2018 m. kovo 29 d. Taline buvo pasirašyta Luminor bankų jungimosi sutartis, numatanti Luminor bankų Lietuvoje ir Latvijoje prijungimą prie Luminor banko Estijoje.

Jungimosi metu Luminor bankai Baltijos šalyse bus pilnai integruoti į vieną banką. Jungimąsi dar turi patvirtinti atsakingos priežiūros institucijos.

Pagrindiniai duomenys apie po jungimosi veiksiančią bendrovę:

Pagrindiniai duomenys apie po jungimosi pasibaigsiančias bendroves:

1)
pavadinimas: Luminor Bank AB (toliau – „Luminor LT“)
teisinė forma: akcinė bendrovė
buveinė: Konstitucijos pr. 21A, Vilnius LT- 03601, Lietuvos Respublika
juridinio asmens kodas: 112029270
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

2)
pavadinimas: Luminor Bank AS (toliau – „Luminor LV“)
teisinė forma: akcinė bendrovė
buveinė: Skanstes iela 12, Ryga LV-1013, Latvijos Respublika
juridinio asmens kodas: 40003024725
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę: Latvijos komercinis registras

Nuo to momento, kai įrašai apie jungimosi užbaigimą bus įregistruoti Estijos komerciniame registre, visas Luminor LT ir Luminor LV turtas, teisės ir įsipareigojimai pereis Luminor EE, kuri po jungimosi pabaigos Lietuvoje ir Latvijoje tęs veiklą per savo filialus, įsteigtus atitinkamai Lietuvoje ir Latvijoje. Atsižvelgiant į tai, kad jungimosi metu įvyks universalus Luminor LT teisių ir pareigų perleidimas Luminor EE, po jungimosi (be kita ko):

(a) Luminor EE, kaip universali Luminor LT teisių ir pareigų perėmėja ir kredito įstaiga, turinti teisę teikti investicines paslaugas ir (arba) vykdyti investicinę veiklą:

Atsižvelgiant į tai, Luminor LT klientų teisės ir pareigos nesikeis, o jungimasis neturės neigiamos įtakos Luminor LT klientų finansinėms priemonėms, lėšoms ir kitam turtui. Nepaisant aukščiau išvardintų aplinkybių, klientai turi teisę, bet neprivalo, savo finansines priemones pervesti saugoti kitam sąskaitų tvarkytojui. Apie pageidavimą pasinaudoti šia teise klientai turi raštu informuoti Luminor LT per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo ir (arba) gavimo kitais būdais. Per šį terminą nepranešus apie pageidavimą pervesti finansines priemones saugoti kitam sąskaitų tvarkytojui, Luminor LT laikys, kad klientas sutinka su planuojamu jungimųsi, įskaitant ir tai, kad po jungimosi jo finansines priemones saugos ir jam investicines paslaugas teiks Luminor EE arba jos filialas Lietuvoje.

(b) Luminor EE taps Luminor LT dukterinių bendrovių, įskaitant Luminor investicijų valdymas UAB, juridinio asmens kodas 226299280, adresas Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika, ir Luminor Lizingas UAB, juridinio asmens kodas 111667277, adresas Lvovo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcininke;

(c) Luminor EE perims Luminor LT, kaip Luminor investicijų valdymas UAB pensijų fondų turto depozitoriumo, teises ir pareigas. Tai nedarys jokios įtakos Luminor investicijų valdymas UAB veiklai ir pensijų fondų sutartims, sudarytoms su klientais.

Apskaitos tikslais nuo 2018 m. sausio 1 d. visi Luminor LT ir Luminor LV sandoriai ir operacijos bus laikomi Luminor EE sandoriais ir operacijomis (po to, kai bus užbaigtas jungimasis).
Jūsų patogumui Luminor LT internetinėje svetainėje www.luminor.lt galima susipažinti su šiais dokumentais:

Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Luminor LT buveinėje adresu Konstitucijos pr. 21A, Vilnius 03601, Lietuvos Respublika, kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 val. iki 16:30 val.

Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!