai lėšų gavėjo sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke tikslinimas/tyrimas/atšaukimas (išsiųstas iš banko)20 Eur + kito banko mokesčiai, jei yra
Pervedimo kita valiuta tikslinimas/tyrimas/atšaukimas, jei pervedimas išsiųstas iš banko40 Eur + užsienio banko mokestis 60 Eur
Informacijos iš užsienyje registruotų bankų gavimas (siuntimas) kliento prašymu30 Eur + užsienio banko mokestis 40 Eur
Grąžinto pervedimo apdorojimas*25 Eur

Jei pervedimas kita valiuta jau išsiųstas gavėjo bankui, lėšos grąžinamos tik sutikus lėšų gavėjui ar gavėjo bankui.

PASTABA: Pervedimo kita valiuta tikslinimo/atšaukimo paslaugos mokestis yra taikomas, net jei mokėjimo nepavyko patikslinti ar atšaukti. Nuo grąžinamos sumos arba mokėtojo sąskaitos gali būti papildomai nurašomos su lėšų grąžinimu susijusios išlaidos (įskaitant gavėjo banko ar bankų tarpininkų išlaidas).

*Užsienio banko mokestis taikomas, kai gavėjo bankas ar bankas korespondentas grąžina lėšas dėl nuo siuntėjo banko nepriklausančių priežasčių.